EN RU
Ακολουθήστε μας στο Google News

Τί συνέβη στήν Γεωργία ἐπί Σαακασβίλι;

Θυμᾶστε τήν κρίση  στήν Νότια Ὀσετία, στήν Γεωργία, τό 2008, μέ τόν πρόεδρο – μαριονέτα τῶν Ἀμερικανῶν, τόν Μιχαήλ Σαακασβίλι;  Ἔεε, τελικὰ πάλι γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες ἔγινε τὸ σκηνικὸ τότε, ὅπως ἀποδεικνύει τὸ παρακάτω κείμενο μὲ νεώτερα στοιχεῖα !!!
Στὴν Γεωργία ἀνακαλύφθηκε τὸ 6ο μεγαλύτερο κοίτασμα, ἀπὸ τὰ κοιτάσματα ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ἕως σήμερα: 135 Τρισεκατομμύρια Κυβικὰ Μέτρα!!
Γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο ποὺ ἔγιναν καὶ οἱ Γενοκτονίες τῶν Ποντίων, Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου Αἰῶνος ἀπὸ τὸν «Τοῦρκο» Μουσταφᾶ Κεμὰλ, ποὺ στὴν οὐσία ἔκανε τὴν δουλειὰ γιὰ λογαριασμὸ ἄλλων…. Ἤταν τότε ποὺ εἶχαν πατήση τὸ πόδι τους στὸ Μπακοῦ, σημερινὴ πρωτεύουσα τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν, οἱ Νόμπελ μὲ τοὺς Ῥοθτσάϊλτνς καὶ ἔβγαζαν τὰ πετρέλαια τῆς περιοχῆς.

How Vladimir Putin Took Over the World

Τί συνέβη στήν Γεωργία ἐπί Σαακασβίλι;1
To create division and dissent where no discord need exist, this is the talent of the destroyers. As the world looks on Syria and an emerging Iran, the larger scope of conflict escapes a multitude. However convenient it may be to assume Syria or Ukraine, or even some refugee crisis is the causal focus to recent détente failures, we need to divert our attention to the real power play in order to contain the damage being caused. Ukraine as a battleground is all but over, and Syria soon will be too. As for the Republic of Georgia, we’ll soon see the real crucible of West-East transfiguration – how Putin is winning the larger battle.
“Whom do I hate most among the rabble of today? The socialist rabble, the chandala apostles, who undermine the instinct, the pleasure, the worker’s sense of satisfaction with his small existence–who make him envious, who teach him revenge. The source of wrong is never unequal rights but the claim of “equal” rights.” Friedrich Nietzsche
We all know the so-called Cold War never really ended, it is true. However, while many consider America’s theoretical “war on terror” as an acute reaction to a singular event, absolutely nothing could be further from the truth. The terror war is a tool, plain and simple, for instigating the final phases of Cold War II, if you will. Whether or not our reaction to the 9/11 events was plausible or appropriate, is for the historians to determine. 9/11 was however, only a chip in a much bigger game of global domination. Just as accepting China into the World Trade Organization, the Ukraine civil war, the Arab Spring, and Washington’s quest to overthrow Syria’s Assad are singular events, so is the quest for control over all the world’s economies what all war is about. Looking at this grand scope however, our attention is diverted, distracted, even overwhelmed by the sheer magnitude of the business politic. It is in this maelstrom of information, chaos, and dirty dealings the public gets overwhelmed, and ultimately subdued. Do not be overwhelmed though; let me show you the crucial piece of the West-East conflict.
Right now in the Republic of Georgia vital decisions are being made on many levels. The same can be said in all the capitals of the Caucasus region. In those capitals, it is within the power of the people’s of Armenia, Azerbaijan, and ultimately Iran and Russia to literally win full out, the current conflict and crisis. I know the reader is surprised to read this. I’ll explain further, but suffice it to say Washington, London, Tel Aviv, and Brussels shudder at the insinuation Persia and mother Russia could ever pursue rapprochement.
“Silence becomes cowardice when occasion demands speaking out the whole truth and acting accordingly.”  Mahatma Gandhi
click on the image to enlarge
click on the image to enlarge

The US’s involvement in the highly publicized Russia-Georgia conflict is fairly well known now. Even as I type this, agents of the CIA and other clandestine entities operate in wildfire energy business dealings within Georgia, as well as leveraging politicians and other leaders there dramatically. Not many reading this will have made the geographic connection in between these nations and unimaginable energy wealth, let along the historic significance of the Caucasus and her peoples. The map provided should remedy any geo-strategic confusion. Georgia and these other nations are the bridge in between Russia and Persia, as the United States and the other Western nations have so effectively eliminated Afghanistan and Iraq, via America’s most recent police actions. It is well known that fully one half the world’s remaining supply of natural gas lies beneath the feet of Russians and Iranians. What’s more, still more untapped energy resource has just been announced underneath Georgian feet. In fact, the 135 trillion cubic feet of reserves just discovered by Fontera, it’s the sixth largest deposit ever discovered.
In order to consolidate my energy-policy amalgamation here, please consider the “coincidences” which align Ukraine, Iran, Afghanistan, Iraq, North Africa, and now Syria. Gas, more gas and money, banks and business, economic wealth and prosperity than the normal human being can conjure in the mind. Hundreds of trillions, this is not a number that overstretches the magnitude of this power play. Right here it’s significant to take note of Georgia as a future supply, as well as a gas transient hub to Europe. It’s no coincidence that former Georgian President Mikheil Saakashvili is now a Ukraine citizen and the key man in Odessa. This is the same president many contend is a criminal pawn of the CIA play on the Caucasus nations, and the same Odessa where right-wing fanatics first massacred pro-Russia protesters, and now wield a heavy hand on citizens. We recently spelled out the Ukraine gas ring including plays from the likes of Dutch Royal Shell and the Rothschild bankers, but the “Georgia” piece of this Cold War II puzzle is by far more interesting, and more dramatic.
Nazis cheered by the likes of Obama and John McCain in Odessa, on a tight leash by a Georgian stooge and killer, this aspect of the recent holocaust is sickening, to be sure. However low this game seems to sink though, continued news of Georgians played as pawns bodes far worse misdeeds to come. NEO’s report on Saakashvili plans for a coup in Tbilisi spell suffering and more catastrophe for a people who rightfully should become rich beyond their wildest dreams when their resources pan out. But there’s more.
“I love America more than any other country in the world and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.” James Baldwin
Georgia, the land some say claimed ownership of the Golden Fleece Jason and his Argonauts pirated; it truly does hold untold richness. The richness I am talking about does not necessarily have to be ferried from a liquefied natural gas (LNG) “gasification” plant planned by US maritime planners from my hometown in Charleston, SC. (I’ll get to you traitors to peace in a separate report) The people of the Caucasus region need not depend on the massive storage facilities, or re-gasification plants in Odessa, or the ones planned in Romania. The people of Georgia need not suffer or die so that the worst among them can benefit, right along with billionaire oligarchs in London, New York, in Rome or in Frankfurt. Enter Vladimir Putin, and the Caucasus that was, the Caucasus that is.
Russia and Iran, Russia and Iran, in the mental map most Americans carry around the two nations seem as far apart as Earth and Mars. But neither geographically, nor culturally and historically is this even close to fact. I recall a wild proclamation a history professor friend of mine made recently, “Vladimir Putin may well be a descendant of the ancient Royal Scythians!” At hearing this, at first I laughed, casting out without a doubt the utter idiocy of such a claim from so highly placed an history professor. Then I did the research for a story on my Our Russia magazine. Persia and the Ukraine steppe, the steppes of Romania and the Caucasus, they at once gained a resonance I had never before gleaned. You see the legendary Scythians apparently disappeared, supposedly pushed out by the Goths in the late 3rd Century AD. The remaining evidence of the last direct ties to the Sarmatians and Scythians is curiously found in the language of the Alans of the Caucasus, and eventually in the modern Ossetian language. We have no space here for an anthropological or history exploratory, but it’s at least fair to conclude Russia, the Caucasus, and Persia have ancient ties. It is in the razor edge sharpness of this fact, Western strategy against the East has always hinged.
Whether or not Vladimir Putin is the last of the Scythian kings or not Russia’s president is a student of not only ancient history, but a merciless strategist in the same vein as those nomadic warriors of old. Remember I began with; “create division and dissent where no discord need exist?” The larger plan has been to tear the Caucasus apart from the inside out, to destroy a beautiful heritage and culture, and replace it with some convoluted version of Western capitalism – ANY Georgian patriot will readily see this and admit. And soon, the factions set at odds inside the Caucasus will return to a more cohesive and natural state of affairs. This is what the Rothschilds and Rockefellers fear most. Georgia and the rest of the Caucasus is a far more homogenous society than most imagine, without the subterfuge and mafia money that is.
Azernews reported last month, Russia-Azerbaijani cooperation advanced forward. This birthday wish news from Armenia’s president carries more than celebratory conveyance. Already Western elements are at work attempting to block what will inevitably be, a reunion of Georgia with Russia. As mock protests are spurred by Washington subversives, news Saakashvili wants to return betray the Obama administration’s disastrous failures at foreign policy. If the Russia-Georgia war was a George W. Bush contrivance, needing another coup is in fact a catastrophe on a billboard!
While the news sources proclaim Gazprom-Georgia deals in the wind mean an abolishment of Georgia as a nation, nothing is further from reality. Very soon Georgians will be as rich, or richer, than their neighbors in Azerbaijan. Let’s not forget the sixth largest reservoir of natural gas on Earth. If Russia emerges on the fuel of Gazprom gas, Georgia’s smaller population may soon rival Qatar or Saudi Arabia. Obama and his puppeteers are horrified by the potential, I assure you. Nothing destroys a good world domination plan like the enemy getting richer and more famous, as the sun sets on American hegemony and the Queen Mother’s British banking empire. Excuse the sharp and bombastic tone, but I love seeing cheaters lose. Putin has all but won here, and the people on the bottom will be better off for it. Speaking of cheating, some controlled media in Georgia continues to whine about joining NATO. This Georgia Today piece begs Obama to come to the rescue.
You’ve been asked to digest a lot in this report. Scythians and ancient Persia connects, Ukraine massacres in Odessa, a Georgian war nobody ever understood, and the idea this former Soviet republic is a major key for international policy, it’s tough to grasp I know. If I may provide you with one further bit of evidence, something called the AGRI LNG Interconnector Project approved by the Georgian Ministry of Energy is highlighted in a larger report that also speaks of the Tbilisi Railway Bypass Project, the highway 60 improvement project, the Anaklia Deep Water Port Project, in conjunction with dozens of other international projects deemed crucial at the 8th Global Infrastructure Leadership Forum at Columbia University New York City, in February of 2015. Make no mistake, the names of speakers, attendees, and key persons listed in this PDF expert a mighty sway over what we see playing out in our world today. Chief among these names is US Vice President Joe Biden, who you can listen to via this video from October of 2014 opening a CG/LA Infrastructure, Inc. conference. It is within this dynamic all the world’s wars and conflicts can be gleaned. It is in the dynamic of credit, conflict, and construction the so-called “West” has spurred growth and profit from, and for decades.
This too is a subject for a broader discussion, but it’s necessary to understand the role war and conflict play, even the role of business failures, where control via lending, and leveraged commodities impact our economies. The biggest take-away I can leave you with here is, there is no coincidence in the war and chaos we see going on. Syria or Ukraine, even past conflicts like Kosovo and the Yugoslavia catastrophe did not simply happen. The forces I am talking about made them happen, and for profit. Right now you can grab hold of the fact Georgia is the central game piece that determines whether we continue warring, or if a new system will emerge. I think people around the world need to begin to question what a world dominated by cohesiveness will look like. We can already see the current world dynamic is people’s divided, war for profit, and ultimately the worst form of subjugation, the illusion of democracy. I think it’s time we considered the real impact, if Vladimir Putin took over the world.
“If there is anything that links the human to the divine, it is the courage to stand by a principle when everybody else rejects it.” Abraham Lincoln
Phil Butler, is a policy investigator and analyst, a political scientist and expert on Eastern Europe, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”.

New Eastern Outlook

God’s Gift Revealed: Georgia Could Become a Key European Energy Supplier

Τί συνέβη στήν Γεωργία ἐπί Σαακασβίλι;3
 A US independent oil and gas exploration and production company early this month revealed that extensive geologic and geophysical studies within and between the Mtsare Khevi Gas Complex and the Taribani Field Complex areas could be part of a common geologic complex.  As a result, ongoing exploration studies have confirmed an extensive integrated gas resource potential that is much larger than previously identified.
On October 8, Frontera Resources Corporation, an independent oil and gas exploration and production company, released the groundbreaking announcement of a significant upgrade to gas resources associated with its ongoing exploration and production efforts in Georgia.
The Company says that it had continued to advance its natural gas focus within its eastern Georgia holdings by combining the technical focus of its Mtsare Khevi Gas Complex and Taribani Field Complex into one integrated 2,000 square kilometer geologic unit named the South Kakheti Gas Complex. 
It is surprising that, in addition to gas resources previously identified for subsets of this combined area, Frontera’s ongoing work recently concluded a new estimation of as much as 135 trillion cubic feet (3.8 trillion cubic meters) of gas in place of reservoir targets found between 300 metres and 5,000 metres in depth. 
The official information disclosed by Frontera early this month on its website says that extensive geologic and geophysical studies continued within and between the Mtsare Khevi Gas Complex and the Taribani Field Complex areas as the Company has believed that these areas are part of a common geologic complex.  “As a result, ongoing exploration studies have confirmed an extensive integrated gas resource potential that is much larger than previously identified.”
Frontera claims that continuous gas sales from the area have represented first-time domestically produced non-associated gas being continuously marketed to Georgia’s national consumption market. “Together with extensive technical analysis associated with the greater South Kakheti Gas Complex, this work has opened an historic new chapter in Georgia’s move towards energy independence as well as providing gas to markets beyond its borders,” Frontera declares.
On 13 July 2015, the Frontera Resources Corporation signed a strategic Memorandum of Understanding (MOU) with Ukraine’s national energy company, National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine, whereby an engineering FEED study is underway related to the possibility of bringing liquefied natural gas (LNG) to Ukraine from Frontera’s ongoing upstream gas works in Georgia. Frontera says similar studies are in progress related to other trans-Black Sea markets as well as contemplated regional pipeline routes.
georgia today

Ukraine gives former Georgian president citizenship, governor’s job

Μιχαήλ Σαακασβίλι

Mikheil Saakashvili

Πόλεμος της Νότιας Οσετίας 2008

Russo-Georgian War

Ukraine Gas Ring: Western Oligarchs to Take Charge

Γιὰ τρίτη συνεχομένη χρονιὰ παραμένει στὴν κορυφὴ τῆς λίστας τοῦ Forbes μὲ τοὺς ἰσχυροτέρους ἀνθρώπους στὸν πλανήτη ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος Βλαντιμὶρ Ποῦτιν.


Forbes: Ο Πούτιν ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο

Τὸ Χρήσιμον

filonoi.gr
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη