Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα THC

THC-SmartBrute

[0x00] What is THC-SMARTBRUTE ?
This tool finds undocumented and secret commands implemented in a smartcard. An instruction is divided into Class (CLA), Instruction-Number (INS) and the parameters or arguments P1, P2, P3. THC-SMARTBRUTE iterates through all the possible values of CLA and INS to find a valid combination.
Furthermore it tries to find out what parameters are valid for a given class and instruction number.

  [0x01] Requirements
You need a PC/SC compatible smartcard reader that is supported by the PCSC-LITE library. A list of supported devices can be found here THC-SMARTBRUTE was developped with the XXX smartcard reader.

  [0x02] Compiling
Install the PCSC-LITE library first (Download) Edit Makefile to your needs and run make.

  [0x02] Command line arguments
--verbose         prints a lot of debugging messages to stderr *FIXME* --undoconly         only prints found instruction if its not element of the standard         instruction list --fastresults         before iterating through all possib…