Μάρτυρες θα λογισθούν οι αρνητές του 666.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Εχουμε νέφος περικείμενον, που το συγκροτούν μάρτυρες και ομολογητές της πίστεώς μας. Είναι οι άντρες και οι γυναίκες που Θεϊκώ έρωτι πτερούμενοι και πυρούμενοι δεν υπέκυψαν σε βασανιστήρια, διώξεις, πιέσεις και λοιπούς εξαναγκασμούς για να αρνηθούν τον Χριστό ως πραγματικό Θεό, σωτήρα και λυτρωτή.
Η παρρησία τους στην Παναγία Τριάδα είναι, μεγάλη, αφού ενοπτρίζονται τον Θείον κάλλον της και ευρίσκονται στας καλυτέρας των Μονών του Πατρός. Η Εκκλησία τους τιμά και οι πιστοί ζητούν τις ευχές τους. Είναι οι αθλητές που υπέρ πάντων άθλησαν και στεφανώθηκαν με τον αδιάφθορο στο χρόνο κότινο της νίκης.
Των αγίων μαρτύρων τα κατορθώματα αι ουράνιαι δυνάμεις υπερθαύμασαν, πώς άντεξαν τα μαρτύρια και έμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Πρώτος μάρτυρας της Εκκλησίας ο Διάκονος Στέφανος. Δεν είναι κάτι ασύνηθες για τον πιστό ο διωγμός. Ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε: Οστις θέλει ευσεβώς ζην διωχθήσεται.
Οι όντως πιστοί, και όχι εκείνοι που ταις χείλεσι μόνο τιμούν τον Χριστό αλλά η καρδιά αυτήν απέχει πόρρω απ’ αυτού, απαντού ως ο Βρυένιος: Ουκ αρνηθόμενοι φίλη Ορθοδοξία, πατροπαράδοτον σέβας, μήτηρ ευσέβεια και αν καιρός καλέσει υπέρ σου τεθνεξόμεθα.

Τώρα για μια ακόμη φορά αρχίζει ο Διωγμός. Οι Δείκοι και οι Διοκλητιανοίς θα ωχριούν μπροστά στους σημερινούς διώκτες. Ο ιππόδρομος και το Κολοσσαίον δεν έχει περιορισμένη έκταση έχει παγκόσμιο εμβαδόν. Τα θηρία δεν είναι τίγρεις και λιοντάρια, αλλά δίποδες κουφές ύαινες.

Η τεχνολογία βρίσκεται δισεκατομμύρια έτη φωτός μπροστά από των Ρωμαϊκών και οι Εποχές είναι διάφορες. Τότε ήταν του Χριστού. Σήμερα είναι του Αντιχρίστου. Επείγεται να μας σφραγίσει να μας κάνει υπηκόους του και να μας πάρει μαζί του εις το διηνεκές και επέκεινα στα έρεβη της κολάσεως.

Οσοι δεν δεχθούν το χάραγμα θα πεθάνουν αφού δεν θα μπορούν να συναλλάσσονται, δεν θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν. Δεν θα μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία κλπ. Πέρα από τα υπαρξιακά ατομικά διλήμματα θα έχουν πόλεμο μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, για να επαληθευθεί το «οι οικείοι υμών οι μεγαλύτεροι εχθροί». Γι’ αυτό οι αρνητές του 666 θα λογισθούν ως μάρτυρες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ
Σχόλια