Ακολουθήστε μας στο Google News
Συνεχής Ενημέρωση: ΟΥΚΡΑΝΙΑ

290 ΔΙΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ..ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ


Ο Τρόπος λειτουργίας μιας κεντρικής τράπεζας είναι μια γνώση που σήμερα σε επίπεδο οικονομικής θεωρίας έχει εγκαταλειφθεί και αυτό έχει συμβεί  γιατί μια τραπεζική ομερτά έχει καταφέρει με δόλιο τρόπο να αποκρύψει την θεμελιώδη λειτουργία του χρήματος, την προσαρμογή αυτού στις αξίες των πραγμάτων και την μεθοδολογία παρακολούθησης αξιών και αντιστοίχου χρήματος..Σήμερα σε επίπεδο οικονομικών πανεπιστημίων δεν διδάσκεται πουθενά η θεμελιώδη γνώση λειτουργίας μιας κεντρικής τράπεζας και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός πως δεν ξέρει κανείς πως έχει οριστεί ο ιδανικός πληθωρισμός και ο περιβόητος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που τόσο πολύ έχουμε ακούσει σε αυτή την χώρα..
Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα έρχεται από πολύ παλιά και πιο συγκεκριμένα από το 1945 όπου οι διεθνείς κεντρικοί τραπεζίτες υπογράψανε την περιβόητη συμφωνία του bretton woods. Στην εν λόγω συμφωνία όμως ελάχιστοι γνωρίζουν πως την είχανε συνυπογράψει οι κεντρικοί τραπεζίτες των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ και το μέγα ερώτημα που θέτει ο καθένας είναι πως είναι δυνατόν δυο κεντρικές τράπεζες εκπρόσωποι δυο διαφορετικών οικονομικών μοντέλων να έχουν συνυπογράψει ένα κοινό κείμενο και μια συγκεκριμένη τραπεζική λειτουργία; Η απάντηση είναι εύκολη γνωρίζοντας πως το χρήμα που δημιουργεί μια κεντρική τράπεζα δεν έχει να κάνει με το μοντέλο διαχείρισης της ελεύθερης ή παρεμβατικής οικονομίας μια και είναι πέρα και πάνω από τις πολιτικές και οικονομικές θεωρίες.
Η εν λόγω συμφωνία του bretton woods φέρει την υπογραφή του τότε κεντρικού τραπεζίτη της Ελλάδος κυρίου βαρβαρέσου όπου μαζί με τους υπολοίπους κεντρικούς τραπεζίτες συνυπογράψανε το τρόπο δημιουργίας χρήματος τον ορισμό του κανόνα χρυσού όπου μετεξελίχθηκε την δεκαετία του 1970 σε κανόνα δολλαρίου και τον ορισμό του κλασματικού αποθέματος..
Η αναλογία που ορίσανε οι κεντρικές τράπεζες στην εν λόγω συμφωνία το 1945 έχει συγκεκριμένα μεγέθη και νούμερα τα οποία τα εφαρμόζανε κατά γράμμα μέχρι το 2010.

Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω λειτουργία των κεντρικών τραπεζών η αναλογία χρυσού παραστατικού χρήματος και συνολικού δημιουργηθέντος-ψηφιακού χρήματος είναι 1 προς 9 και 90...δηλαδή με 1 μονάδα χρυσού οι διεθνείς τραπεζίτες δημιουργούν 9 μονάδες παραστατικού χρήματος σε μορφή χαρτονομισμάτων και κερμάτων και 90 ψηφιακού χρήματος.

Η εν λόγω αναλογία αποτυπώνεται πλήρως ακόμη και σήμερα στα επίσημα στοιχεία του ισολογισμού της τραπέζης της Ελλάδος πλην μικρών αποκλίσεων και αφορά την αξία του χρυσού μια και αυτή καθορίζεται καθημερινώς από τις διεθνείς τιμές στην αγορά εμπορευμάτων και μετάλλων..

Το Ελληνικό δημιουργηθέν χρήμα που εγγράφηκε στις Ελληνικές εμπορικές τράπεζες από το 1945 μέχρι και το 2010 ανέρχονταν στο ποσό των 290 δις ευρώ άλλωστε και τα συναλλαγματικά αποθέματα που παρουσιάζει η ΤτΕ στον πρόσφατο ισολογισμό της επιβεβαιώνει αυτό το μοντέλο μια και ανέρχονται στα 29 δις (1/10) και τα αποθέματα χρυσού θα έπρεπε να ανέρχονται στο ποσό των 3 δις (1/9) επί των συναλλαγματικών αποθεμάτων αλλά φτάνουν στα 5,2 δις λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής του χρυσού.

Ητοι σημαίνει πως οι Ελληνικές εμπορικές τράπεζες διαθέσανε στην πραγματική οικονομία από το 1945 μέχρι και το 2010 και με την ενδιάμεση μετάβαση από την δραχμή στο ευρώ συνολικά δάνεια ύψους 290 δις ευρώ. Ενα μέγεθος πλήρως εναρμονισμένο με τον φυσικό μοντέλο λειτουργίας του χρήματος που όρισε η συμφωνία του bretton woods και είναι ακόμη μια απόδειξη όλων αυτών που μιλάνε για υπερδανεισμό και υπέρμετρες χορηγήσεις των Ελληνικών εμπορικών τραπεζών..
Το εν λόγω ποσό σύμφωνα με την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών θα έπρεπε μέσω των δανείων να δημιουργήσει αντίστοιχες αξίες πραγμάτων και παραχθέν προϊόν..¨Ομως το 2010 και με στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ το πραγματικό ΑΕΠ ανέρχονταν στο ποσό των 231 δις ευρώ. Ητοι σημαίνει πως κάποιοι από το σύνολο του Ελληνικού χρήματος αφαιρέσανε και βγάλανε εκτός χώρας ποσό 59 δις ευρώ εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος ήταν χρήμα και προϊον λαμογιών και διαπλοκής και η μετάβαση από την δραχμή στο ευρώ ένα και μόνο σκοπό εξυπηρετούσε την εύκολη και απρόσκοπτη μεταφορά αυτών των κεφαλαίων εκτός χώρας μια και με δραχμή ήταν δύσκολο να συμβεί. Υπόψιν πως ένα μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων φύγανε εκτός χώρας μετά την τεράστια αρπαγή του χρηματιστηρίου το 1999 και την άμεση κατόπιν αυτού είσοδο της χώρας στο ευρώ.

Το μεγάλο όμως έγκλημα που διατελείται σήμερα στην χώρα είναι οι τραπεζικές και πολιτικές πρακτικές των μνημονίων μια και αφαιρούν χρήμα από την οικονομία με την παράλληλη αναστολή δημιουργίας νέου πρόσθετου χρήματος προς εξυπηρέτηση των τόκων του ιδιωτικού χρέους αλλά και την δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών και στην προκειμένη περίπτωση της ΤτΕ. Σήμερα η Ελλάδα μπήκε στον έβδομο χρόνο ύφεσης και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ το Ελληνικό ΑΕΠ για το 2016 έφτασε στο ποσό των 165 δις ευρώ ήτοι σημαίνει πως καταστραφήκανε αξίες ύψους 66 δις από το 2010 και αντίστοιχη αρπαγή Ελληνικού χρήματος από τους διεθνείς τραπεζίτες..

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των διεθνών τραπεζιτών για την χώρα είναι πλέον ξεκάθαρος και εφαρμόζουν πολιτικές εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών σε απόλυτα νούμερα. Επιδιώκουν μέχρι το 2023 να κατέχουν το 38% του Ελληνικού χρήματος και του αντιστοίχου Ελληνικού ΑΕΠ..Θέλουν να διατηρήσουν το Ελληνικό χρήμα στο ποσό των 180 δις εκ των οποίων κάτοχοι και ιδιοκτήτες θα είναι αυτοί περί των 68 δις (38%)...Το Ελληνικό ΑΕΠ σύμφωνα με τον στρατηγικό τους σχεδιασμό το 2019 θα ανέρχεται στο ποσό των 143 δις ευρώ ένα νούμερο που θα οδηγήσει αυτή την χρονιά την χώρα στο απόλυτο χάος στην κοινωνική εξαθλίωση και στην κατάρρευση του πολιτικού συστήματος.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το διακύβευμα της πολιτικής αλλά και της οικονομικής θεωρίας έναν και μόνο σκοπό έχει την αναστολή της οποιασδήποτε επιβαλλόμενης πολιτικής εκ μέρους των διεθνών τραπεζιτών την αναστολή εφαρμογής του μοντέλου το οποίο επιβάλλουν δια των μέτρων και των περιβόητων αξιολογήσεων μια και θα φέρουν πιο κοντά τον στρατηγικό τους σχεδιασμό...

Η Ελληνική κοινωνία θα πρέπει να απαιτήσει τον άμεσο έλεγχο της ΤτΕ με επιβολή στον κεντρικό τραπεζίτη να εφαρμόσει πλήρως το καταστατικό του και με την απειλή της αφαίρεσης του εκδοτικού προνομίου που εμείς ως λαοί παραχωρήσαμε σε έναν κεντρικό τραπεζίτη δίχως έλεγχο και αυτό σήμερα έγινε εργαλείο στα χέρια τους να γίνουν οι παγκόσμιοι εξουσιαστές των κοινωνιών και αυτών που θα φέρουν το νέο μοντέλο των Τραπεζικών Σοβιέτ..ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣbankstersae
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη