Η ιστορία των εφημερίδων…

Η ιστορία των εφημερίδων… Οι εφημερίδες ήταν γνωστές στην Κίνα από την αρχαιότητα. Στην Ευρώπη, όμως, για φορά εκδόθηκε εφημερίδα στη Βενετία

Οι εφημερίδες ήταν γνωστές στην Κίνα από την αρχαιότητα. Στην Ευρώπη, όμως, για φορά εκδόθηκε εφημερίδα στη Βενετία το 1605 με τον τίτλο “Γαζέττα”, διότι γαζέττα ονομαζόταν το νόμισμα που πουλιόταν το κάθε φύλλο.

Στη Γαλλία πρώτος εξέδωσε εφημερίδα, χειρόγραφη στην αρχή, ο ιατρός Theophraste Renaudot για να περνούν την ώρα τους οι ασθενείς του. Τον Απρίλιο όμως του 1631 απέσπασε διά βασιλικού διατάγματος την άδεια να την εκδίδει σε έντυπη μορφή.


Theophraste Renaudot (1586 – 1653)

Αργότερα, ο Λουδοβίκος ΙΔ’ διέταξε να εκδίδουν μια εφημερίδα γι’ αυτόν και για την οικογένειά του.


Λουδοβίκος ΙΔ της Γαλλίας (05/09/1638 – 01/09/1715)

Η είδηση δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “ΜΠΟΥΚΕΤΟ”, στις 10/09/1933…


Το άρθρο, όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “ΜΠΟΥΚΕΤΟ”, στις 10/09/1933

Σχόλια