Σκάνδαλο τύπου Folli Follie σε εταιρία του ελληνικού χρηματιστηρίου και άπαντες ατιμώρητοι


Οι λογιστικές απάτες κατ’ εξακολούθηση, το πλιάτσικο των βασικών μετόχων, οι τυφλοί ορκωτοί και το ξεφραγο αμπέλι του ελληνικού Χρηματιστηρίου- Ο επενδυτής με μεσάζοντα τον Διαμάντη της Domus

Επί χρόνια οι βασικοί μέτοχοι έκαναν πλιάτσικο στην εταιρία, οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονταν ήταν παραποιημένες και στο τέλος δεν έμεινε τίποτα ενώ οι επενδυτές έμειναν απολύτως απροστάτευτοι καθώς οι εποπτικές αρχές φαίνεται να περιορίζονταν στα απολύτως τυπικά για μια υπόθεση που αποτελεί σκάνδαλο και κινείται στη λογική της Folli Follie.
Ακόμα όμως και σήμερα η κοροϊδία προς τους επενδυτές δεν έχει όρια, οι εποπτικές αρχές περιορίζονται στην ανταλλαγή επιστολών και σε τυπικές διαδικασίες όπως η αναστολή διαπραγμάτευσης.
Έγκριση ανύπαρκτου ισολογισμού!!!
Ο λόγος για την περίφημη Diversa όπου χθες δεν έκανε Γενική Συνέλευση λόγω έλλειψης απαρτίας.
Στη συνέλευση αυτή οι επενδυτές καλούνταν να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης Ιουλίου 2019-Ιουνίου 2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού οι οποίες όμως ουδέποτε δημοσιεύτηκαν και καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχουν συνταχθεί καν!!!

Σχέδια του… αέρα

Βέβαια η εταιρία που είναι αμφίβολο αν έχει έστω κι ένα ευρώ στο ταμείο της έχει «μεγαλεπήβολα» σχέδια. Μόλις στις 20 Νοεμβρίου ανακοίνωσε «την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που προβλέπει την εξαγορά μετοχών της εταιρείας «Εριουργία Τρία Αλφα ΑΕ» από το βασικό μέτοχο αυτής.
Ειδικότερα, το μνημόνιο συνεργασίας, υπεγράφη την 21-7-2020 και έχει ισχύ μέχρι την 31-12-2020, αφορά δε στην εξαγορά του 70% των κοινών μετοχών της «εταιρίας» από τον «πωλητή» (δηλ. 536,200 κοινές μετοχές) και 24,48% των προνομιούχων μετοχών της(δηλ. 59.979 προνομιούχες μετοχές) δηλ. συνολικά 596.179 μετοχές.
Προβλέπεται επίσης η διενέργεια νομικού και οικονομικού ελέγχου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 60 ημερών από την έναρξή του και με ορίζοντα την 31-12-2020.
Η χρηματοδότηση της συμφωνίας από την εταιρεία θα προέλθει από το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10,5 εκ ευρώ που έχει ήδη ανακοινωθεί, οι διαδικασίες για την κάλυψη της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ειδικότερα, σχετικώς με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, έχοντας λάβει ήδη από τις 02-11-2020 επιστολή προθέσεων από την καναδική εταιρεία GEO ENERGY INSTITUTE INC, η οποία προτίθεται να καλύψει το σύνολο της αύξησης αυτής».
Ωστόσο ποτέ δεν έγινε κανένας έλεγχος στην Τρία Άλφα όπως η τελευταία ανακοίνωσε. Δηλαδή υπογράφηκε ένα μη δεσμευτικό μνημόνιο το οποίο ήταν αέρας κοπανιστός. όπως αέρας φαίνεται να ήταν και η περίφημη GEO ENERGY INSTITUTE INC η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα dnb.com απασχολεί 1 εργαζόμενο και έχει πωλήσεις 160 χιλιάδων δολαρίων!!!
Είχε βέβαια … προθέσεις αλλά και ως μεσάζοντα το γνωστό από το σκάνδαλο της Domus ΑΕΕΧ (η περιουσία της επενδυτικής εταιρίας είχε κάνει φτερά) κ. Παναγιώτη Διαμάντη.
Τώρα βέβαια στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση η οποία δεν έγινε, υπάρχει θέμα ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης για την αύξηση των 10,5 εκ ευρώ και νέο θέμα για «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού κατ΄ ελάχιστον 1.000.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών».
Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό ουδείς γνωρίζει.
Η ιστορία του παραμυθιού με τις αυξήσεις κεφαλαίου κρατά από το 2018 όπου τότε είχε αποφασιστεί αύξηση 15,8 εκ ευρώ από τη Γενική Συνέλευση και η οποία φυσικά ουδέποτε έγινε!!!

Οι τυφλοί ορκωτοί και η αποκάλυψη

Αυτό όμως που είναι γνωστό είναι πως ο προηγούμενος ορκωτός της εταιρίας ήταν ο κ. Αστέριος Κουφός (ελεγκτική FRS) του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια από την ΕΛΤΕ και αυτός ανακάλεσε το πιστοποιητικό  και πριν τον κ. Κουφό τις οικονομικές καταστάσεις ήλεγξε για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2018 ο ορκωτός ελεγκτής της ΣΟΛ κ. Ιωάννης Ζιάκας.
Πριν τον τελευταίο ορκωτό (κ. Π Βρουστούρης της ελεγκτικής MPI) φαίνεται ότι οι ορκωτοί που πέρασαν από την εταιρία είχαν ανεπαρκή όραση και δεν είδαν όλα αυτά που συνέβαιναν στην εταιρία και τα οποία αποκαλύπτονται από τις αναμορφωμένες χρηματοικονομικές καταστάσεις με αναμορφωμένη έκθεση ΔΣ και ο νέος έλεγχος για την ετήσια χρήση που έληξε το 2019.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ορκωτού
«Οι αρχικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.07.2018 – 30.06.2019 ελέγχθηκαν από άλλον ελεγκτή, ο οποίος εξέδωσε έκθεση ελέγχου την 4.11.2019 με επιφύλαξη και ουσιώδη αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση δραστηριότητας της εταιρείας.
Στη συνέχεια, την 24.12.2019 με επιστολή του προς την εταιρεία απέσυρε την εν λόγω έκθεση ελέγχου».
Πάρτι μετόχων και διοικούντων
Από τις αναμορφωμένες καταστάσεις προκύπτει ότι στην εταιρία έχει γίνει πάρτι από τους πρώην (άλλαξαν !!!! τώρα και δεν εμφανίζονται ως συνδεδεμένα πρόσωπα) βασικούς μετόχους και πλέον το ενεργητικό που απέμεινε στην εταιρία τον Ιούνιο του 2019 ήταν μόλις 21.782 ευρώ
Την ίδια στιγμή η εταιρία εμφανίζεται να χρωστά 2,6 εκ ευρώ εκ των οποίων των 1,5 εκ ευρώ είναι τραπεζικά δάνεια!!!
Αλήθεια πως τη δάνειζαν οι τράπεζες;
Η αποτύπωση της λογιστικής απάτης
Αυτό όμως που πραγματικά αποτελεί μνημείο είναι οι επεξηγήσεις των αναμορφώσεων που δείχνουν πως ούτε οι Εποπτικές Αρχές έκαναν τη δουλειά τους αλλά ούτε και οι ορκωτοί επί χρόνια. Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

Επεξηγήσεις αναμορφώσεων

(1) Το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων διαγράφηκε, διότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση και εύλογη βεβαιότητα για την ανάκτησή τους.
(2) Το μεγαλύτερο μέρος των επισφαλών απαιτήσεων διαγράφηκε εις βάρος των αποτελεσμάτων εις νέο της 30.06.2017 (έναρξη συγκριτικής χρήσης) και όχι εις βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018/2019, διότι έχουν προκύψει στο παρελθόν.
(3) Τα αποθέματα (ανύπαρκτα) διαγράφηκαν εις βάρος των αποτελεσμάτων εις νέο της 30.06.2017 (έναρξη συγκριτικής χρήσης) και όχι εις βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018/2019, διότι η απώλειά τους έχει προκύψει στο παρελθόν.
(4) Τακτοποίηση αξίας μνείας αύλων στοιχείων.
(5) Τα υπόλοιπα των δανειακών λογαριασμών (υποχρεώσεις σε τράπεζες), τακτοποιήθηκαν βάσει απαντήσεων που λήφθηκαν από τις τράπεζες για τα υπόλοιπα των δανείων σε όλες τις ημερομηνίες αναφοράς (30.06.2017, 30.06.2018, 30.06.2019).
(6) Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων τακτοποιήθηκαν με βάση το χρόνο που προέκυψαν οι σχετικές υποχρεώσεις. (7) Τα μη υφιστάμενα υπόλοιπα δοσμένων εγγυήσεων τακτοποιήθηκαν με βάση το χρόνο που έπαυσαν να υπάρχουν.
(8) Η απομείωση παγίων αφορά εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
(9) Οι προβλέψεις διαγράφηκαν διότι δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξή τους.
(10) Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων τακτοποιήθηκαν βάσει των απαντήσεων για τα υπόλοιπά τους από τις τράπεζες.
(11) Οι υποχρεώσεις από φόρους τέλη προσαρμόσθηκαν ώστε να αντανακλάται η δουλευμένη υποχρέωση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
(12) Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς προσαρμόσθηκαν ώστε να αντανακλάται η δουλευμένη υποχρέωση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. (
13) Επαναφορά στην καθαρή θέση του λογαριασμού του υπέρ το άρτιο από την έκδοση μετοχών, ο οποίος είχε μεταφερθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018/2019.
Τα παραπάνω καταδεικνύουν λογιστική απάτη και εξαπάτηση των πάντων επί χρόνια χωρίς να έχει την εταιρία.

Το ξέφραγο αμπέλι ΧΑ και ΑΑΔΕ

Και μπορεί τα μεγέθη να είναι μικρά σε σχέση με την Folli Follie αλλά δεν παύει να είναι μια εισηγμένη εταιρία γεγονός που δείχνει πόσο ξέφραγο αμπέλι είναι το ελληνικό Χρηματιστήριο όπου μπορεί ο καθένας να παρανομεί ατιμώρητος. Αλήθεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τι κινήσεις έχει κάνει για την περίπτωση της Diversa;
Το εξωφρενικό δε με την περίπτωσή της είναι η μετοχή σταμάτησε να διαπραγματεύεται επειδή δεν είχε δημοσιεύσει έγκαιρα οικονομικές καταστάσεις και όχι γιατί δημοσίευε … μαϊμούδες.
Φυσικά και οι φορολογικές αρχές δηλαδή η ΑΑΔΕ αλλά και άλλοι φορείς αρμένιζαν επί χρόνια καθώς η εταιρία παρά το γεγονός ότι δεν είχε δεχτεί έλεγχο ορκωτών την περίοδο που ήταν υποχρεωτικός έχει ανέλεγκτες χρήσεις από τη χρήση Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013!!!
Και είναι τουλάχιστον αστείο το γεγονός ότι εμφανίζει απαιτήσεις περί τα 2 εκ ευρώ από τις οποίες έμειναν 14.000 ευρώ χωρίς κανένας να έχει ελέγξει τι είδους απαιτήσεις είναι τι συναλλαγές αφορούν και προς ποιους.
Ειδικά μάλιστα δε όταν οι προηγούμενοι διοικούντες και μέτοχοι φέσωσαν την εταιρία όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις με το ποσό των 805 χιλιάδων ευρώ!!! Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών ήταν από εταιρείες μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν τις εταιρείες ACCIS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και Μ. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ με τις οποίες γίνονταν συναλλαγές χρόνια και πολύ απλά αυτές δεν πλήρωναν.

Νίκος Καρούτζος
bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας