Αξιολόγηση διοικήσεων και επιτροπών...

Αξιολόγηση διοικήσεων και επιτροπών


Ανοίγει ο δρόμος για την αξιολόγηση... των διοικήσεων και των επιτροπών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε ότι επελέγη η εταιρεία συμβούλων Spencer Stuart που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Μεταξύ άλλων, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το μέγεθος, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του κάθε ιδρύματος. Ο σκοπός του έργου που θα αναλάβει η Spencer Stuart θα αφορά κυρίως:

• Τον σχεδιασμό, σε συνεργασία με το ΤΧΣ και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, των κριτηρίων αξιολόγησης και των δεξιοτήτων/προφίλ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους.
• Την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της δομής διακυβέρνησης.
• Τη σύνταξη και την παρουσίαση αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης καθώς και την υποβολή συστάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους.

Το αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών και των Επιτροπών τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και θέματα όπως αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επισημαίνεται ότι η Spencer Stuart ιδρύθηκε το 1956, έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας