Ακολουθήστε μας στο Google News

Δημιουργία Widgets για τα Πρόσφατα άρθρα

Γεια σας μπλόγκερ και κουράγιο σε αυτούς που τους χτύπησε η οικονομική κρίση! Και τώρα που λέω κρίση μήπως με την κρίση όλοι στρέφουμε το κεφάλι μας πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη/ές για πολλές ώρες;

Και για πάμε τώρα στον τίτλο του θέματος!


Ένα Widget που μας δείχνει τα πρόσφατα θέματα από το blog μας δείτε το demo και θα καταλάβετε!

Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:<style>
/* foulscode.blogspot.gr */
#mas-terbaru{border:1px solid #585858;width:100%;margin:0 auto}
#terbaru{margin:0px}
.mas-elemen{border:1px solid #ccc;margin:5px 0;padding:5px;height:79px}
.mas-elemen img{background:#999;padding:4px;float:left;height:70px;margin-right:8px;width:70px}
.mas-elemen h6,.mas-elemen h6 a{font-size:12px!important;font-weight:700!important;margin:0;color:#111}
.mas-elemen:hover{background-color:#c3c3c3}
.mas-elemen p{font:14px PT Sans Narrow;text-align:justify;color:#555;line-height:14px;margin:5px 0}
#mas-loading{color:#888;font-family:Tahoma;font-size:100px;letter-spacing:-10px;text-align:center;text-shadow:-5px 0 1px #444;background:#141414 url(http://1.bp.blogspot.com/-vBDcLG_CXzU/UBqEMTknKcI/AAAAAAAAIHE/pZTfBZLbPwY/s1600/loading.gif) no-repeat 50% 50%;height:470px;border:1px solid #c3c3c3}
#mas-navigasifeed{border:1px solid #c3c3c3;color:#bbb;font-family:Verdana;font-size:12px;text-align:center;margin:0px}
#mas-navigasifeed:hover{background-color:#c3c3c3}
#mas-navigasifeed a{color:#141414!important;font-family:Tahoma!important;font-size:12px!important;font-weight:400!important;display:block;padding:5px 10px}
#mas-navigasifeed span{padding:5px 10px}
#mas-navigasifeed .next{float:right}
#mas-navigasifeed .previous{float:left}
#mas-navigasifeed .home{text-align:center}
#mas-navigasifeed a:hover,#mas-navigasifeed span.noactived{color:transparant!important}
/* foulscode.blogspot.gr */
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var numfeed = 5;
var startfeed = 0;
var urlblog = "http://foulscode.blogspot.gr/";
var charac = 100;
var urlprevious, urlnext;
function maskolisfeed(johny,banget){
var showfeed = johny.split("<");
for(var i=0;i<showfeed.length;i++){
if(showfeed[i].indexOf(">")!=-1){
showfeed[i] = showfeed[i].substring(showfeed[i].indexOf(">")+1,showfeed[i].length);
}
}
showfeed =  showfeed.join("");
showfeed = showfeed.substring(0,banget-1);
return showfeed;
}
function showterbaru(json) {
var entry, posttitle, posturl, postimg, postcontent;
var showblogfeed = "";
urlprevious = "";
urlnext = "";
for (var k = 0; k < json.feed.link.length; k++) {
if (json.feed.link[k].rel == 'previous') {
urlprevious = json.feed.link[k].href;
}
if (json.feed.link[k].rel == 'next') {
urlnext = json.feed.link[k].href;
}
}
for (var i = 0; i < numfeed; i++) {
if (i == json.feed.entry.length) { break; }
entry = json.feed.entry[i];
posttitle = entry.title.$t;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
if ("content" in entry) {
postcontent = entry.content.$t;
} else if ("summary" in entry) {
postcontent = entry.summary.$t;
} else {
postcontent = "";
}
if ("media$thumbnail" in entry) {
postimg = entry.media$thumbnail.url;
} else {
postimg = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
}
showblogfeed += "<div class='mas-elemen'>";
showblogfeed += "<a href='" + posturl + "' target='_blank'><img src='" + postimg + "' /></a>";
showblogfeed += "<h6><a href='" + posturl + "'>" + posttitle + "</a></h6>";
showblogfeed += "<p>" + maskolisfeed(postcontent,charac) + "...</p>";
showblogfeed += "</div>";
}
document.getElementById("terbaru").innerHTML = showblogfeed;
showblogfeed = "";
if(urlprevious) {
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(-1);' class='previous'>&#9668; Previous</a>";
} else {
showblogfeed += "<span class='noactived previous'>&#9668; Previous</span>";
}
if(urlnext) {
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(1);' class='next'>Next &#9658;</a>";
} else {
showblogfeed += "<span class='noactived next'>Next &#9658;</span>";
}
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(0);' class='home'>Home</a>";
document.getElementById("mas-navigasifeed").innerHTML = showblogfeed;
}
function navigasifeed(url){
var p, parameter;
if(url==-1) {
p = urlprevious.indexOf("?");
parameter = urlprevious.substring(p);
} else if (url==1) {
p = urlnext.indexOf("?");
parameter = urlnext.substring(p);
} else {
parameter = "?start-index=1&max-results=" + numfeed + "&orderby=published&alt=json-in-script"
}
parameter += "&callback=showterbaru";
incluirscript(parameter);
}
function incluirscript(parameter) {
if(startfeed==1) {removerscript();}
document.getElementById("terbaru").innerHTML = "<div id='mas-loading'></div>";
document.getElementById("mas-navigasifeed").innerHTML = "";
var archievefeed = urlblog + "/feeds/posts/default"+ parameter;
var terbaru = document.createElement('script');
terbaru.setAttribute('type', 'text/javascript');
terbaru.setAttribute('src', archievefeed);
terbaru.setAttribute('id', 'MASLABEL');
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(terbaru);
startfeed = 1;
}
function removerscript() {
var elemen = document.getElementById("MASLABEL");
var parent = elemen.parentNode;
parent.removeChild(elemen);
}
onload=function() { navigasifeed(0); }
//]]>
</script>
<div id="terbaru"></div>
<div id="mas-navigasifeed"></div>

DEMO

Το μονο που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε το URL του blog με το δικό σας και μετά αποθήκευση!

1 Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου
Νεότερη Παλαιότερη