Τώρα ποὺ τελειώνει κι αὐτὴ ἡ χρονιά…


Τώρα ποὺ κι αὐτὴ ἡ χρονιὰ εὑρίσκεται στὸ τέλος της, πολλὰ εἶναι τὰ ὄνειρα ποὺ περιμένουν πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες, πολλὲς εἶναι οἱ δημιουργικὲς σπίθες ποὺ περιμένουν νὰ μετατραποῦν σὲ φλόγες, πολλὲς ἐπιθυμίες ποὺ περιμένουν νὰ βγοῦν στὸ φῶς.

Χρονολογικὰ εἴμαστε στὸ τέλος τοῦ χρόνου, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἴμαστε σὲ μιὰ νέα ἀρχὴ τοῦ ταξειδιοῦ μας.

Ὁ Δρόμος εἶναι γεμάτος ἄπειρες χαρές, ποὺ περιμένουν νὰ ἀποκαλυφθοῦν μέσα ἀπό τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες στιγμές.

Νὰ θυμᾶσαι ὅτι τὸ μονοπάτι εἶναι ἑλικοειδὲς καὶ ἔχει πολλὰ στρυφογυρίσματα.
Ἂν κολλήσῃ κάπου κύτταξε γύρω σου τὴν ἀπέραντη θέα ποὺ ἔχεις ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ εὑρίσκεσαι καὶ τότε θὰ καταλάβης ὅτι ἔχεις προχωρήσει πάρα πολύ.
Ἀπόλαυσε τοὺς σταθμούς, κάνουν ὑπέροχη τὴν ἀναζήτηση, γεμάτη νόημα καὶ σκοπό. Καθάρισε τὸν καθρέπτη τῶν ἀναμνήσεων ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς φόβους, τοὺς παλαιοὺς θυμοὺς καὶ ἀπὸ κάθε λογῆς ἀπογοήτευση.
Βρὲς τὴν δική σου ταχύτητα καὶ τὰ δικά σου φῶτα πορείας.
Ὑπάρχουν πολλὰ λιμάνια ποὺ θὰ δῆς γιὰ πρώτη φορά, κατευθύνσου ἐκεῖ ποὺ ποτὲ πρὶν δὲν ἔχεις βρεθεῖ.

Κράτα τὶς σκέψεις σου ὑψηλά.

Ἆσε τὸ πάθος, τὸν ἐνθουσιασμὸ καί τὶς ἀληθινὲς ἀγάπες νὰ συναρπάσουν τὸ μυαλό, τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα σου.

Ἀρματώσου γιὰ τὴν πορεία ἐκείνη ποὺ πάντα ὀνειρευόσουν.

Στάσου ὄρθιος, αὐθεντικὸς περιπατητής, στὸ κέντρο τῆς φωτιᾶς τοῦ ὀνείρου σου, ψιθύρισε τὰ αἰώνια λόγια τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ἀλήθειας, μοιράσου τὴν ὀμορφιά, κῦττα ψηλά, ἀνάπνευσε τὸν ἄνεμο, συμμάζεψε ὅλη τὴν παρθενικὴ ἀθῳότητα σὲ μιὰ ματιὰ καὶ ῥίξε την ἐπάνω στὸν κόσμο…..Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία


arxisame.gr 
Σχόλια