Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα password

Hacking Resources

Disclosures

Application Logic

06/18/2013 - https://labs.spotify.com/2013/06/18/creative-usernames/ - Creative usernames and Spotify account hijacking
06/26/2013 - Hijacking a Facebook Account with SMS - https://whitton.io/articles/hijacking-a-facebook-account-with-sms/
03/25/2014 - Phabricator Bypass auth.email-domains - https://hackerone.com/reports/2233
05/15/2016 - The Bank Job - https://boris.in/blog/2016/the-bank-job/
05/19/2016 - InstaBrute: Two Ways to Brute-force Instagram Account Credentials - https://www.arneswinnen.net/2016/05/instabrute-two-ways-to-brute-force-i...
06/06/2016 - Trello bug bounty: Payments informations are sent to the webhook - https://hethical.io/trello-bug-bounty-payments-informations-are-sent-to-...
06/07/2016 - Pwning Pornhub (memcache) - https://blog.zsec.uk/pwning-pornhub/
07/01/2016 - Magento – Re-Installation & Account Hijacking Vulnerabilities - http://netanelrub.in/2016/07/01/magento-re-installation-account-hijackin...
08/08/2016 - Free way to Facebook …

textdokumen password.txt

Μερικά password από προφίλ πολύ πιθανόν να μην δουλεύουν πολλά αλλα υπάρχουν μερικά που δουλεύουν ;)

Όνομα: foulscode

Κωδικός: pass1

*Κάντε κλικ στο παρακάτω link και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα *Με αυτό μας βοηθάτε το FoulsCode.com να μην σταματάμε να βρίσκουμε καινούρια πράγματα συνεχεια και να τα μοιραζόμαστε στο blog ;) password(1)

Password dictionaries, Leaked

Password dictionaries

These are dictionaries that come with tools/worms/etc, designed for cracking passwords. As far as I know, I'm not breaking any licensing agreements by mirroring them with credit; if you don't want me to host one of these files, let me know and I'll remove it.
Name Compressed Uncompressed Notes
John the Ripperjohn.txt.bz2 (10,934 bytes) n/a Simple, extremely good, designed to be modified
Cain & Abelcain.txt.bz2 (1,069,968 bytes) n/a Fairly comprehensive, not ordered
Conficker worm conficker.txt.bz2 (1411 bytes) n/a Used by conficker worm to spread -- low quality
500 worst passwords500-worst-passwords.txt.bz2 (1868 bytes) n/a
370 Banned Twitter passwordstwitter-banned.txt.bz2 (1509 bytes) n/a

Leaked passwords

Passwords that were leaked or stolen from sites. I'm hosting them because it seems like nobody else does (hopefully it isn't because hosting them is illegal :)). Naturally, I'm not the one who stole these; I simply found them online, removed…

"OpIsrael Of Gaza Hacker Team # In Password FaceBook And Email" .txt

Κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο!

Τα αρχεία .txt δεν φιλοξενούνται στο blog! 5 seconds...


http://linkshrink.net/7crDaX