Πώς μπορεί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία...

Πώς μπορεί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου οι δανειολήπτες να αποφύγουν την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους θα πρέπει...
• Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα για ένα άτομο είναι μέχρι 1.159,4 ευρώ, για ένα ζευγάρι 1.972 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί 2.448 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μέχρι 2.924 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά 3.400 ευρώ.
• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, δηλαδή 220.000 ευρώ, και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά η αντικειμενική αξία είναι μέχρι 260.000 ευρώ και με τρία παιδιά μέχρι 280.000 ευρώ.
• Οσον αφορά δανειακές οφειλές, ο οφειλέτης να είναι «συνεργάσιμος δανειολήπτης» όπου αυτός εφαρμόζεται.
Για τους δανειολήπτες αυτούς οι δικαστικές αποφάσεις θα ορίζουν και την υποχρέωση καταβολής ποσού με βάση τη μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη.
Επιπλέον σε δανειολήπτες με κύρια κατοικία χαμηλότερης αξίας έως 120.000 ευρώ για έναν άγαμο και έως 220.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά αλλά και με μικρότερα από τα προαναφερόμενα όρια εισοδήματος δίνεται η ευχέρεια υποβολής αίτησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το Δημόσιο για τρία χρόνια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας