ΑΙ ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ !!!"θα νικήσωμεν, αλλά για τους Έλληνες υπέρ την νίκην η Δόξα" !!!

28η Οκτωβρίου 1940
Ιωάννης Μεταξάς
Σχόλια