54 χρόνια πρίν, ΚΑΤΙ θά ήξερε γιά νά τά πεί αυτά.....

54 χρόνια πρίν, ΚΑΤΙ θά ήξερε γιά νά τά πεί αυτά..... 1η Ιανουαρίου του 1966. Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β' ετόνισε, όπως δημοσίευσαν οι αθηναϊκές εφημερίδες, ότι: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μ ί α σ μ α, γεννηθέν έξω της Ελλάδος, εμπνεόμενον και κινούμενον έξωθεν. Ηθική του είναι το ψ ε ύ δ ο ς και η π ρ ο δ ο σ ί α. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα τον κίνδυνον (...)». [Απόσπασμα μεγαλυτέρας αναρτήσεως - ιστορικής αναδρομής - από το ιστολόγιο: http://deltio11.blogspot.com/2020/01/1.html] "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" https://odysseiatv.blogspot.com/2020/01/54.html1η Ιανουαρίου του 1966.


Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του, ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β' ετόνισε, όπως δημοσίευσαν οι αθηναϊκές εφημερίδες, ότι:
«Ο κομμουνισμός αποτελεί μ ί α σ μ α, γεννηθέν έξω της Ελλάδος, εμπνεόμενον και κινούμενον έξωθεν.


Ηθική του είναι το ψ ε ύ δ ο ς και η π ρ ο δ ο σ ί α.


Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν, άτομον ή ομάδα, πάντα καλόν Ελληνα, μή διαβλέποντα τον κίνδυνον (...)».[Απόσπασμα μεγαλυτέρας αναρτήσεως - ιστορικής αναδρομής - από το ιστολόγιο: http://deltio11.blogspot.com/2020/01/1.html]


"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"
Σχόλια