Πῆγαν οἱ Ἕλληνες στίς Φιλιππίνες;

Πῆγαν οἱ Ἕλληνες στίς Φιλιππίνες;Πῆγαν οἱ Ἕλληνες στίς Φιλιππίνες; 
Πολλὲς φορὲς ἐμεῖς ποὺ γράφουμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ βρῆκαν οἱ πρόγονοι μας κάνουμε ὑποθέσεις ποὺ ἄλλοι γελοὺν.
Μερικὲς φορὲς ἔχουν δίκαιο. 
Ἂς γράψῳ ὅμως καλλίτερα γιὰ τὶς Φιλιππίνες. 
Ὑποστηρίζω ὅτι οἱ Ἕλληνες, πρὶν τὸν κατακλυσμό, πῆγαν ἐκεῖ καὶ μετέδωσαν τὸν πολιτισμὸ στοὺς ντόπιους. 
Τὸ ὄνομα Φιλιππίνες δὲν μεταφράζεται στὰ φιλιππινέζικα.
Νόημα ἔχει μόνον στὰ ἑλληνικά. Ὁ φίλος τῶν ἵππων καὶ μὲ δύο πὶ παρακαλῶ!! 
Ἂς ποῦμε ὅμως ὅτι εἶναι τυχαῖο. 
Τυχαῖος ἂς ποῦμε ὅτι εἶναι καὶ ὁ παρακάτω «μῦθος» ποὺ κυκλοφορεῖ.. .
Ὁ γενάρχης τῶν Φιλιππινέζων στὴν μυθολογία τους, λέγεται Si Malakas.
Οἱ ντόπιοι πιστεύουν ὅτι Malakas σημαίνει δυνατός, καὶ μάλιστα, σύμφωνα μὲ ἔναν μύθο, ξεπήδησε, μαζὶ μὲ τὴν γυναῖκα του, ἀπὸ ἔνα ΚΑΛΑΜΙ. 
Ἐμεῖς ποὺ ὑποστηρίζουμε τὴν Ἑλλάδα, ἐπιμένουμε καὶ λέμε ὅτι κάπως ἔτσι ἔγινε ὅπως τὸ περιγράφω παρακάτω.
Ὁ γενάρχης τῶν Φιλιππινέζων ἤταν προκατακλυσμιαῖος Ἕλλην, ποὺ ἔφτασε μὲ τὰ ἑλληνικὰ κοῖλα πλοῖα καὶ ἀποβιβάστηκε στὰ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ, γιὰ νὰ τοὺς μεταλαμπαδεύσῃ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.
Κι ἐνῶ οἱ ἄγλωσσοι ἰθαγενεῖς εἴχαν μαζευτεῖ στὴν ἀκτὴ καὶ κοίταζαν γεμάτοι θαυμασμὸ τοὺς λεβεντόκορμους ἐπισκέπτες, ὁ πλοίαρχος ἔλεγε μὲ μεγάλη φωνή: 
-«Ἐμπρὸς παλληκάριά μου νὰ μεταλαμπαδεύσουμε τὴν τρισχιλιετή μας γλῶσσα σὲ τούτη τὴν μακρινὴ γωνιά, στοὺς ἀπολίτιστους ἀγρίους… 
Ὅπως ξέρετε ὅμως, ἡ πειθαρχία δὲν εἶναι τὸ προτέρημα τῆς φυλῆς μας καὶ οὔτε τότε ἤταν. Κάποιος ναύτης, ἀσφαλῶς πρόγονος τοῦ Θερσίτου, εἶπε στὸν διπλανό του:
–«Μας ἔπρηξε τοῦτος ὁ μαλακάς!»
– «Ποιός εἶναι μαλακὰς ῥέ;», ῥώτησε ἐξαγριωμένος ὁ πλοίαρχός που τὸ ἄκουσε.
– «Σῦ», τοῦ ἀπάντησε μεγαλόφωνα καὶ θαρρετὰ ὁ Θερσίτης.
– «Ἐσένα θὰ σὲ κανονίσω μετά», εἶπε ὁ πλοίαρχος κι ἔδωσε τόπο στὴν ὀργή, συναισθανόμενος τὴν σημασία τῆς στιγμῆς.
Καὶ πήδηξε στὴν χρυσῆ ἄμμο. 
Καὶ οἱ ἄγλωσσοι ἰθαγενεῖς, ποὺ εἴχαν ἀκούση ὅλην τὴν στιχομυθία καὶ ῥούφηξαν τὸν Ἕλληνα Λόγο, ὅπως τὸ διψασμένο χῶμα τὶς πρῶτες σταγόνες τῆς βροχῆς, ἔσπευσαν να στεφανώσουν μὲ ἄνθη τὸν μακρινὸ πρόγονό μας, κραυγάζοντας ῥυθμικὰ τὸ ὄνομά του «Σὺ Μάλάκας!», «Σὺ Μαλάκας!», «Σὺ Μαλάκα!» καὶ νὰ τὸν λατρέψουν σὰν θεόσταλτο γενάρχη τους. 
Μέχρι ἐδῶ, αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀντίθετοι καὶ γελοῦν καλὰ κάνουν…
Ἔχουν δίκαιον. 
Λέγεται ὅμως ὅτι παλιά, παλιά, πολὺ παλιά, οἱ δικοί μας πρόγονοι, τότε ΕΓΡΑΦΑΝ ἀπὸ δεξιὰ πρὸς ἀριστερά, μὲ συλλαβογραφή!!! 
Διαβάστε λοιπὸν τὴν λέξη ΜΑΛΑΚΑ ἀπὸ δεξιὰ πρὸς ἀριστερὰ συλλαβὴ πρὸς συλλαβὴ !!!!!!! καὶ θὰ σᾶς κοπῆ τὸ γέλιο…….
….
…Γιατὶ γίνεται ΚΑ ΛΑ ΜΑ…
Ο ΚΑΛΑΜΑΣ ….ποῦ βγῆκε ἀπὸ τὸ καλάμι.. 
Ἔτσι λέει καὶ ἡ ἐπίσημος μυθολογία τῶν Φιλιππινέζων.
Ὅτι ὁ Malakas, ποὺ σημαίνει δυνατός, ξεπήδησε, μαζὶ μὲ τὴν γυναῖκα του, ἀπὸ ἔνα ΚΑΛΑΜΙ. 
Να γελάσουμε ἢ να προβληματιστοῦμε; 
Σύμπτωση; Δεῖτε καὶ τὸ παραπάνω ἀγγεῖο ἀπὸ Μουσεῖο τῶν Φιλιππίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας