Η δύναμη της ιστορίαςΗ ιστορία βοηθάει τον άνθρωπο  να αποκτήσει μνήμη. Ίσως η μνήμη είναι ένα συστατικό της ανθρωπιάς.
Η γνώση της ιστορίας είναι το απαραίτητο εργαλείο ενός στρατηγιστή και ενός διπλωμάτη ώστε να παρατηρεί το παρελθόν και να καθορίζει το μέλλον. Τη σπουδαιότητα αυτής της γνώσης την αντιλήφθηκαν λίγοι, τη χρησιμοποίησαν λιγότεροι.
Σήμερα τη γνώση αυτή προσπαθούν να την εξαφανίσουν κάποιοι από αυτούς που κατάλαβαν τη μοναδική της αξία. Είναι ένα επικίνδυνο όπλο στην κατοχή ικανών ανθρώπων. Είναι η μη λήθη, η ακένωτη πηγή σοφίας, η ακήρατη αλήθεια, μία αειπαγής  δύναμη. 
Σχόλια