Η νέα οργάνωση του τουρκικού στρατού

Αποφασίστηκε, ήδη, να ξεκινήσει μια σημαντική αναδιάρθρωση  των δραστηριοτήτων των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK), οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σεβαστών στρατών στον κόσμο.

Έχει προγραμματισθεί, με την πάροδο του χρόνου, οι TSK να κινηθούν πλήρως σε επαγγελματική βάση, ώστε να περιληφθούν στη σύνθεσή τους τμήματα υψηλής εκπαίδευσης και με μεγάλη ικανότητα ευελιξίας, να ενισχύσουν,
Σχόλια