ΘΑΥΜΑΣΤΟ Σημείο στήν Λευκορωσία σε Λιτανεία ο ....Πελεκάνος ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ τήν Κα Θεοτόκο!..... .


Στην Λευκορωσία ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ διόλου οι Εκκλησίες, ο δέ Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, ήταν και είναι ανένδοτος νά ΜΗΝ κλείσουν οι Εκκλησίες!

Belarusian leader defends controversial stance on Covid-19 'psychosis'

Belarus Strongman Dangles Trump at Putin in Demand for Respect ...

Σήμερα έγινε 4 ώρες Λιτανεία τής θαυματουργής εικόνος τής Κας Θεοτόκου στην Λευκορωσία και στα τελευταία 12 χιλιόμετρα ενσωματώθηκε μαζί τους, 'θαυμαστώ τώ τρόπω' καί ένας ...πελεκάνος, ο οποίος ακολούθησε την λιτανεία μέχρι τέλους!

Δ Ε Ι Τ Ε !
Ο πελεκάνος προπορεύεται σημαιοφόρος τής Λιτανείας.Η αστυνομία ΒΟΗΘΗΣΕ την λιτάνευση τής Αγίας Εικόνος και άσκησε καί μέριμνα προστασίας καί γιά τον πελεκάνο.

Στην τελευταία στάση τής λιτανείας γιά τήν δέηση, πρίν τό τέλος δύο χιλιόμετρα, ο πελεκάνος στάθηκε και αυτός ακίνητος μπροστά στην θαυματουργή Εικόνα της Κας Θεοτόκου και την ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ, τήν ακούμπησε με τον ράμφος του!
Για τον Πελεκάνο, παρακάτω ο θρύλος του και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.


Μέσα στους άφθαστους υμνολογικούς θρήνους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συγκινούν κάθε καρδιά, ξεχωρίζει το αλληγορικόν εγκώμιον του Επιταφίου, το όποιον ψάλλει:

«’Ώσπερ πελεκάν την πλευράν Σου τετρωμένος, Λόγε, σούς θανόντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς».

Ο πελεκάνος είναι από τα πλέον φιλόστοργα πτηνά. 
Κτίζει την φωλιά του σε υψηλούς βράχους και εκεί γεννά και εκκολάπτει τους νεοσσούς του. Τρέχει παντού για να εξοικονόμηση την τροφήν των.

Αλλά ακριβώς την ώραν που απουσιάζει ο πελεκάνος, πλησιάζουν οι διάφοροι όφεις οι οποίοι έχουν αφυπνισθή από την χειμερινήν νάρκην και σύρονται πειναλέοι μέχρι τις φωλεές των πελεκάνων και ροφούν το αίμα των μικρών…

Επιστρέφων ο πελεκάνος ευρίσκει αυτά εις απελπιστικήν κατάστασιν και σχεδόν ετοιμοθάνατα. 
Δι’ αυτό, λέγεται, ότι με το ράμφος του σχίζει το στέρνον του και κύπτων επάνω από τα μικρά του αφήνει να στάξη το ζεστό του αίμα μέσα στα μισάνοικτα στόματα των μικρών του, τα όποια τότε ανασταίνονται!"Παπαφλέσσας"
Σχόλια