Η εσφαλμένη αντίληψη στο πως λειτουργούν οι διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς του αργού πετρελαίου

Πως επηρεάζει η αύξηση των τιμών του πετρελαίου την κερδοφορία στα διυλιστήρια;

Πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη παρεξήγηση η οποία δημιουργεί μια εσφαλμένη αντίληψη στο πως λειτουργούν οι διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς του αργού πετρελαίου.

Το αργό πετρέλαιο** αποτελεί πρώτη ύλη για τις εταιρίες διύλισης, είναι δηλαδή κόστος πωληθέντων. Οι διακυμάνσεις στην τιμή του αργού διαχρονικά έχουν ουδέτερο αντίκτυπο αφού οι ζημιές ή τα κέρδη που προκύπτουν από την αποθήκευση του με όποιο τρόπο και αν αποτιμώνται (μέση τιμή FIFO, LIFO) καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.
Η επίδραση των διακυμάνσεων των τιμών ωστόσο δεν αφήνει ασυγκίνητο το κεφάλαιο κίνησης αφού για ένα βαρέλι θα χρειαστεί περισσότερη ή λιγότερη ρευστότητα για να αποκτηθεί.

Και επειδή τα διυλιστήρια είναι μονάδες που δεν σβήνουν ποτέ η επίπτωση ακόμα και αν ελαττώσουν το ρυθμό παραγωγής τους θα φανεί κάτω από την γραμμή των λειτουργικών κερδών τους:
Αν η εταιρία έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα η επίδραση στο χρηματοοικονομικό κόστος είναι περιορισμένη
Αν πάλι χρησιμοποιήσει μόχλευση για την κάλυψη των αγορών της θα υποχρεωθεί να θυσιάσει ένα μέρος του λειτουργικών της κερδών.

Στα διυλιστήρια το περιθώριο διύλισης είναι αυτό που καθορίζει τα οργανικά κέρδη και κυρίως τα επιμέρους περιθώρια του ντίζελ και της βενζίνης.


Τόσο η Motor Οil όσο και τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι διυλιστήρια με υψηλή απόδοση στο ντίζελ (σχεδόν το 50% του παραγόμενου προϊόντος) και επομένως έχουν και μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις των επιμέρους περιθωρίων.
Η ισοτιμία υπέρ του δολαρίου ευνοεί την κερδοφορία καθώς τα περιθώρια εκφράζονται σε δολάρια ανά βαρέλι ενώ το κόστος λειτουργίας των διυλιστηρίων εκφράζεται σε ευρώ.

Το αργό πετρέλαιο**

Για την εξόρυξή του πραγματοποιούνται μια σειρά από δαπάνες, από την κατασκευή και λειτουργία των μηχανημάτων, μέχρι τη μεταφορά και το ανθρώπινο δυναμικό. Το αργό πετρέλαιο πωλείται σε ανοιχτές και διαφανείς αγορές.

Στη συνέχεια, το αργό πετρέλαιο διυλίζεται, για να μετατραπεί σε καύσιμο για τα αυτοκίνητα μας, τα αεροπλάνα, τα τρένα και τα πλοία, καθώς και σε πολλά άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Εξειδικευμένοι μηχανικοί διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται η πιο σύγχρονη, αποτελεσματική, καθαρή και ασφαλής τεχνολογία.

Τα διυλισμένα προϊόντα πωλούνται, επίσης, σε ανοιχτές και διαφανείς αγορές. Μετά τη διύλιση του αργού πετρελαίου, το καύσιμο που παράγεται πωλείται και διανέμεται στα πρατήρια καυσίμων.

Το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας αποτελεί πάνω από το ένα τρίτο της τιμής της βενζίνης στην ΕΕ. Για το ντίζελ, το ποσό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει ούτε το μισό της τιμής που πληρώνουμε στην αντλία.

Το μεγαλύτερο μέρος αναλογεί σε δασμούς, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης -το μεγαλύτερο ποσό από αυτούς τους φόρους- στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι σταθερός και παραμένει αμετάβλητος ανεξάρτητα από την τιμή του αργού. Επιπλέον, οι φόροι αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά και ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου, γι αυτό και οι τιμές είναι τόσο διαφορετικές στην Ευρώπη από χώρα σε χώρα.

Η αγορά του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται σε δολάρια, ενώ τα καύσιμα πωλούνται σε ευρώ, ή σε άλλα εθνικά νομίσματα. Οι διακυμάνσεις στην ισοτιμία επηρεάζουν, επίσης, την τελική τιμή στην αντλία.

Επομένως για να συνοψίσουμε, το αργό πετρέλαιο αντιπροσωπεύει μόνο το ένα τέταρτο περίπου της συνολικής τιμής του καυσίμου, οι φόροι και ο ΦΠΑ περίπου το 60%, και η διύλιση, η εμπορία και η διανομή περίπου το 15%. Για το λόγο αυτό, οι διακυμάνσεις της τιμής του αργού πετρελαίου έχουν περιορισμένο αντίκτυπο επί της τιμής στην αντλία.

mikrometoxos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας