Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα DDoS

Σαρωτής IoT δείχνει αν η συσκευή σας είναι ευάλωτη σε επιθέσεις DDoS

Αν θυμάστε την επίθεση DDoS 1 Tbps στη γαλλική εταιρεία φιλοξενίας OVH, ίσως να θυμάστε ότι έγινε μέσω του botnet Mirai, χάρη στις 145000 IoT συσκευές.Αλλά πώς θα νιώθετε αν κάποιος σας έλεγε ότι υπάρχουν εκατομμύρια συσκευών που συνδέονται στο Διαδίκτυο (IoT) ευάλωτες σε hacking που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο;

Ναι, σύμφωνα με το BullGuard θα μπορούσαν να υπάρχουν πάνω από 185 εκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές στο διαδίκτυο που είναι απροστάτευτες και ευάλωτες στις επιθέσεις χάκερ.
Οι αριθμοί αυτοί συλλέχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα σάρωσης μέσω του BullGuard’s Internet of Things Scanner που επιτρέπει στους χρήστες να πάνε για μια μοναδική σάρωση και να δουν αν οι οικιακές τους συσκευές είναι ευάλωτες στο Shodan.

Εάν οι συσκευές βρίσκονται στο Shodan, αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε δημόσια πρόσβαση.


Το Shodan είναι μια μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει στον χρήστη να βρει συγκεκριμένους τύπους υπολογιστών συνδεδεμένους στο Internet χρησιμοποιώντας διά…

#44 Patch for the Linux/XOR.DDoS rootkit

Hello all,I have created a patch to identify the XOR.DDoS rootkit that is used on botnets to take down sites with massive DDoS attacks.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rootkit
https://en.wikipedia.org/wiki/Xor_DDoS

It will patch two files:

1 - backdoorports.dat

Creates an entry on the backdoorports.dat file that reports the port 3205 as a possible presence of the threat, that connect to the botnet's CC.

2 - rkhunter

It creates a list with the main files used by the rootkit to the do_system_check_initialization function and register the test on the rootkit_file_dir_checks.

There is also a XOR key and some other hardcoded strings that would help to identify other files with random names, however, I could not figure out where/how the string based test really is on rkhunter, so decided to provide these initial tests and improve the detection later as some detection is better than none.

The detection is based on the reports made by:

Malware Must Die

http://blog.malwaremustdie.org/2014/09/mmd-0028…

Mεγάλες επίθεσης ddos 2016 August

Denial Of Service (D.O.S.) Επιθέσεις

- Από τον Vampyre

Οι D.O.S. επιθέσεις ή Denial Of Service Επιθέσεις που στα Ελληνικά μεταφράζονται περίπου ως Επίθεση Άρνησης Παροχής Υπηρεσιώνέχουν γίνει κάτι πολύ απλό και καθημερινό στους hackers* και crackers σαν ένα μέσο προς την δόξα και την αναγνώριση σε πολλές ανορθόδοξες (underground) ομάδες στο Internet. Denial Of Service Επίθεση βασικά σημαίνει την διακοπή (άρνηση) της χρήσης του Internet ή/και του δικτύου στους νόμιμους χρήστες του. Αυτό γίνεται δυνατό με μια ηλεκτρονική "επίθεση" (attack) στους παροχείς Internet ή/και στα Websites με αποτέλεσμα την "κατάρρευση" (crash) του συστήματος και την απενεργοποίησή του.

Με άλλα λόγια θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει μια Denial Of Service Επίθεση, λέγοντας ότι μια τέτοια επίθεση έχει ως σκοπό να υπερφορτώσει τόσο πολύ το σύστημα-στόχο καταναλώνοντας μνήμη και bandwidth έτσι ώστε να μην είναι σε θέση πλέον να εξυπηρετήσει τους κανονικούς χρήστες του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποστολής πακέτων δεδομένων (data pa…

UFONet - DDoS Botnet via Web Abuse

====================================================================== UFONet - DDoS Botnet via Web Abuse ======================================================================

Project info: UFONet - is a free software tool designed to test DDoS attacks against a target using 'Open Redirect' vectors on third party web applications like botnet. + See this links for more info: - CWE-601:Open Redirect - OWASP:URL Redirector Abuse UFONet abuses OSI Layer 7-HTTP to create/manage 'zombies' and to conduct different attacks using; GET/POST, multithreading, proxies, origin spoofing methods, cache evasion techniques, etc.
[!]Remember: this tool is NOT for educational purpose. Usage of UFONet for attacking targets without prior mutual consent is illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal laws. Developers assume no liability and are not responsible for any misuse or damage caused by this program.

Down…