Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Image Slider

Προτεινόμενα Post από CSS, jQuery (Πορτοκαλί)

Το έκανα σε πορτοκαλι πειράζοντας το css για τα ταιριάζει το χρώμα με το blog μπορείτε να το κάνετε ότι χρώμα θέλετε!


Προτεινόμενα Post από CSS, jQuery
Αντιγραφή επικόλληση τον κώδικα:
<style scoped="" type="text/css">/* foulscode.blogspot.gr */#slides *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#slides ul,#slides li{padding:0;margin:0;list-style:none;position:relative}#slides ul{height:250px}#slides li{width:49.9%;height:100%;position:absolute;display:none}#slides li:nth-child(1), #slides li:nth-child(2), #slides li:nth-child(3), #slides li:nth-child(4){display:block}#slides li:nth-child(1){left:0;top:0}#slides li:nth-child(2){left:50.1%;width:24.8%;height:49.8%}#slides li:nth-child(3){left:75.2%;width:24.8%;height:49.8%}#slides li:nth-child(4){left:50.1%;top:50.2%;height:49.9%}#slides a{display:block;width:100%;height:100%;overflow:hidden}#slides img{display:block;width:100%;height:100%;border:0;padding:4px;background-colo…

Pure CSS - Image Slider

Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κοντιά:


<style>
/* foulscode.blogspot.gr */
body {
  background: #ccc;
  width: 950px;
  margin: 0 auto;
  padding: 10px;
}
.slider {
  background: #111;
  width: 950px;
  height: 350px;
  padding: 10px;
  position: relative;
  top: 10px;
  box-shadow: 0 30px 50px -20px black;
  overflow: hidden;
}
.images {
  background: #ccc;
  width: 100%;
  height: 74%;
  transition: background .5s linear;
}
input[type='radio'] {
  -webkit-appearance: none;
  appearance: none;
  background-color: #444;
  background-size: 225px 70px;
  width: 225px;
  height: 70px;
  margin: 5px;
  cursor: pointer;
  position: relative;
  float: left;
  top: 270px;
  -webkit-filter: sepia();
}
input[type='radio']:checked {
  content: '';
  border: solid 5px #ccc;
  box-shadow: none;
  -webkit-filter: none;
}
input[type='radio']:hover{
  border: solid 5px #fff;
  -webkit-filter: none;
  transform: scale(1.05);
  z-index: 9999;
}
.slide1 {
  background: url(http://iweb.uz/azik/wp-content/uploads…

Προτεινόμενα Post από CSS, jQuery

Αντιγραφή επικόλληση τον κώδικα:


<style scoped="" type="text/css">
/* foulscode.blogspot.gr */
#slides *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#slides ul,#slides li{padding:0;margin:0;list-style:none;position:relative}
#slides ul{height:250px}
#slides li{width:49.9%;height:100%;position:absolute;display:none}
#slides li:nth-child(1), #slides li:nth-child(2), #slides li:nth-child(3), #slides li:nth-child(4){display:block}
#slides li:nth-child(1){left:0;top:0}
#slides li:nth-child(2){left:50.1%;width:24.8%;height:49.8%}
#slides li:nth-child(3){left:75.2%;width:24.8%;height:49.8%}
#slides li:nth-child(4){left:50.1%;top:50.2%;height:49.9%}
#slides a{display:block;width:100%;height:100%;overflow:hidden}
#slides img{display:block;width:100%;height:100%;border:0;padding:4px;background-color:#0097BD;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px}
#slides .overlayx{width:100%;height:100%;position:absolute;…