Κατάργηση των εθνών και των επαγγελμάτων και με την βούλα

Πέφτουν τα σύνορα στις υπηρεσίες .Ελεύθερα στην Ελλάδα Ευρωπαίοι επαγγελματίες
Ελεύθερα θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα εταιρείες ή επαγγελματίες από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως μηχανικοί, διαφημιστές και ξεναγοί, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση χθες στη Βουλή.
Με το νομοσχέδιο εφαρμόζεται στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία για τις υπηρεσίες, παλαιότερα γνωστή και ως οδηγία Μπολκεστάιν ή οδηγία για «τον Πολωνό υδραυλικό», η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όταν είχε παρουσιαστεί. Τελικά, η οδηγία άλλαξε και οι «Πολωνοί υδραυλικοί» είναι μεν ευπρόσδεκτοι, αλλά με βάση το εργατικό δίκαιο της χώρας υποδοχής και όχι της χώρας προέλευσης.
Εξάλλου, κατά τη μεταφορά της στα ελληνικά πράγματα εξαιρούνται κρίσιμα επαγγέλματα όπως αυτά των μεταφορέων, των δικηγόρων και των φαρμακοποιών, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της. Παρ΄ όλα αυτά περιλαμβάνει ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι «θα επωφεληθούν οι Έλληνες καταναλωτές από την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον χώρο των υπηρεσιών».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης και Οικονομίας Λ. Κατσέλη, οι επαγγελματίες και οι εταιρείες που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα θα παίρνουν άδεια για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους χωρίς διακρίσεις λόγω της προέλευσής τους. Απαγορεύεται επίσης να παρουσιάζονται άλλα προσκόμματα όπως να εξαρτάται η χορήγηση της άδειας από την ύπαρξη οικονομικής ανάγκης ή τη ζήτηση στην αγορά, καθώς και από την υποχρέωση προεγγραφής σε μητρώα της Ελλάδας ή προηγούμενης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Επανεξέταση όρων
Μάλιστα, το νομοσχέδιο ορίζει ότι σε δεύτερο στάδιο πρέπει να επανεξεταστούν όροι που τίθενται από τη νομοθεσία και εξαρτούν την πρόσβαση σε μια δραστηριότητα, μεταξύ των άλλων, από την τήρηση: ● Εδαφικών περιορισμών, ιδίως με τη μορφή ορίων που καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας ελάχιστης γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών.
● Απαίτησης που υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή.

● Απαίτησης για υποχρεωτικές ελάχιστες ή και ανώτερες τιμές, με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο πάροχος.

Αν διαπιστωθεί ότι οι όροι αυτοί δεν υπαγορεύονται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, τότε πρέπει να καταργηθούν.

Όπως είναι γνωστό, τέτοιοι όροι ισχύουν για μία σειρά από επαγγέλματα, όπως π.χ. μηχανικοί (καθορισμένες αμοιβές από το κράτος).

Επίσης, αν διαπιστωθεί ότι γενικώς οι διαδικασίες που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για πρόσβαση σε δραστηριότητα δεν είναι αρκούντως απλές, πρέπει να απλοποιηθούν.
Για να εξυπηρετούνται οι ξένοι που θέλουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, θα δημιουργηθούν Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης στα υφιστάμενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΚ).

TA NEA
Σχόλια