Ακολουθήστε μας στο Google News
Συνεχής Ενημέρωση: ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Iconset: iCloud Icons by Alex (17 icons)


Artist: Alex 
Iconset Homepage: http://ahdesign91.deviantart.com/art/iCloud-Icon-Pack-328804559
License: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0
Commercial usage: Not allowed
Readme file: readme.png


Apple icon
Apple Silver icon
Apps icon
Apps Silver icon
Contacts icon
Contacts Group icon
Contacts Group Silver icon
Contacts Silver icon
Gamecenter icon
Gamecenter Silver icon
Mobile Device icon
Mobile Device Silver icon
Plain Blue icon
Plain Silver icon
Safari icon
Safari Silver icon
Sync icon


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη