Η "Διακήρυξη του Παλαιών Πατρών Γερμανού"

ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ!
Έπειτα από σκλαβιά στον Τουρκικό ζυγό, που διήρκεσε τετρακόσια ολόκληρα χρόνια, ο Θεός εχάρισε την ελευθερία στην πολύπαθη Πατρίδα μας! Την σπίθα της ελευθερίας άναψε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μέσα στο Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας.Όσο κι αν θέλουν να αμφισβητήσουν το γεγονός οι διάφοροι κουλτου-ριάρηδες της νεώτερης εποχής, οι "φωτισμένοι" ή οι "νεοφωτιστές" της εποχής μας, η αλήθεια παραμένει ανέπαφη! Υπάρχουν οι πηγές, οι οποίοες τους διαψεύδουν! Ό,τι λοιπόν η Επανάστασις του 1821 άρχισε στην ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας το αποδεικνύει περίτρανα η "Διακήρυξη του Παλαιών Πατρών Γερμανού", που έλαβε χώρα στην Αγία Λαύρα στις 2ο Μαρτίου 1821 και δημοσιεύθηκε στην Γαλλική Εφημερίδα "Le Constitutionel" λίγο αργότερα, δηλ. στίς 16 Ιουνίου 1821.
 Τότε η δημοσιογραφία ήταν ανόθευτη και αγνή! Υπηρετούσε την αλήθεια! Ενώ σήμερα κατά κανόνα είναι κατευθυνόμενη, υποτάσσεται σε σκοπιμότητες, υπηρετεί ιδιοτελείς σκοπούς. Είναι κομματική! Είναι πληρωμένη!

_____Στίς 16 Ιουνίου 1821 λοιπόν στο Παρίσι δημοσιεύθηκε ανταπόκριση από την Ελλάδα, η οποία είχε ως εξής:
"Εξωτερικόν-Πελοπόννησος "
Διακήρυξις του Γερμανού Εξάρχου της πρώτης κατά την τάξιν Αχαΐας, Αρχιεπισκόπου Πατρών, πρός τον Κλήρον και τους πιστούς της Πελοποννήσου, η οποία εξεφωνήθη εντός της Μονής των Αδελφών της Λαύρας του όρους Βελιά την 8ην (20ήν) Μαρτίου 1821".

συνέχεια εδώ
Σχόλια