Εθνική ακεραιότητα τέλος. Η ΕΕ έχει δικαίωμα ένοπλης καταστολής ***UPDATED

UPDATED********** 

1.7.2014

Επειδή θίχτηκε από αρκετούς αναγνώστες μας ότι η ανάρτηση μας  δεν σχετίζεται με τον τίτλο του άρθρου και κατηγορηθήκαμε πως έχουμε παραπλανήσει , ακόμη και χειραγωγήσει την επικαιρότητα, παραθέτουμε μερικά στοιχεία προς διευκρίνηση , αφού αυτό κρίθηκε απαραίτητο για τον μέσο αναγνώστη που δεν έχει γνώση κάποιων πραγμάτων.Οπότε ας ξεκινήσουμε με το αν θα πρέπει να αφήνονται τόσο μεγάλα κενά ερμηνείας σε απλούς πολίτες και ανθρώπους , ως προς το πώς διαμορφώνονται αυτές οι ενέργειες (δεν υπάρχει ρητή περιγραφή όντως) με το παρακάτω από το κείμενο σε pdf που έχουμε στο τέλος του άρθρου:

". The decision also provides for an immediate activation of the Integrated Political Crisis Response arrangements (IPCR), a mechanism approved in June 2013 by the Council. This will allow a rapid involvement of the political authorities across the EU in order for the Council to ensure the strategic direction of the response and to take appropriate action to the benefit of the member state affected."

Πως ακριβώς ορίζεται ειδικότερα η τελευταία φράση. Αν εμείς μπορούμε να διακρίνουμε πιθανό νομικό κενό που αφορά το "συμφέρον του κράτους" σε σχέση με επεμβάσεις από Ε.Ε. UN και UNSC.

Ακριβώς αυτό το όπως θέλει ο καθείς ερμηνεύει θίγει το άρθρο μας σε πρώτο σημείο, που είναι και το κλασσικό επιχείρημα και δράση που κάνουν χρήση όλοι οι οργανισμοί και κέντρα επιρροής εφόσον κριθεί πως είναι αναγκαίο.

Τώρα το κείμενο από το δελτίου έχει όντως, δύο σκέλη,το πρώτο αναφέρει  πως είναι στην διακριτική ευχέρεια η κλήση από την όποια κυβέρνηση να καλέσει βοήθεια και το δεύτερο βασίζεται σε άρθρο των ΗΕ και του συμβουλίου της Ε.Ε. που ορίζει επέμβαση αν θεωρηθεί ότι υπάρχει αποσταθεροποίηση. Χωρίς να αναφέρει οπουδήποτε πως θα ζητηθεί άδεια από την τοπική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο εδώ όπου αναφέρει μεν εξωτερικές απειλές, αλλά δεν τις προσδιορίζει. Το τοπίο είναι αρκετά θολό και δίνει πολλά κενά ερμηνειών.

--- While reaffirming that the protection of territorial integrity and of the citizens remains at the core of defence policy, urges the Council to emulate the approach of NATO, which caters for the inevitable circumstances where preventing external threats is required in order to promote the security interests of the allies and the projection of force is needed;---


πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0356&language=EN

πηγή: http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11369.doc.htm

Τώρα, επειδή ακριβώς μια τέτοια απόφαση είναι πολύπλοκη , και επειδή ακριβώς υπάρχουν χώρες εντός των οργανισμών αυτών που υπάγονται στο collective defense , είναι απορίας άξιο γιατί δημιουργείται άρθρο με τέτοιο χαρακτήρα πλεονασμού εντός της Ε.Ε. όταν υπάρχει ήδη κατασταστικό που αναφέρει την συλλογική άμυνα απέναντι σε εξωτερικές απειλές κάθε είδους. Εκτός και αν με την αναφορά της τρομοκρατίας (που δεν έχει ακόμα νομικό ορισμό διεθνώς) μπορεί να δοθεί πάτημα δράσης εντός συνόρων μελών κρατών για να παταχθεί αυτή.

-----------------------------------------------

30.6.2014
Με Ευρωπαικό νομοθέτημα (!!!!)πλέον οι Βρυξέλες μπορούν να δώσουν το δικαίωμα σε χώρες μέλη, εφόσον μια κυβέρνηση τρίτης χώρας οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της Ευρώπης από τις 24.6.2014


Η οδηγία/νόμος δίνει πλέον και έμπρακτα το δικαίωμα σε χώρες της Ε.Ε. να καταστείλουν με δικές τους δυνάμεις αναταραχές στο εσωτερικό τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν το αιτηθεί η τοπική ηγεσία αν θεωρηθεί από Βρυξέλες πως έχει χάσει τον έλεγχο και μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα συνοχής της ΕΕ.

Οι αντιδράσεις είναι εντονότατες και δεκάδες βουλευτές όλων των κρατών μελών δηλώνουν πως δεν θα το αφήσουν να περάσει.


Το αρχείο είναι σε μορφή pdf εδώ (EU LAW FOR ARMED INTERVENTION 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας