ΤΟ Π.Σ.Ε ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.


Γενεύη - Από τις 6 έως 14 προσεχούς Οκτωβρίου, συνέρχεται η Ολομέλεια της Επιτροπής «Πίστεως και Τάξεως» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.
Η Ολομέλεια της Πίστεως και Τάξεως, αποτελούμενη από εκατόν είκοσι μέλη, συνέρχεται μόνο μία φορά μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Στην επίσημη έναρξη των εργασιών της Ολομελείας της Επιτροπής θα παραστεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος θα αναπτύξει το κεντρικό θέμα της συναντήσεως, «Κεκλημένοι εις μίαν Εκκλησίαν».Στη συνάντηση αυτή θα εξετασθεί η ιστορική πορεία των συζητήσεων για την ενότητα των Εκκλησιών καθώς και το ερώτημα κατά πόσον οι Εκκλησίες σήμερα έχουν το ίδιο θεολογικό ενδιαφέρον για την ενότητα μεταξύ τους και αν η ενότητα είναι δυνατή υπό τα σημερινά δεδομένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ROMFEA.GR: Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο συμμετεχόντων δε συμμετέχουν οι Εκκλησίες Βουλγαρίας και της Γεωργίας, οι οποίες έχουν αποσυρθεί από όλες τις δραστηριότητες του Π.Σ.Ε, αλλά και η Εκκλησία της Σερβίας.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΝΕΑ
Η εποχή μας ταλανίζεται από ποικίλες αιρέσεις και κυρίως από την «παναίρεση» του οικουμενισμού, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού, ο οποίος προβάλλεται και επιβάλλεται με τους όρους, τα μέσα και τις πρακτικές της Νέας Εποχής. Αυτή είναι και η διαφορά των συγχρόνων ποικίλων αιρέσεων από τις παλαιότερες γνωστές αιρέσεις της εκκλησιαστικής μας ιστορίας: ότι δεν προσβάλλουν μία συγκεκριμένη αλήθεια, αλλά το συνολικό οικοδόμημα της ορθοδόξου πίστεως, χωρίς όμως φαινομενικά να το αμφισβητούν. Η ουνιτίζουσα μάλιστα διάσταση του οικουμενισμού, η οποία παγιώθηκε στις μέρες μας, στηρίζεται σε καθαρά νεοεποχίτικη λογική. Δεν θίγει εξωτερικά την ορθοδοξία, αλλά την απογυμνώνει από τον αποκαλυπτικό και σωτηριολογικό της χαρακτήρα, καθώς την εξομοιώνει με την αίρεση, την οποία αναγνωρίζει ως μία άλλη εκδοχή της αληθείας.

Σχόλια