Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα php

Sqli Anti-Hack Script

Ένα php scriptaki για Anti-Hacking...

Σημείωση: Απλά βάζετε τον παρακάτω κώδικα στην ευπαθή σελίδα...

 $char=array("%3E","%3C","'","<",">","+","%7B","%7D","/","|","[","]","{","}","%60","^","*","$","%22","!",";","%27");
    $i=count($char);
    $n=0;

for($m=0;$m<$i;$m++){
    $n=$n+strpos($_SERVER['QUERY_STRING'],$char[$m]);
}
if($n!=0)
{
                echo "<div style=font-size:35px;><strong>Bad Request (Invalid URL)</strong></div>";
exit;
}


ΠΗΓΗ