Κάρτες,Ταυτότητες(666),Βιομετρικά διαβατήρια,προφητείες...

Τα νέα ευρωπαϊκά διαβατήρια πού ήδη κυκλοφορούν διαθέτουν πρός τό παρόν σχετικά πρότυπα ασφαλείας, ενώ αργότερα θα προστεθεί καί μικροτσίπ που εκτός από την ψηφιακή εικόνα του κατόχου τους θα περιλαμβάνουν ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και καταγραφή του χρώματος της ίριδας των ματιών του.
Περίπου 450 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και 10 εκατομμύρια Έλληνες, θα περάσουν από ειδικά κέντρα καταγραφής και επεξεργασίας των βιομετρικών χαρακτηριστικών τους.
Τέλος, το διαβατήριο, ή το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν επιτρέπεται πρός τό παρόν, να περιέχει καμιά πληροφόρηση υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, εκτός αν προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό, ή αναγράφεται στο έγγραφο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους-μέλους.
ΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ...
Οί συνεχιζόμενες απάτες σέ βάρος τών Ασφαλιστικών Ταμείων, καί τών ταμείων συντάξεως, ήταν ή πρώτη καί εύλογη αφορμή γιά τήν εισαγωγή καί στήν χώρα μας τών καρτών Υγείας πού σέ επόμενη φάση θά κυκλοφορήσουν, προκειμένου νά μπεί τέλος στήν όποια καταλήστευση τού Δημοσίου χρήματος.

Καί άν αυτό είναι τό "καλό νέο", υπάρχει δυστυχώς καί κάποια άλλη πλευρά ώστε εξ΄ αιτίας κάποιων καταχραστών καί βγάζοντας κυριολεκτικά "τά μάτια μας μόνοι μας", θά έλθει ή εποχή πού όλοι θά γευτούμε καί τά δυσάρεστα...
Η ηλεκτρονική αυτή κάρτα Υγείας θα έχει ένα μικροτσίπ με όλο το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ που θα επισκέπτεται το γιατρό του θα δίνει την κάρτα υγείας αντί για το βιβλιάριό του και ο γιατρός θα μπορεί μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του να ενημερώνεται για τις παθήσεις, τις εγχειρήσεις και τις επεμβάσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο ασθενής, που βρίσκεται μπροστά του.
Παρ΄ όλα αυτά καί μέ την ηλεκτρονική κάρτα υγείας δέν θά είναι πάντοτε σίγουρο ότι θά διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς, παρ΄ όλο πού θα έχει κωδικό πρόσβασης που μόνο ο ίδιος ό ασθενής θα γνωρίζει και θα λέει στο γιατρό του...

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ...
Παραθέτουμε παρακάτω μία είδηση, πού δείχνει ότι τά πράγματα δέν τελειώνουν εδώ, ούτε στά διαβατήρια ούτε στίς κάρτες, αλλά στοχεύουν σέ κάτι περισσότερο...

Μέ τήν δικαιολογία ότι οί κάρτες, οί ταυτότητες, καί τά διαβατήρια χάνονται αλλά "τό χέρι ή, τό μέτωπό μας όχι..." προχώρησαν ήδη σέ δοκιμαστικές υποδόριες εμφυτεύσεις κωδικών ασφαλείας, καταβιβάζοντας τόν άνθρωπο - πρόσωπο σέ επίπεδο ζώου ή εμπορεύματος όπου μέχρι τώρα, ή μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται...
Ή τελευταία είδηση είναι αποκαλυπτική, καί επιβεβαιώνει γιά μιά ακόμη φορά τό όραμα τής Αποκαλύψεως τού Ιωάννη στήν Πάτμο, γιά τά επερχόμενα δεινά στήν ανθρωπότητα...

" ...καί ποιεί πάντας τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ελευθέρους καί τούς δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί τής χειρός αυτών τής δεξιάς ή, επί τών μετώπων αυτών...
καί ίνα μή τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι, εί μή ό έχων τό χάραγμα, τό όνομα τού θηρίου ή, τόν αριθμόν τού ονόματος αυτού... " καί ό αριθμός αυτού χξστ΄ (666) (Αποκάλ.κεφ.ΙΓ )Σχόλια