Ανωνυμία στο Διαδίκτυο : Δικαίωμα ή Κατάχρηση; [μια νομική ματιά]

Στο θέμα της Ανωνυμίας στο διαδίκτυο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και με κάποιες λύσεις που προσφέρουν ισχυρή από αυτήν. Είναι όμως, ένα θέμα που εγείρει πλέον πολλές αντιφατικές απόψεις.
Όπως πάντα, το άλλοθι της εποχής είναι η τρομοκρατία.
Η ύπαρξη της NSA στη ζωή όλων των ανθρώπων του πλανήτη είναι γεγονός.

Aς δούμε, όμως το θέμα της Ανωνυμίας στο Διαδίκτυο, τ' οποίο μπορεί αν γίνει και κατάχρηση, με την ματιά ενός νομικού.
Ακολουθεί, ένα μεγάλο, μα ενδιαφέρον κείμενο του Αντώνη Μπρούμα:

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί βασικό θεμέλιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας (βλ. και ΕΔΔΑ, απόφαση της 7.12.1976, Handyside v. UK, A – 24, παρ. 49).
Με την έλευση του διαδικτύου και, ιδιαίτερα, των εργαλείων έκφρασης του web 2.0 (λ.χ. ιστολόγια) οι δυνατότητες για την ελεύθερη έκφραση και διάδοση των ιδεών διευρύνθηκαν σε απόλυτο βαθμό και οδήγησαν σε μία ενδυνάμωση του πλουραλισμού των πηγών πληροφόρησης και του δημοσίου διαλόγου.
Εντούτοις, η διεύρυνση της ελεύθερης έκφρασης μέσω του διαδικτύου γίνεται αντιληπτή από πολλούς όχι ως ενίσχυση της δημοκρατίας αλλά ως απειλή για τη δημόσια τάξη εξαιτίας του τύποις ανώνυμου χαρακτήρα της.
Οι υπέρμαχοι της άποψης αυτής προτάσσουν την διευκόλυνση της διάπραξης εγκλημάτων υπό το πέπλο της ανωνυμίας και τη δυσχέρεια εξιχνίασης και καταστολής έναντι των προοπτικών που ανοίγει το διαδίκτυο για την ελευθερία έκφρασης. Ήδη λοιπόν από το 2006, οπότε η νεαρή τότε Ελληνική μπλογκόσφαιρα εισήλθε δυναμικά στο προσκήνιο και έγινε πρώτο θέμα ακόμη και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων, τεθήκαν ζητήματα αναφορικά με την νομοθέτηση υποχρέωσης για την επώνυμη διαχείριση των ιστολογίων.
Η ανώνυμη διαδικτυακή έκφραση αποτελεί χωρίς αμφιβολία δικαίωμα που προστατεύεται από τον νόμο. Ωστόσο, η συχνή της κατάχρηση δοκιμάζει την ελευθεριότητα του κυβερνοχώρου. Υπάρχει κάποια δυνατότητα εξισορρόπησης ανάμεσα στο αγαθό της ελευθερίας έκφρασης και στο αίτημα για ασφάλεια στα νέα ψηφιακά μέσα; Και ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη στάση της πολιτείας στο θέμα αυτό;

Η Διαδικτυακή Ανωνυμία ως Ευφημισμός

Ως ανώνυμη μπορεί να οριστεί κάθε επικοινωνία που δεν κομίζει κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του ενεργούντος αυτή. Αντιθέτως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώνυμη η επικοινωνία εκείνη που μπορεί ν’ αποδοθεί σε κάποιο πρόσωπο βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της ή εξαιτίας πληροφοριών, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.
Η περιρρέουσα αίσθηση ανωνυμίας κατά την περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό έχει καταστήσει διάσημη τη φράση «(o)n the internet nobody knows you are a dog». Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο.
Η τεχνική λειτουργία του διαδικτύου καθιστά κατ’ αρχάς αδύνατη την ανώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία. Κάθε υπολογιστής συνδέεται στο διαδίκτυο με μία διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP), η οποία παίζει ρόλο αντίστοιχο του τηλεφωνικού αριθμού για την σύνδεση με τα δίκτυα σταθερής / κινητής τηλεφωνίας. Μέσω της διεύθυνσης IP του υπολογιστή του η διαδρομή που ακολουθεί κάθε χρήστης στον παγκόσμιο ιστό είναι ανιχνεύσιμη, ενώ μπορεί να ανευρεθεί από ποια θέση και σε ποια χρονική στιγμή πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων. Επιπλέον, η διεύθυνση IP είναι κατά κανόνα μοναδική, με αποτέλεσμα να επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη.
Επομένως, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις απόκρυψης των επικοινωνιών με ισχυρές τεχνολογίες κρυπτογράφησης, η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι ευφημισμός. Έτσι, ζητούμενο σήμερα δεν πρέπει να αποτελεί η νομοθέτηση της επώνυμης διαδικτυακής επικοινωνίας αλλά η περιφρούρηση με νόμους της ιδιωτικότητας των χρηστών από φαινόμενα επιτήρησης της διαδικτυακής τους δραστηριότητας και εκτεταμένης συλλογής των προσωπικών τους δεδομένων.
Το Δικαίωμα στην Ανώνυμη Διαδικτυακή Επικοινωνία ως Επιμέρους Έκφανση της Ελευθερίας Έκφρασης
Η ελευθερία έκφρασης κατοχυρώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα και στις διεθνείς συνθήκες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (14 § 1 Σ, 10 § 1 ΕΣΔΑ, 19 § 2 ΔΣΑΠΔ, 11 ΧΘΔΕΕ).
Περιλαμβάνει το δικαίωμα της διαμόρφωσης, της κατοχής, της έκφρασης, της διάδοσης, της λήψης ή ακόμα και της αποσιώπησης μίας γνώμης. Ειδική έκφανση της ελευθερίας έκφρασης με αυξημένη σημασία στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί και η ελευθερία πληροφόρησης στην ενεργητική της μορφή, δηλαδή το δικαίωμα του πληροφορείν, αλλά και στην παθητική της μορφή, δηλαδή το δικαίωμα του πληροφορείσθαι (5Α § 1 Σ). Από το δικαίωμα άλλωστε του πληροφορείσθαι απορρέει και η θεσμική εγγύηση της ελεύθερης και πλουραλιστικής διαμόρφωσης της κοινής γνώμης (Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2006 : 292).
Επιπλέον, η ελευθερία της δημιουργίας ιστοτόπων και ιστολογίων προστατεύεται με βάση το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας (5Α § 2 Σ) .
Η ελεύθερη έκφραση δύναται να ασκείται επώνυμα ή και ανώνυμα / ψευδώνυμα. Η ελευθερία της ανώνυμης / ψευδώνυμης έκφρασης κρίνεται άξια προστασίας, καθώς η υποχρεωτικά επώνυμη έκφραση ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά το περιεχόμενο του μηνύματος καθώς και να οδηγεί σε περιορισμό της πολυμορφίας του δημοσίου διαλόγου εξαιτίας πιθανών δυσμενών συνεπειών στο πρόσωπο του εκφέροντος γνώμη. Η άποψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω με εξ αντιδιαστολής επιχείρημα από το 19 § 1 ΔΣΑΠΔ, όπου αναφέρεται ότι κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να διώκεται για τις απόψεις του.
Έτσι, αν η προστασία των πολιτών από δυσμενείς συνέπειες λόγω δημόσιας εκφοράς των απόψεών τους αποτελεί αποστολή του κράτους, μία τέτοια αποστολή δεν μπορεί παρά να έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθέτηση υποχρέωσης για την επώνυμη διαδικτυακή έκφραση.
Η προστασία από το κράτος της ανώνυμης / ψευδώνυμης έκφρασης θεμελιώνεται επίσης στην θεσμική εγγύηση της ελεύθερης και πλουραλιστικής πληροφόρησης, η οποία δύναται να περιοριστεί σημαντικά, αν η ενάσκηση της ελευθερίας έκφρασης καταστεί υποχρεωτικά επώνυμη.
Συνεπώς, η ανώνυμη / ψευδώνυμη έκφραση προστατεύεται ως αναπόσπαστη πτυχή της ελευθερίας έκφρασης. Κατ’ επέκταση, στο προστατευτικό πεδίο της ελευθερίας έκφρασης εμπίπτει κάθε είδους ανώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία, όπως η χρήση ιστολογίων και άλλων διαδικτυακών εφαρμογών.
Αποδέκτης της υποχρέωσης σεβασμού του δικαιώματος στην ανώνυμη / ψευδώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι μόνο η κρατική εξουσία αλλά και οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς το δικαίωμα αυτό προσιδιάζει στην ασύμμετρη σχέση των παρόχων αυτών με τους διαδικτυακούς χρήστες (25 § 1 Σ). Κατά συνέπεια, το δικαίωμα των πολιτών στην ανώνυμη / ψευδώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία δύναται να ασκείται δίχως να επιτρέπεται καμία παρεμπόδιση, παρενόχληση ή δυσμενή έννομη συνέπεια είτε από το κράτος είτε από τους παρόχους υπηρεσιών ΚτΠ.
Ως τέτοια παρεμπόδιση ή δυσμενής έννομη συνέπεια θα μπορούσε να εννοηθεί και η επιβολή υποχρέωσης για την επώνυμη άσκηση της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο.

Το Δικαίωμα στην Ανώνυμη Διαδικτυακή Επικοινωνία ως Προϋπόθεση Ιδιωτικότητας

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαθέτουν δυνητικά απεριόριστες δυνατότητες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων.
Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών μπορεί να καταστήσει τις απόψεις, τις προτιμήσεις και, συνολικά, τη διαδικτυακή μας δραστηριότητα απολύτως διαφανή σε τρίτους. Αν μάλιστα τέτοιες απόψεις εκφέρονται πάντοτε επώνυμα, δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστεί κανείς ότι οποιαδήποτε έννοια ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο καθίσταται παρελθόν.
Η ανώνυμη χρήση του διαδικτύου αποτελεί σήμερα ένα από τα μέσα άμυνας του πολίτη από τις επιθέσεις στην ιδιωτική του ζωή (βλ. και Σύσταση R (99) του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Κατά συνέπεια, η προστασία του δικαιώματος στην ανώνυμη / ψευδώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία είναι σημαντικό μέσο για την αυτοπροστασία του ατόμου από την παρακολούθησή του και, τελικά, την προσβολή του εννόμου του αγαθού στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό.
Στα πλαίσια αυτά η διεύθυνση IP του υπολογιστή ενός διαδικτυακού χρήστη λογίζεται σύμφωνα με την πιο ορθή άποψη ως προσωπικό δεδομένο, η δε συλλογή και επεξεργασία της από τρίτους μη εμπλεκόμενους στη διαδικτυακή επικοινωνία επιτρέπεται μόνο κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.
Συνεπώς, η ανώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι μόνο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα αλλά θωρακίζεται πλήρως και από τα εχέγγυα προστασίας που θεσπίζουν τα άρθρα 9Α Σ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και 19 Σ για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών καθώς και οι εκτελεστικοί αυτών νόμοι.

Νομικό Πλαίσιο

Το δικαίωμα στην ανώνυμη / ψευδώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία κατοχυρώνεται εμμέσως και στην Κοινοτική νομοθεσία. Έτσι, προβλέπεται ότι ο φορέας παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να καθιστά δυνατή τη χρήση και πληρωμή των υπηρεσιών αυτών ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της τεχνικής δυνατότητας της ανώνυμης και ψευδώνυμης χρήσης και πληρωμής των υπηρεσιών αυτών, γνωμοδοτεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (άρθρο 5 § 5 Ν. 3471/2006 σε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ).
Επιπλέον, η χρήση διαδικτυακού ψευδωνύμου αναγνωρίζεται εμμέσως ως δικαίωμα και προστατεύεται όπως το όνομα με βάση το άρθρο 58 του Αστικού Κώδικα.

Διεθνής και Ελληνική Νομολογία

Μολονότι η τάση των δικαστηρίων είναι να αναγνωρίζουν την προστασία της ανωνυμίας ως πτυχή της ελευθερίας έκφρασης, θεωρείται γενικώς ότι το διαδίκτυο μπορεί μέσω της δυνατότητας ανωνυμίας να διευκολύνει εγκληματικές ενέργειες. Έτσι, έχει κριθεί ότι η δυσχέρεια ή αδυναμία της αποκάλυψης της ταυτότητας ενός διαδικτυακού χρήστη οδηγεί σε μία ιδιότυπη «ασυλία».
Ως εκ τούτου κυριαρχεί στις αποφάσεις των δικαστηρίων η άποψη ότι είναι αναγκαία μία στάθμιση του δικαιώματος στην ανωνυμία με την προστασία των θιγόμενων από την ανώνυμη έκφραση.
Στα πλαίσια αυτά το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει ότι η προστασία του δικαιώματος της ανώνυμης / ψευδώνυμης διαδικτυακής έκφρασης θεμελιώνεται στην Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ και έχει κηρύξει αντισυνταγματικούς νόμους, που την περιορίζουν (McIntyre v. Ohio Elections Comm’n, 514 US, 1995, p. 334).
Βασική του μάλιστα θέση είναι ότι, μολονότι το δικαίωμα στην ανώνυμη / ψευδώνυμη έκφραση επιδέχεται περισσότερων κινδύνων κατάχρησης, μία ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία οφείλει να αποδίδει μεγαλύτερη αξία στον πλούτο της ελευθερίας έκφρασης παρά στους ενδεχόμενους κινδύνους από την κατάχρησή της (Gertz v. Robert Welch Inc., 418 US, 1974, p. 323).
Με αφορμή εγκλήματα παιδεραστίας τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι το διαδίκτυο επιτρέπει σε ατομικό επίπεδο, τη δημιουργία και διατήρηση ενός απόλυτα προσωπικού, ανώνυμου και κρυφού περιβάλλοντος έκφρασης ερωτικών φαντασιώσεων, τόσο μέσω της δυνατότητας συγκέντρωσης και διατήρησης μιας τεράστιας σε όγκο συλλογής πορνογραφικού υλικού, όσο και παρέχοντας τη δυνατότητα προσέγγισης ανηλίκων – υποψηφίων θυμάτων κακοποίησης μέσα από τη σιγουριά και την ανωνυμία του κυβερνοχώρου.
Επιπλέον, ότι μέσα στο ιδιωτικό αυτό διαδικτυακό περιβάλλον μειώνονται ή και αναιρούνται εντελώς οποιεσδήποτε, σεξουαλικές αναστολές των χρηστών, αφού δεν υπάρχει ο εξωτερικός έλεγχος, ενώ παράλληλα μέσα από τις κοινωνικές συνθήκες τις οποίες προσφέρει ο κυβερνοχώρος, νομιμοποιείται η σεξουαλική τους απόκλιση.
Περαιτέρω, ότι δημιουργούνται online κοινότητες παιδοφίλων, μέσα από τις οποίες οι χρήστες με την ανταλλαγή εικόνων, πληροφοριών και εμπειριών αυτονομιμοποιούν ως ομάδα τις σεξουαλικά αποκλίνουσες δραστηριότητες τους, αλληλοκαλύπτονται, αλληλοϋποστηρίζονται και κυρίως νοιώθουν ότι ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο, το οποίο μοιράζεται τα ενδιαφέροντα τους και τους προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και δέσμευσης (ΕφΘεσσ 80/2012, ΠΟΙΝ).
Με αφορμή παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν ακόμη κρίνει ότι ένας από τους πλέον διαδεδομένους τρόπους τέτοιας παραβίασης, καλυπτόμενος υπό το πέπλο της ανωνυμίας, είναι η ανταλλαγή αρχείων μέσω τεχνολογιών peer to peer (ρ2ρ).
Ότι περαιτέρω η απλή, καλυπτόμενη από ανωνυμία, γρήγορη, αλλά και άναρχη ροή των πληροφοριών μέσω τέτοιων τεχνολογιών συμβάλλει στο να ανατάσσονται εύκολα, μεταξύ άλλων, και αρχεία τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΜΠΑ 4658/2012).


Συνταγματικά Επιτρεπτοί Περιορισμοί του Δικαιώματος

Η ελευθερία έκφρασης δεν είναι απόλυτο δικαίωμα αλλά επιδέχεται περιορισμών. Τέτοιοι όμως περιορισμοί είναι συνταγματικά επιτρεπτοί μόνο αν τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
 • Θεσπίζονται με ουσιαστικό νόμο (βλ. και ΑΠ Ολ 1341/1993).
 • Επιδιώκουν έναν θεμιτό σκοπό. Θεμιτοί θεωρούνται οι περιορισμοί που θεσπίζονται με νόμο για την προστασία του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης. Συνεπώς, η ελευθερία της έκφρασης δεν δύναται να καλύπτει έκφραση λόγου, που θίγει σοβαρά έννομα αγαθά και συμφέροντα τρίτων, όπως τα εγκλήματα κατά της τιμής (πχ. εξύβριση, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, 361 επ. ΠΚ), η απειλή και η διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας.
 • Αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία (10 § 2 ΕΣΔΑ, 52 ΧΘΔΕΕ). Σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΣΔΑ αναγκαίο είναι το μέτρο που λαμβάνεται για την ικανοποίηση μιας «επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης» (ΕΔΔΑ, υπόθεση Karhuvaara και Iltalehti κατά Φινλανδίας, απόφαση της 16.11.2004, αρ. 53678/2000).
 • Είναι συμβατοί με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή αναλύεται στις επιμέρους αρχές της αναγκαιότητας, της καταλληλότητας και της αναλογικότητας υπό στενή έννοια (25 § 2 Σ). Η αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια αναλύεται περαιτέρω στην αρχή της ελάχιστης δυνατής προσβολής ή του ηπιότερου μέσου, στην αρχή της αποφυγής ασύμμετρων ή δυσανάλογων συνεπειών και στην απαγόρευση της χρονικής ασυνέπειας ή υπερβολής.
 • Είναι συμβατοί με την αρχή του απαραβίαστου του πυρήνα του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιβολή υποχρέωσης με νόμο για την χρήση ονοματεπωνύμου κατά την εκφορά λόγου στο διαδίκτυο αποτελεί περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ανώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία. Η νομιμότητα του περιορισμού αυτού θα κριθεί in concreto ανάλογα με το είδος της στάθμισης από τη μία του δικαιώματος στην ανώνυμη διαδικτυακή επικοινωνία και από την άλλη των έννομων αγαθών και συμφερόντων των θιγόμενων τρίτων και του κοινωνικού συνόλου.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι με τον 3783/2009 για την «ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» έχει καταστεί υποχρεωτική η επώνυμη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με σκοπό τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και την προστασία της δημόσιας τάξης από αξιόποινες πράξεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο προβλέπεται ότι κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου κινητής τηλεφωνίας με συνδρομητή ο πάροχος οφείλει να συλλέγει και να τηρεί τα στοιχεία ταυτότητας και λοιπά προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή, παρέχοντας πρόσβαση σε αυτά στις διωκτικές αρχές κατόπιν τήρησης της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.
Εντούτοις, η επιβολή υποχρέωσης με νόμο για την χρήση ονοματεπωνύμου κατά την εκφορά λόγου στο διαδίκτυο δεν αποτελεί περίπτωση ανάλογη με την ταυτοποίηση συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
Και αυτό γιατί:
 • (α) οι επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα του χρήστη από την πλήρη ταυτοποίηση της διαδικτυακής του δραστηριότητας είναι εξαιρετικά δυσμενείς,
 • (β) υπάρχουν άλλα πιο ήπια μέτρα επίτευξης των σχετικών στόχων, που δε θα διευρύνουν τις δυσμενείς συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου σε όλους τους διαχειριστές ιστολογίων αλλά μόνο σε όσους προβαίνουν σε καταχρήσεις της ανώνυμης επικοινωνίας, και
 • (γ) η θέσπιση μίας τέτοιας υποχρέωσης είναι καταφανώς ατελέσφορη, αφού η επιβολή της είναι στην πράξη ιδιαίτερα δυσχερής και η μη συμμόρφωση με τον νόμο των διαχειριστών ιστολογίων δεδομένη. Συνεπώς, ένας τέτοιος περιορισμός της ανώνυμης διαδικτυακής επικοινωνίας θα ήταν αντίθετος με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς θα παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας.
Δεν θα πρέπει όμως να αποκλειστεί η εξεύρεση μίας πιο πρόσφορης στάθμισης, που θα εναρμονίζει με συνταγματικά αποδεκτό τρόπο τα αντικρουόμενα δικαιώματα και συμφέροντα. Είναι γεγονός ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών δεν αφήνει περιθώρια για την νόμιμη ταυτοποίηση δραστών εγκλημάτων τιμής στο διαδίκτυο, όταν τέτοια εγκλήματα τελούνται υπό το πέπλο της ανωνυμίας, αφήνοντας τους θιγόμενους τρίτους ουσιαστικά δίχως δικαστική προστασία.
Μάλιστα, στην απόφαση KU v Finland το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η προστασία της ελευθερίας έκφρασης και του απορρήτου των επικοινωνιών στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι απόλυτη αλλά θα πρέπει να σταθμίζεται κάθε φορά με την αναγκαιότητα προστασίας δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.
Στην εν λόγω υπόθεση ο προσφεύγων ήταν 12χρονος ανήλικος, που είχε υποστεί προσβολή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή, καθώς ανώνυμοι τρίτοι είχαν αναρτήσει σε ιστοτόπο δήθεν αγγελία του για αναζήτηση ερωτικού συντρόφου. Στα πλαίσια αυτά το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Φινλανδία σε αποζημίωση, γιατί δεν διέθετε τις αναγκαίες νόμιμες διαδικασίες για την επαρκή και αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος αυτού.

ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα »

CSS Buttons

Μερικά όμορφα Buttons για site και blog.

Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:<style>
/* foulscode.blogspot.gr */
body { text-align: center; padding: 40px; background: #F5F5F5; }
.container { width: 500px; text-align: center; margin: auto;}
.copyright { margin-top: 50px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; }
.copyright a { text-decoration: none; padding: 5px;background: #c0392b; color: #FFFFFF; }
.copyright a:hover { background: transparent; color: #c0392b; }
.button {
  display: inline-block;
  height: 50px;
  line-height: 50px;
  padding-right: 30px;
  padding-left: 70px;
  position: relative;
  background-color:rgb(41,127,184);
  color:rgb(255,255,255);
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
  margin-bottom: 15px;


  border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  text-shadow:0px 1px 0px rgba(0,0,0,0.5);
-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=1,Color=#ff123852,Positive=true)";zoom:1;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=1,Color=#ff123852,Positive=true);
  -moz-box-shadow:0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  -webkit-box-shadow:0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  box-shadow:0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=2,Color=#33000000,Positive=true)";
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=2,Color=#33000000,Positive=true);
}
.button span {
  position: absolute;
  left: 0;
  width: 50px;
  background-color:rgba(0,0,0,0.5);

  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
-moz-border-radius-topleft: 5px;
-moz-border-radius-bottomleft: 5px;
border-top-left-radius: 5px;
border-bottom-left-radius: 5px;
border-right: 1px solid  rgba(0,0,0,0.15);
}
.button:hover span, .button.active span {
  background-color:rgb(0,102,26);
  border-right: 1px solid  rgba(0,0,0,0.3);
}
.button:active {
  margin-top: 2px;
  margin-bottom: 13px;
  -moz-box-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.5);
-webkit-box-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.5);
box-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.5);
-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=1,Color=#ccffffff,Positive=true)";
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=1,Color=#ccffffff,Positive=true);
}
.button.orange {
  background: #FF7F00;
}
.button.purple {
  background: #8e44ad;
}
.button.turquoise {
  background: #1abc9c;
}
.button.red {
  background: #e74c3c;
}
/* foulscode.blogspot.gr */
</style>
<div class="container">
<a href="URL" class="button"><span></span>Look I'm a button</a>
<a href="URL" class="button orange active"><span></span>Look I'm a Active Button</a>
<a href="URL" class="button purple"><span></span>Look I'm a button</a>
<a href="URL" class="button turquoise"><span></span>Look I'm a button</a>
<a href="URL" class="button red"><span></span>Look I'm a button</a>
</div>
<div class="copyright">
  Created by <a href="http://www.foulscode.blogspot.gr">FoulsCode</a>
</div>

LIVE DEMO


Αντικαταστήστε τα μαρκαρισμένα με τα δικά σας και κάντε αποθήκευση.

Διαβάστε περισσότερα »

Καταπληκτική Css Βιβλιοθήκη Για Δημιουργία Κουμπιών – Buttons
Το Buttons είναι μια βιβλιοθήκη CSS για τη δημιουργία εξαιρετικά προσαρμόσιμων, ευέλικτων και σύγχρονων web κουμπιών.
Είναι χτισμένο με Sass + Compass και έχει την υποστήριξη για τετράγωνα, στρογγυλά ή κυκλικά κουμπιά που μπορεί να είναι επίπεδα ή όχι και με προσαρμοσμένα εφέ (όπως λάμψη).
Τα μεγέθη, τα χρώματα, τα αποτελέσματα και οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται μπορούν όλα να αλλάξουν με τη βοήθεια των μεταβλητών και μπορεί να επεκταθεί εύκολα.
Υ.Γ. Κυκλοφορεί και μια Ruby Gem-friendly version
butons-demoΔιαβάστε περισσότερα »

Δες τις αλλαγές που συμβαίνουν στο Wikipedia σε πραγματικό χρόνο

Ένα νέο πολύ ενδιαφέρον project που αφορά το Wikipedia έκανε την εμφάνιση του, το οποίο προβάλει σε έναν παγκόσμιο χάρτη όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια σε πραγματικό χρόνο.
Κάθε φορά που κάποιος χρήστης προσθέτει ή επεξεργάζεται ένα άρθρο, ένα μικρό κυκλάκι που αναβοσβήνει εμφανίζεται στην τοποθεσία του στο χάρτη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται τοποθετημένο ένα text box που περιέχει περισσότερες πληροφορίες όπως link για το άρθρο, γλώσσα, πόλη και χώρα από όπου πραγματοποιήθηκε η αλλαγή.
Προς το παρόν το εργαλείο αφορά την αγγλική, ρωσική, γερμανική, ισπανική, ινδονησιακή, ιαπωνική και γαλλική έκδοση του Wikipedia και παρέχει επιλογή για προβολή όλων ή μερικών από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην αγγλική Wikipedia πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 500 αλλαγές κάθε 33 δευτερόλεπτα.
To Wikipedia Recent Changes Map θα βρείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα »

Social: facebook, google+, twitter και rssΓεια σας μπλόγκερ! Τον τελευταίο καιρό δεν έχω και τόσο χρόνο να αλλα παρόλα αυτά βρήκα αυτό και θα το μοιραστώ μαζί σας.


Αντιγραφή τον παρακάτω κώδικα:<style>
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
/* ---------- FoulsCode.blogspot.gr ---------- */

@import url(http://weloveiconfonts.com/api/?family=zocial);
/* zocial */
[class*="zocial-"]:before {
  font-family: 'zocial', sans-serif;
}
/* ---------- GENERAL ---------- */

a { text-decoration: none; }
ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
.clearfix { *zoom: 1; }
.clearfix:before, .clearfix:after {
content: "";
display: table; }
.clearfix:after { clear: both; }
.container {
display: block;
height: 64px;
left: 50%;
margin: -32px 0 0 -128px; /* -(height / 2) & -(width / 2) */
position: absolute;
top: 50%;
width: 256px;
}
/* ---------- Action Bar ---------- */
.action-bar li {
float: left;
}
.action-bar a {
-webkit-box-shadow: inset 0 -2px rgba(0, 0, 0, .5);
box-shadow: inset 0 -2px rgba(0, 0, 0, .5);
color: #e7e7e7;
display: block;
font-size: 32px;
height: 64px;
line-height: 64px;
position: relative;
text-align: center;
-webkit-transition: background .3s;
-moz-transition: background .3s;
-ms-transition: background .3s;
-o-transition: background .3s;
transition: background .3s;
width: 64px;
}
.action-bar a:hover .tooltip {
margin-top: 16px;
opacity: 1;
}
.tooltip {
border-radius: 3px;
font-size: 14px;
height: 28px;
left: 50%;
line-height: 28px;
margin: 0 0 0 -50px;
opacity: 0;
position: absolute;
top: 100%;
-webkit-transition: margin-top .3s, opacity .3s;
-moz-transition: margin-top .3s, opacity .3s;
-ms-transition: margin-top .3s, opacity .3s;
-o-transition: margin-top .3s, opacity .3s;
transition: margin-top .3s, opacity .3s;
width: 100px;
}
.tooltip:before {
content: "";
height: 8px;
left: 50%;
margin: -4px 0 0 -4px;
position: absolute;
-webkit-transform: rotate(45deg);
-moz-transform: rotate(45deg);
-ms-transform: rotate(45deg);
-o-transform: rotate(45deg);
transform: rotate(45deg);
width: 8px;
}
.like,
.like .tooltip,
.like .tooltip:before { background: #65B1F8; }
.like:hover { background: #65B1F8; }
.favourite,
.favourite .tooltip,
.favourite .tooltip:before { background: #c93037; }
.favourite:hover { background: #b02b32; }
.comment,
.comment .tooltip,
.comment .tooltip:before { background: #43438e; }
.comment:hover { background: #393978; }
.share,
.share .tooltip,
.share .tooltip:before { background: #FF8000; }
.share:hover { background: #FF8000; }
/* ---------- FoulsCode.blogspot.gr ---------- */
</style>
<link rel="stylesheet" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans">
</head>
<body>
<div class="container">
<ul class="action-bar clearfix">
<li>
<a href="http://twitter.com/foulscode" class="like">
<span class="zocial-twitter"></span>
<span class="tooltip">Follow</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="https://plus.google.com/109721759993422268214/posts" class="favourite">
<span class="zocial-googleplus"></span>
<span class="tooltip">Circle us</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/pages/Fouls-Code/548164921863886" class="comment">
<span class="zocial-facebook"></span>
<span class="tooltip">Like us</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://foulscode.blogspot.com/feeds/posts/default" class="share">
<span class="zocial-rss"></span>
<span class="tooltip">Subscribe</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>


LIVE DEMO


Αφού πρώτα αντικαταστήσετε τα μαρκαρισμένα link με τα δικά σας είστε έτοιμη να κάνετε αποθήκευση.


Αν θέλετε να μας βοηθήσετε έστω και λίγο μοιραστείτε με τους φίλους σας στο facebook twitter και πάει λέγοντας!Διαβάστε περισσότερα »

10 λόγοι για τους οποίους μπορεί να έχετε ένα αποτυχημένο site…

Ξεκινώντας αυτό το θέμα ας ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι τα Site  δεν αποτυγχάνουν αλλά οι άνθρωποι

Αν νομίζετε ότι για όλα φταίει η ιστοσελίδα σας (ή o Web developer σας) τότε προτείνω να ξανασκεφτείτε  τους πραγματικούς λόγους που έχετε ένα αποτυχημένο site.
 •  Ίσως  να περιμένετε θαύματα να συμβούν με το καινούργιο σας site. Πιθανόν να έχετε μία στάση  «χτίστο και θα έρθουν”.  Αν νομίζετε ότι μπορείτε απλά να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα που θα προσελκύσει μαγικά τους ανθρώπους να την  επισκέπτονται, τότε κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αυτή δυστυχώς  είναι μία πεποίθηση του 90% των ιδιοκτητών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο σήμερα. Η τοποθέτηση του  site σας στην κορυφή των μηχανών αναζήτησης απαιτεί πολλή δουλειά, στρατηγικές link building, μάρκετινγκ με βάση το περιεχόμενο, social media δικτύωση, και  στρατηγικές μάρκετινγκ για τις μηχανές αναζήτησης.
 • Έχετε περιορισμένο καλό περιεχόμενο, που σημαίνει ότι δεν αφιερώνετε το χρόνο να γράψετε αυθεντικό και μοναδικό περιεχόμενο. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις μέρες είναι πολύ νωχελικοί για να καθίσουν και να γράψουν ένα άρθρο με δικά τους λόγια.  Θα αντιγράψουν κείμενο από πολλαπλές ιστοσελίδες κάνοντας τον συγκερασμό τους για να φανεί σαν ένα μοναδικό άρθρο. Αλλά ενώ αυτό μπορεί να είναι καλό για τους ανθρώπινους αναγνώστες, οι μηχανές αναζήτησης μπορεί εύκολα να το εντοπίσουν, και να υποβιβάσουν το περιεχόμενό σας, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται ποτέ στα αποτελέσματα αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε μοναδικό περιεχόμενο με δικά σας λόγια και θα πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα και από τους αναγνώστες και από τις μηχανες αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι δεν γράφετε σχετικά με θέματα που κανείς δεν νοιάζεται ή με όρους που είναι  πολύ δύσκολο να διαβαστούν. Γενικός κανόνας είναι ότι εάν ένας μαθητής δεν μπορεί να το διαβάσει και να το κατανοήσει, τότε δεν είναι καλό περιεχόμενο.
 • Μπορεί να ακούσετε τους λάθος ανθρώπους:  Σταματήστε να παίρνετε συμβουλές από ανθρώπους που δεν είχαν σαφώς τα προσόντα για να σας δώσουν συμβουλές για το  Διαδικτυακό μάρκετινγκ . Ακριβώς επειδή κάποιος που γνωρίζετε εξετάζει την ιστοσελίδα σας και έχει μια άποψη για αυτή, δεν τους κάνει και εμπειρογνώμονες για τα πάντα… Να λαμβάνετε συμβουλές από άτομα που έχουν τα προσόντα να το κάνουν και έχουν  σχετική εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο ως επαγγελματίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν τα σχόλια των φίλων τους  <<σοβαρά>> όταν πρόκειται για το σχεδιασμό ιστοσελίδων και για συμβουλές μάρκετινγκ. Το 99% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν απολύτως καμία προηγούμενη εμπειρία στο Διαδικτυακό μάρκετινγκ και σαφώς καθόλου προσόντα για να δώσουν τέτοιες συμβουλές σχετικά με ένα τόσο κρίσιμο μέρος της επιχείρησής σας.
 • Δεν παρακολουθείτε την ιστοσελίδα σας. Εδώ ισχύει ο γενικός κανόνας: Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Εάν δεν είναι τακτική η παρακολούθηση από που η κυκλοφορία της ιστοσελίδα σας προέρχεται και ποια τα ποσοστά μετατροπής σας (επιθυμητοί στόχοι..), τότε πώς ξέρετε εάν ο ιστοχώρος σας αποδίδει ή όχι; Τουλάχιστον θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως το Google Analytics ή άλλα  αναλυτικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε από που οι επισκέπτες σας προέρχονται… Υπάρχουν πολλές δωρεάν λύσεις που είναι διαθέσιμες αυτές τις μέρες, το Google Analytics είναι η πιο δημοφιλής, και αν δεν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα εργαλεία σε τακτική βάση, τότε είναι σίγουρα καταδικασμένη η προσπάθεια σας…
 • Δεν ασχολείστε με τα social media – Δεν δημοσιεύετε τακτικά links με άρθρα σας ή blog posts σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube, το Google plus, ή το LinkedIn. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να κερδίσετε  χωρίς να δραστηριοποιείστε σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες κοινωνικές ιστοσελίδες/μέσα ενημέρωσης  αυτή την εποχή, τότε δεν είστε στο σωστό δρόμο. Αυτές τις μέρες ο καθένας χρησιμοποιεί κάποιο είδος  κοινωνικού δικτύου ως ένα καθημερινό εργαλείο επικοινωνίας, ακόμα και οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα των μέσων ενημέρωσης για να δώσουν ώθηση σε ιστοσελίδες που έχουν κοινωνική παρουσία…. Αυτή καθορίζεται από το πόσες φορές  το περιεχόμενο έχει μοιραστεί στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα και πόσα links σε σας έχουν οι social media σελίδες.
 • Δεν  βελτιστοποιείται τις ιστοσελίδες σας – Εάν δεν χρησιμοποιείτε εργαλεία βελτιστοποίησης του περιεχομένου σας έτσι ώστε να γίνει πιo αποτελεσματική η ανακάλυψη τους από  τις μηχανές αναζήτησης τότε  θα έχετε μία χαμηλή κατάταξη. Η βελτιστοποίηση του περιεχομένου του site σας θα αυξήσει κατευθείαν το  SEO(Search Engine Optimization) μετατρέποντας το σε μορφή που ‘αγαπούν’  οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google!
 • Δεν έχετε λάβει σοβαρά υπόψη σας την ασφάλεια της σελίδα σας στο διαδίκτυο – Εάν δεν διαχειρίζεστε τακτικά την ιστοσελίδα σας με τις κατάλληλες ενημερώσεις και patches ασφαλείας, τότε είναι ακριβώς εκεί που κινδυνεύετε περισσότερο.  Εάν η ιστοσελίδα σας είναι επιρρεπείς σε hacking τότε οι hackers μπορούν και θα εισάγουν τα δικά τους ‘επιβλαβή’  link στον ιστοχώρο σας, και θα τους ανοίξουν την πόρτα για είσοδο στην ιστοσελίδα σας . Όταν συμβαίνει αυτό, οι μηχανές αναζήτησης το προσδιορίζουν  και θα τιμωρήσουν το site σας ή, ενδεχομένως, να το αφαιρέσουν από όλους τους δείκτες αναζήτησης. Πιστέψτε με είναι εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό  αυτό να διορθωθεί…
 • Η ιστοσελίδα σας δεν υποστηρίζει κινητές συσκευές – Εάν η ιστοσελίδα σας δεν υποστηρίζει κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, τότε θα μπορούσατε να  απογοητεύσετε έως και το 30% των επισκεπτών της  με μιακακή internet surfing  εμπειρία . Αυτές τις μέρες οι κινητές συσκευές  χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την περιήγηση στο internet για πληροφορίες και υπηρεσίες. Εάν δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε αυτό το ‘κινητό’ πλήθος, τότε το πιθανότερο είναι να ξοδεύετε τσάμπα χρήματα καθε μήνα συντηρώντας την Online επιχείρηση σας…
 • Ποτέ δεν ξοδέψατε μια δεκάρα για το Site σας!! Χρειάζονται χρήματα για να βγουν χρήματα. Εάν δεν ξοδεύετε χρήματα για το marketing  και κάποιο είδος paid traffic τότε έχετε χάσει το καράβι για δυνητικά εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά στην ιστοσελίδα σας….Βεβαιωθείτε ότι, εάν δεν ξέρετε τι κάνετε στο κομμάτι της προώθησης, έχετε προσλάβει έναν έμπειρο επαγγελματία στον τομέα αυτό, διότι αν δεν το κάνετε θα ξοδεύετε τα χρήματά σας  χωρίς κανέναν λόγο.
 • Επικεντρώνεστε σε λάθος πράγματα – Αν είστε περισσότερο ανήσυχοι για το πόσο όμορφη είναι η ιστοσελίδα σας, αντί να εστιάζετε σε καλό περιεχόμενο,τότε ξανασκεφτείτε το.. Οι χρήστες  δεν νοιάζονται και τόσο για το πώς η  ιστοσελίδα σας μοιάζει, όσο νοιάζονται για την εύρεση του περιεχομένου που χρειάζονται. Αν θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ευχρηστία και στον “ανθρώπινο σχεδιασμό” καλύτερης αλληλεπίδραση με το site, τότε θα διαπιστώσετε ότι η ιστοσελίδα σας θα είναι πιο επιτυχής από ό, τι αν ήταν πιο ελκυστική οπτικά.  Θυμηθείτε, οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν ένα όμορφο σχεδιασμό, αν δεν μπορούν να βρουν την ιστοσελίδα σας στην πρώτη θέση των αποτελεσμάτων του Google….

Περιμένω τις δικές σας απόψεις γιατι ισως έχετε ένα αποτυχημένο site, αφήνοντας σχόλιο παρακάτω και παρακαλώμοιραστείτε το παρόν άρθρο με τους φίλους σας…
Για όλους τους παραπάνω λόγους και για να μην βρεθείτε ποτέ στην δυσάρεστη θέση να δείτε το Site σας να αποτυγχάνει, θα πρέπει να αναθέσετε την προώθηση,διαχείριση και συμβουλευτική του σε έμπειρους επαγγελματίες.
Διαβάστε περισσότερα »

CSS Flatly menu
Ένα κάθετο menu. Για να το εφαρμόσετε στο blog/site σας κάντε αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα.


<style>
@import url(http://weloveiconfonts.com/api/?family=entypo);
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Alef);
/* foulscode */
[class*="entypo-"]:before { font-family: 'entypo', sans-serif }
*{-webkit-font-smoothing:antialiased;}
body {
    background: url();
    /*foulscode.blogspot.gr*/
    -webkit-background-size: 160px;
    -moz-background-size: 160px;
    -o-background-size: 160px;
    background-size: 160px;
    font-family: Alef;
}
#nav {
    width: 180px;
    margin: 100px auto;
}
ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    width: 180px;
}
ul a {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 44px;
    background: #E7533C;
    color: #fafafa;
    text-decoration: none;
    text-align: left;
    line-height: 2;
    padding-left: 10px;
    font-size: 1.4em;
    border-bottom: 3px solid #cc4531;
}
ul a span {
    float: right;
    display: block;
    margin: 0;
    width: 44px;
    height: 44px;
    font-size: 1.4em;
    text-align: center;
    line-height: 1.5;
}
ul li {
    width: 0;
    height: 0px;
    background: #E7533C;
    clear: both;
}
ul li a {
    color: transparent;
    height: 0;
    /*box-shadow*/
    -webkit-box-shadow: 0 2px  2px rgba(0,0,0,.1);
    -moz-box-shadow: 0 2px  2px rgba(0,0,0,.1);
    box-shadow: 0 2px  2px rgba(0,0,0,.1);
    padding-left: 0;
}
ul li a span {
    font-size: .9em;
    line-height: 2.4;
}
ul:hover li a { padding-left: 10px }
ul:hover span { background: #cc4531 }
ul:hover li span { background: transparent }
ul li:hover > a { background: #cc4531 }
ul li:hover {
    margin-top: 8px;
    margin-bottom: 8px;
}
ul li:nth-child(1) {
    transition: all 0s ease;
}
ul li:nth-child(2) {
    transition: all 0s ease;
}
ul li:nth-child(3) {

    transition: all 0s ease;
}
ul li:nth-child(4) {
    transition: all 0s ease;
}
ul a:hover > span { background: #cc4531 }
ul:hover > li a {
    color: #fff;
    height: 44px;
}
ul li a:hover { border-bottom: 3px solid #9d3323 }
ul:hover li:nth-child(2) {
    width: 100%;
    height: 44px;
 
    transition: all .1s ease;
}
ul:hover li:nth-child(3) {
    width: 100%;
    height: 44px;
 
    transition: all .1s ease .1s;
}
ul:hover li:nth-child(4) {
    width: 100%;
    height: 44px;
 
    transition: all .1s ease .2s;
}
ul:hover li:nth-child(5) {
    width: 100%;
    height: 44px;
 
    transition: all .1s ease .3s;
}
/*foulscode.blogspot.gr*/
</style>
<div id="nav">
  <ul>
    <a href="URL">Menu<span class="entypo-right-open-big"></span></a>
    <li><a href="URL">Profile <span class="entypo-user"></span></a></li>
    <li><a href="URL">Media <span class="entypo-video"></span></a></li>
    <li><a href="URL">Games <span class="entypo-rocket"></span></a></li>
    <li><a href="URL">Friends <span class="entypo-users"></span></a></li>
  </ul>
</div> 

LIVE DEMO


Αντικαταστήστε το URL και τον τίτλο και κάντε αποθήκευση.
Διαβάστε περισσότερα »

Background για το site/blog σαςΜια σειρά με όμορφα Background.Cross scratches


Subtle Zebra 3D


Fake luxury


Dark Geometric


Blu Stripes


Classy Fabric


HIXS EvolutionΓια να αποκτήσετε ένα Background από τα παραπάνω κάντε αποθήκευση ( Αποθήκευση εικόνας ως) 


Διαβάστε περισσότερα »

Το cloud computing είναι Παγίδα, Προειδοποιεί ο Ιδρυτής του GNU Richard Stallman


Τα Web-based προγράμματα, δηλαδή τα διαδικτυακά προγράμματα, όπως το Gmail της Google θα αναγκάσουν τους ανθρώπους να αγοράσουν κλειδωμένα, ιδιόκτητα συστήματα που θα κοστίζουν όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, μας εξηγεί ο ακτιβιστής του Ελεύθερου Λογισμικού.
Ο Richard Stallman, με τον μοναδικό τρόπο που έχει για να σχολιάζει, είπε στην εφημερίδα The Guardian:
Η ανοησία του cloud computing είναι χειρότερη από την έννοια που έχει ο όρος της λέξης βλακεία. Είναι μια διαφημιστική εκστρατεία μάρκετινγκ.
Η ιδέα της χρήσης web-based προγραμμάτων, όπως το Gmail της Google, είναι χειρότερη από ό,τι η βλακεία, σύμφωνα με τον κορυφαίο υποστηρικτή του Ελεύθερου Λογισμικού.
Το Cloud computing, που, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας, η ισχύς του διοχετεύεται μέσω του Διαδικτύου, αντί να προέρχεται από έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, έχει κερδίσει πολύ χρήμα τα τελευταία χρόνια.
Οι μεγάλες εταιρείες του Διαδικτύου και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Google, της Microsoft και της Amazon προωθούν τα σχέδιά τους για την παροχή πληροφοριών και λογισμικού, εκμεταλλευόμενοι το Διαδίκτυο!
Αλλά ο Richard Stallman, ιδρυτής του Free Software Foundation και δημιουργός του λειτουργικού συστήματος GNU, δήλωσε ότι το cloud computing ήταν απλά μια παγίδα που στόχο είχε να αναγκάζει και άλλους ανθρώπους να αγοράζουν τα κλειδωμένα, ιδιόκτητα συστήματα που θα τους κοστίζουν όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου.
Κάποιος μπορεί να πει πως είναι αναπόφευκτο. Κάθε φορά, λοιπόν, που θα ακούτε κάποιον να λέει κάτι τέτοιο, έχετε υπ’ όψιν σας ότι, είναι πολύ πιθανό να ανήκει σε μια σειρά από επιχειρήσεις που αγωνίζονται για να γίνει πραγματικότητα το σχέδιό τους.
Το περιοδικό New Yorker δήλωσε ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να κοιτάνε πώς να κρατήσουν τις πληροφορίες τους στα χέρια τους αντί να τις παραδίδουν σε τρίτους.
Τα σχόλιά του είναι λες και επαναλαμβάνουν τις δηλώσεις του ιδρυτή της Oracle, Larry Ellison, που μόλις την περασμένη εβδομάδα, επέκρινε το εξάνθημα των ανακοινώσεων cloud computing ως «μόδα» και «πλήρεις ασυναρτησίες».
-Και πιο συγκεκριμένα, είπε:
Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε επαναπροσδιορίσει το cloud computing να περιλαμβάνει όλα όσα έχουμε ήδη κάνει.
Η βιομηχανία των υπολογιστών είναι η μόνη βιομηχανία που καθοδηγείται περισσότερο από τη μόδα˙ περισσότερο ακόμα και από  τη βιομηχανία της μόδας των γυναικών. Ίσως είμαι ηλίθιος, αλλά δεν έχω ιδέα για το τι είναι αυτό για το οποίο ξαφνικά όλοι μιλάνε.
Τι είναι;
Είναι πλήρης ασυναρτησία. Είναι παραλογισμός.
Πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτή η ηλιθιότητα;
Ο αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που αποθηκεύουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο, και όχι στα δικά τους μηχανήματα, έχει γίνει ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι εφαρμογές Web 2.0.
Αυτήν την στιγμή που μιλάμε, εκατομμύρια άνθρωποι φορτώνουν προσωπικά τους δεδομένα όπως emails, φωτογραφίες και, όλο και περισσότερο, δεδομένα που αφορούν την εργασία τους, σε sites που ανήκουν σε εταιρείες όπως η Google.
Κάποιος κατασκευαστής των υπολογιστών Dell, πρόσφατα, προσπάθησε ακόμη και να βάλει ως εμπορικό σήμα τον όρο «cloud computing», αν και η αίτησή του απορρίφθηκε.
Αλλά ολοένα και αυξάνεται η ανησυχία ότι η κύρια υιοθέτηση του cloud computing ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την ιδιοκτησία, με χρήστες που είναι δυνατόν να κλειδωθούν έξω από τα ίδια τους τα αρχεία.
Ο Stallman, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της ιδιωτικής ζωής, συνιστά στους χρήστες να παραμείνουν σε τοπικό και να παραμείνουν «πιστοί» στους δικούς τους υπολογιστές. Τα δικά τους στοιχεία, είναι για τους υπολογιστές τους και μόνον.
-Μας λέει, λοιπόν, ότι:
Ένας λόγος που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε web εφαρμογές στον υπολογιστή σας, είναι ότι χάνετε τον έλεγχο.
Είναι ακριβώς τόσο προβληματικό και τόσο επιβλαβές όσο και το να χρησιμοποιείτε ένα ιδιόκτητο πρόγραμμα.
Κάντε το δικό σας computing στον δικό σας υπολογιστή με το δικό σας αντίγραφο, χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα που σέβεται την ελευθερία που σέβεται το.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα ιδιόκτητο πρόγραμμα ή κάποιου άλλου web server είστε ανυπεράσπιστοι.
Είσαι ο εύκολος στόχος στα χέρια του όποιου ανέπτυξε το συγκεκριμένο λογισμικό.
Διαβάστε περισσότερα »

Oι κανόνες του διαδικτύου-Rules of the Internet
Kαι μια Ελληνική απόδοση τους, από το: educandus.forumotion.com

 Καλώς ήρθατε στο internet.
Εδώ μέσα, δεν αρέσετε σε κανένα.

Θα σας προσβάλουμε, θα σας γελοιοποιήσουμε, θα σας χρησιμοποιήσουμε και γενικότερα, θα σας βγάλουμε την Παναγία. Και όταν θα αντιδράσετε λέγοντας "να πάτε στο διάολο κ...παιδαράδες, άμα σας βρω έξω θα σας ...αμήσω - θα σας σκίσω - θα σας πεθάνω στο ξύλο" ...εμείς θα γελάσουμε... Θα γελάσουμε δυνατά γιατί απλά, δεν καταλαβαίνετε. Και μετά θα σας τσατίσουμε κι άλλο, όσο πιο πολύ γίνεται με σκοπό να αντλήσουμε γέλιο από την κωμικοτραγική ύπαρξη σας...

Θα σας κρίνουμε και το αποτέλεσμα θα είναι ότι είστε ανάξιοι. Θα λάβετε το βάπτισμα του πυρός. Εννοείτε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να καταλάβετε πού είστε.

Κάποιοι από εσάς είναι έξυπνοι. Θα καταλάβουν ότι μπαίνοντας εδώ μέσα είναι σαν να μπαίνουν σε κάποια άλλη χώρα όπου το τελευταίο που θα θελαν να κάνουν είναι να τσατίσουν τους ντόπιους. Θα μας ακούσουν και θα σκέφτονται πριν μιλήσουν. Θα μάθουν. Και με την μάθηση θα γίνουν ευπρόσδεκτοι

Κάποιοι άλλοι θα τα παρατήσουν, και εμείς θα ανασάνουμε με ανακούφιση. Δεν σας θέλαμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Και οι υπόλοιποι δεν θα καταλάβουν ποτέ. Αυτοί οι άσχετοι έχουν μία θέση στην καρδιά μας, σαν αντικείμενα διασκέδασης. Δεν μας αρέσετε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς εσάς.

Θα θυμώσετε. Θα μας πείτε να πάμε στο διάολο. Θα μας αποκαλέσετε φρικιά και ηλίθιους. Μην κουράζεστε. Ξέρουμε ακριβώς ποίοι είμαστε και τι είμαστε.

"Πώς τολμάς! Εγώ κάτι παιδάκια σαν και σένα τα ...αμούσα στο ξύλο στο σχολείο! Με έβλεπαν και άλλαζαν δρόμο!" Πράγματι. Ίσως να σας άνηκε εκείνη η παιδική χαρά. Ίσως να ήσασταν οι πιο όμορφοι, οι πιο φουσκωμένοι ή οι πιο δημοφιλείς. Εδώ γελάμε περισσότερο... καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Ο μύες σας, η δημοτικότητά σας, οι γκόμενες σας, οι ρόδες σας, τα λεφτά σας... δεν σημαίνουν τίποτα εδώ. Δεν τα αναγνωρίζουμε.

Επιτρέψτε μας να σας μάθουμε μία άλλη μορφή αξιοκρατίας. Είναι ότι πιο σχετικό έχουμε όσον αφορά την διοίκηση. Στις Ενωμένες Χώρες του ιστού, όποιοι μπορούν, κυβερνούν. Όσοι θέλουν να μπορέσουν, μαθαίνουν. Όλοι οι υπόλοιποι, κάθονται στον πάγκο και κοιτάνε.

Μπορεί να σας ανήκουν τα πάντα στον off-line κόσμο. Δεν μας νοιάζει. Ήρθατε στον κόσμο του internet, μπατίρηδες, μη έχοντας το μόνο πράγμα που έχει αξία εδώ μέσα. Τη γνώση.

"Στα .....ίδια μου. Έτσι και αλλιώς το internet, δεν είναι πραγματικό!" Αυτή η θεωρία είναι μη αποδεκτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το internet είναι απόλυτα αληθινό. Αληθινοί άνθρωποι πίσω από αυτά τα ονόματα στα e-mail και τις υπογραφές των όσων βλέπετε. Αληθινές μηχανές, του επιτρέπουν να υπάρχει. Είναι αρκετά αληθινό ώστε να μπορεί να αλλάξει την πολιτική μίας κυβέρνησης, να θρέψει τις χώρες που πεινάνε, να σώσει ζωές και να καταστρέψει άλλες ζωές... Για κάποιους από εμάς είναι αρκετά αληθινό όσο τα χρήματα που μας αποφέρει...

Ακούγομαι αλαζονικός? Σίγουρα... για σένα. Για σένα που ακόμα να καταλάβεις πού είσαι...

Αν επιμένεις ότι θέλεις να μείνεις εδώ μέσα, τουλάχιστον ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές...

Χρησιμοποίησε το μυαλό σου πριν βάλεις τα δάχτυλά σου στο πληκτρολόγιο.

Μήπως θα ήθελες μία φωτογραφία σου που θα σε δείχνει στα 4 έχοντας από πίσω σου τον Κλίντον ή τον Μπούς να σου κάνει π...... έρωτα ενώ την ίδια στιγμή εσύ κάνεις σ...... έρωτα σε μία αγελάδα στην μέση από την έρημο Σαχάρα, αποθηκευμένη σε χιλιάδες σκληρούς δίσκους χιλιάδων ανθρώπων? Όχι? Τότε μην δίνεις την γ....... φωτογραφία σου πουθενά! Μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε και κατά πάσα πιθανότητα το κάναμε ήδη. Ίσως την αλλοιώσαμε ήδη με φριχτούς τρόπους. Θα την δεις σε κάποια ιστοσελίδα του είδους, καλή ώρα στο www.rotten.com .

Συνειδητοποίησε ότι ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ δεν θα τα καταφέρεις να "κλείσεις" αυτές τις ιστοσελίδες του είδους που ανέφερα παραπάνω. Αυτοί από εμάς που φτιάχνουν αυτά τα site ΑΝΤΛΟΥΝ ΖΩΗ από το να κάνουν τα νεύρα κουρέλια από κάτι τύπους-τύπισσες σαν και εσένα. Αυτοί από εμάς που δεν διοικούν κάποιο τέτοιο site απλά θα μπουν σε αυτό και θα γελάσουν με την ψυχή τους με το ρεζιλίκι που οι πρώτοι σου προκάλεσαν.

Τι είπες? θα καταφύγεις σε νομικά μέσα? Να είσαι προετοιμασμένος/η να ακούσεις τα χαχανητά μας τα οποία θα μοιάζουν παιδικά μπροστά σε αυτά του δικηγόρου σου όταν προσπαθεί να σου εξηγήσει τους νόμους περί δικαιώματα δημιουργού και παρωδίας (copyright and parody laws. Established at 1987. Αν θέλεις ψάξε το...)

Ο διαδικτυακός ιστός (κοινός το web) δεν είναι το internet. Σταμάτα να το αποκαλείς με αυτόν τον τρόπο.

Έχουμε ήδη δει εδώ και καιρό το κείμενο ή την φωτογραφία στο chain mail που σου άρεσε και θέλεις να το στείλεις σε εμάς λες και είναι δικό σου. Βγάλε το σκασμό. Μας κουράζεις...

Μην απαντάς σε spam mail. Δεν πρόκειται να κάνεις unsubscribe. Ίσα ίσα. Θα πάρεις κι άλλα...

Μην χρησιμοποιείς τον όρο "Cyberspace". Μόνο ο William Gibson έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο αν και ο ίδιος αποφεύγει να τον χρησιμοποιήσει στα 3 τελευταία του βιβλία. Επίσης να αποφεύγεις τον όρο "surfing". Αυτόματα γίνεσαι και εσύ ένα ακόμα εμπορικό θύμα. Ένα πρόβατο.

Με ελάχιστες (αξιοσημείωτες) εξαιρέσεις, τα chat rooms δεν θα σε βοηθήσουν να βρεις τον άντρα της ζωής σου - πραγματική φιλία - γνωριμίες και σημαντικές επαφές - έναν γρήγορο π......... Σταμάτα να ασχολείσαι.

Αυτό που σου στείλαμε, είναι hoax και όχι ιός.

Το internet είναι φτιαγμένο από εκατομμύρια υπολογιστές συνδεμένους μεταξύ τους αλλά ιδιοκτησία εκατομμύρια ατόμων. Μάθε να χρησιμοποιείς τον δικό σου πριν προσπαθήσεις να συνδεθείς σε κάποιον άλλο.

Το πρώτο άτομο που θα προσπαθήσει να σε βοηθήσει, στην πραγματικότητα θέλει να σε ....αμήσει για την πλάκα του. Και το δεύτερο. Και το τρίτο. Και το τέταρτο. Και εγώ.

ΠΟΤΕ μην προσβάλεις κάποιο άτομο που είναι σε μία κοινότητα περισσότερο καιρό από ότι είσαι εσύ. Είναι σαν να ζωγραφίσεις έναν τεράστιο στόχο στην πλάτη σου. Τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους...

Μην νιώσεις ποτέ άνεση και ανακούφιση, προστατευμένη από αυτή την υποτιθέμενη μάσκα ανωνυμίας που σου παρέχει το internet. Μύθος. Μην βρεθείς προ έκπληξης όταν το ονομ/νυμό σου, η διεύθυνσή σου, το σταθερό και το κινητό σου τηλέφωνο, τα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας και πολλά άλλα σκάσουν μύτη μέσα σε διάσημο hacking website και μπροστά στο πρόσωπό σου. Τι διάολο... μερικοί από εμάς θα μπορούσαμε να σου στείλουμε δορυφορική φωτογραφία με εσένα, καθώς φεύγεις το πρωί από το σπίτι, καθώς πηγαίνεις για καφέ, καθώς βγαίνεις το βράδυ, με την ξεπέτα που γνώρισες σε εκείνο το καλοκαιρινό υπαίθριο μπαράκι. Δεν έχει σημασία πώς τα πήραμε. Σημασία έχει ότι εφόσον είναι στο internet είναι δημόσιες πληροφορίες, και οι πληροφορίες είναι το νόμισμα και οι μετοχές μας...

Κανείς δεν πιστεύει ότι είσαι τόσο έξυπνος/η και άνετος/η όσο εσύ πιστεύεις ότι είσαι.

Όταν αρχίζεις έναν πόλεμο ή μία διαμάχη εδώ μέσα, στον χώρο του internet, είναι σαν να τρέχεις στους παραολυμπιακούς αγώνες. Χάσεις-κερδίσεις, συνεχίζεις να είσαι καθυστερημένο...

Μην δώσεις σημασία σε τίποτα από αυτά που γράφω πιο πάνω εφόσον ανήκεις στην AOL. Αν ανήκεις εκεί είσαι ήδη γενικός περίγελος και δεν υπάρχει ελπίδα για σένα.

Αν δεν καταλαβαίνεις από χιούμορ, κλείσε αμέσως τον υπολογιστή σου και πούλησέ τον σε κάποιον που έχει αυτήν την ικανότητα. ΑΜΕΣΩΣ ΤΩΡΑ.
Τσατίστικες? Δεν είναι οι λέξεις που σε εκνεύρισαν. Είναι η αλήθεια μέσα από τις λέξεις. Ξαναδιάβασε το κείμενο. Εάν το κατανοήσεις έχει καλώς. Εάν όχι, κάνε την χάρη στον εαυτό σου και τερμάτισε την σύνδεση σου.

 ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα »

Ολοκλήρωση ασκήσεων «ΚΑΤΑΙΓΙΣ» και «ΗΝΙΟΧΟΣ», έρχεται «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» το φθινόπωρο

Στην ΄σκ συμμετείχαν μονάδες του Στόλου που μέχρι
Το ΠΝ επέδειξε υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και ετοιμότητας στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2013» (facebook).
To Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση της διακλαδικής άσκησης μεγάλης κλίμακας «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 2013» με τη συμμετοχή του συνόλου των διαθέσιμων μονάδων. Η άσκηση διεξήχθη με το σύνολο των πολεμικών πλοίων να πραγματοποιεί συνεκπαίδευση με την Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο της άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ 2013» καθώς και με Μονάδες του Ελληνικού Στρατού στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου (και όχι μόνο).
Βασικοί αντικειμενικοί σκοποί της ασκήσεως ήταν η προαγωγή του επιπέδου επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως, μέσα από τη διεξαγωγή τεχνικών αντικειμένων και σεναρίων πολλαπλής απειλής, η βελτιστοποίηση της διακλαδικής συνεργασίας, η δοκιμή ειδικών σχεδίων και η επίδειξη ισχυρής ναυτικής παρουσίας στο χώρο του Αιγαίου. Η άσκηση έδωσε τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν τα πληρώματα των πλοίων και το προσωπικό των Επιτελείων κάτω από πραγματικές συνθήκες και με σύνθετα σενάρια. Σύμφωνα με ανώτατη πηγή του ΓΕΕΘΑ που επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, το φθινόπωρο θα διεξαχθεί η μεγαλύτερη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», η οποία έχει να πραγματοποιηθεί από το 2010. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή του ΓΕΝ προγραμματίζονται ασκήσεις μεγάλης κλίμακας με γεωγραφικό επίκεντρο το νοτιοανατολικό Αιγαίο και βασικό σενάριο το οποίο υποστηρίζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε περισσότερα »

Css Only Menus 1

Μετά από πολύ καιρό το πρώτο θέμα με μια σειρά από menu που θα βάζο κατά διαστήματα.


 • Αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:

 <style>
/* foulscode.blogspot.gr */
#menu a, #menu a:visited {
  text-align:center;
  text-decoration:none;
  color:#000;
  display:block;
  width:7em;
  height:1.2em;
  border:0.5em solid #fff;
  }
#menu a:hover {
  color:#fff;
  background-color:#b2ab9b;
  border-color:#dfd7ca #b2ab9b;
  }
/* foulscode.blogspot.gr */
</style>
<div id="menu">
  <a href="URL">TITLE</a>
  <a href="URL">TITLE</a>
  <a href="URL">TITLE</a>
  <a href="URL">TITLE</a>
  <a href="URL">TITLE</a>
</div>

LIVE DEMO

Αντικαταστήστε τα μαρκαρισμένα γράμματα και κάντε αποθήκευση.

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας