Ένας πατριάρχης έγκλειστος, ο Ιεροσολύμων Ειρηναίος.

Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Καθώς η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ιερά μνήμη του αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων, με σεβασμό στρέφουμε τη σκέψη μας στη δοκιμαζόμενη Εκκλησία της Αγίας Σιών. Λέμε "δοκιμαζόμενης", διότι εκεί, δυστυχώς, υπάρχουν εν ζωή δύο Πατριάρχες. Ο Μακαριώτατος Θεόφιλος και ο Μακαριώτατος Ειρηναίος! Ο ένας πατριαρχεύει, ο άλλος δοκιμάζεται! Ο πρώτος δοξάζεται, ο δεύτερος βιώνει την έσχατη ταπείνωση! Βιώνει την έσχατη ταπείνωση, χωρίς όμως να βαρύνεται με κάποια ατιμωτικά παραπτώματα!
 Στην μαρτυρική πορεία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, σε κάποια περίοδο κρίσεως, κατά το έτος 2005, έτσι απεφάσισε μια Σύναξη των Επισκόπων της, η οποία με κανένα τρόπο δεν μπορεί να νομιμοποιηθή ως η Συνοδική έκφραση της Εκκλησίας της Αγίας Ιερουσαλήμ. Την Απόφαση εκείνη ουδέποτε αποδέχθηκε το θύμα, δηλ. ο κανονικος και νόμιμος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίος. Έκτοτε ούτος διαμαρτύρεται και ζητεί δικαίωση. Τελευταίως από την ιδιότυπη φυλακή του εξέδωσε ένα Διάγγελμα. Αυτό το Διάγγελμα μιάς αδικουμένης εκκλησιαστικής Προσωπικότητος φέρουμε σήμερα στη δημοσιότητα. Και το πράττουμε κατ επιταγήν της συνειδήσεὠς μας, μόνο καί μόνο επειδή όλοι οι άλλοι παραλήπτες του "τό έθαψαν"! Από τήν αρχή δηλώνουμε, ότι ούτε μας επιτρέπεται, ούτε και επιθυμούμε να υπεισέλθουμε στα εσωτερικά μιάς τοπικής Εκκλησίας! Γι αυτό και όσα θα καταχωρισθούν στίς επόμενες γραμμές δεν πρέπει νά θεωρηθούν ως επέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Θα εκφρασθούμε ως άτομο καί όχι ως Ιεράρχης! Θα γράψουμε μερικές σκέψεις μας ως πιστός, ως απλό μέλος της Εκκλησίας, και όχι ως Επίσκοπος, ως ἀτομο καί όχι ως θεσμικό πρόσωπο, ως ιδιώτης και όχι ως κεχρισμένος παρά της θείας Χάριτος. Θα δανείσουμε τη γλώσσα μας στον κοινό άνθρωπο, στον απλό πιστό! Θα πούμε όσα εκείνος θα ήθελε να εκφρασθή, αλλά δεν έχει τη δύναμη. Η κραυγή μας είναι κραυγή πόνου. Δεν γίνεται κατ'επιταγήν κάποιου τρίτου! Δεν στοχεύει στο να προσφέρη λιβανωτό σε κάποιον, ούτε βέβαια και να προσβάλη κάποιον άλλον. Είναι έξωτερίκευσις της αγάπης μας πρός τήν Εκλησίαν!

Γνώμονας και οδηγός μας είναι ο λόγος της Εκκλησἰας μας: "Ρύσασθε αδικούμενον" δηλ. λυτρώστε τον αδικούμενον. Θα ομιλήσουμε για ένα σεβάσμιο Πατριάρχη, ο οποίος πήγε παιδί ακόμη στα Ιεροσόλυμα, στην ηλικία 13 ετών, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία της Αγιοταφικής Αδελφότητος, την υπηρέτησε μια ολόκληρη ζωή, ετιμήθη απ'Αυτήν, ανεδείχθη Επίσκοπός της, απεστάλη ως Εξαρχος του Παναγίου Τάφου εδώ στην Αθήνα, διαχειρίσθηκε μεγάλη ακίνητη περιουσία χωρίς ποτέ να ακουσθή κάποιος ψόγος είτε για την εν γένει βιοτή του, είτε για διαχειριστικές ατασθαλίες, εξελέγη Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αλλά στο τέλος απορρίφθηκε στον κάλαθο των αχρήστων της Αγιοταφικής Αδελφότητος!

 Τούτο όμως, δηλ. η απόρριψις, έγινε χωρίς τίς νόμιμες και κανονικές διαδικασίες, που προβλέπουν οι ιεροί Κανόνες, δηλ. χωρίς να απαγγελθή κατηγορία, χωρίς να διεξαχθή δίκη, χωρίς καταδίκη από πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο εκκλησιαστικό Δικαστήριο! Ό,τι έγινε, συνετελέσθη με παράνομες και αντικανονικές, γι' αυτό δε και άδικες, διοικητικές διαδικασίες. Με πιεστική παρέμβαση της Ελληνικης Πολιτείας στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Με αντικανονική και παράνομη σύνθεση της τοπικής Ιεράς Συνόδου, όπως βεβαιώνουν έγκριτοι Πανεπιστημιακοί Καθηγηταί-Κανονολόγοι, στερήθηκε του πατριαρχικού αξιώματός του. Έκτοτε, επί τρία τόσα χρόνια τώρα, παραμένει έκλειστος στο διαμερισμά του εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Γή! Οι σιδερόφρακτες πόρτες του παραμένουν ερμητικά κλειστές. Τα κλειδιά τους υπάρχουν στά χέρια των τιμωρών Του!

 Έτσι ούτε ο Ίδιος μπορεί να εξέλθη στην Κοινωνία, ούτε κάποιος άλλος μπορεί να Τόν επισκεφθή! Χωρίς τη θέλησή Του, διατελεί σε πλήρη απομόνωση! Είναι απίστευτο, πλήν όμως αληθινό. Τον Μακαριώτατο Πατριάρχη ή πρώην Πατριάρχη των Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίο έχουν καταδικάσει σε πλήρη απομόνωση! Το φαγητό καί όσα άλλα χρειώδη του προσφέρονται από το παράθυρο!!! Απ΄αυτό το σιδερόφρακτο παράθυρο προβάλλει κάποτε-κάποτε για να ατενίσει κάποιον επισκέπτη Του. Ας μη μας κατηγορήσουν, ότι αυτά που χαράσσονται εδώ στις γραμμές αυτές αποτελούν επέμβαση στα εσωτερικά μιάς άλλης τοπικής Εκκλησίας. Είναι απλώς περιγραφή μιάς θλιβεράς πραγματικότητος! Ακόμη κι αν έπασχε από κάποια βαρειά μολυσματική νόσο, ακόμη και τότε θα είχε μια ανθρώπινη παρηγοριά, ένα γιατρό, μια νοσοκόμα, μια καθαρίστρια, μια επίσκεψη!

Όσο κι αν ενοχλεί, εμείς θα το βροντοφωνάζουμε: Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίος από του έτους 2008 είναι καταδικασμένος να ζή σε πλήρη απομόνωση! Ούτε καν σε κατ΄οίκον περιορισμόν! Κυριολεκτικά, καί όχι μεταφορικά, είναι κλεισμένος σε ένα γεωγραφικό χώρο, από τον οποίο δεν μπορεί να εξέλθει! Είναι ζωντανός νεκρός! Αντί νά τοποθετηθή ζωντανός μέσα σε ένα υπόγειο τάφο, ευρίσκεται κλεισμένος -κλειδωμένος- σε ένα υπέργειο ταφείο, το Διαμέρισμά Του! Υπογραμμίζω: Κλεισμένος, κλειδωμένος, απομονωμένος, κυριολεκτικά φυλακισμένος μέσα σ' αυτό.

'Ολα αυτά συμβαίνουν είτε με την απόφαση, είτε με την ανοχή των εν Χριστώ Αδελφών Του καί τών εν Χριστώ πνευματικών Του τέκνων. Η περίπτωσίς του μου θυμίζει την παροιμία:

Αδελφέ ποιός σου έβγαλε τό μάτι και είναι τόσο βαθειά βγαλμένο;

Μά ποιός άλλος; Ο αδελφός μου" !!!!
Το γεγονός αυτό γνωρίζουν καλώς όλοι οι ανά την οικουμένην Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες και Επίσκοποι της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αλλά σιωπούν!

Επιχειρούμε εδώ μια παρέκβαση, για να παραθέσουμε το Διάγγελμα, το οποίο ελάβαμε ηλεκτρονικά από τόν ίδιο τον Μακαριώτατο κ. Ειρηναίο. Ένα Διάγγελμα Διαμαρτυρίας, το οποίο όμως τα ΜΜΕ και όλος ο "καθώς πρέπει" καί "πολιτισμένος κόσμος" του κοσμικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, δηλ. τα γνωστά ΜΜΕ, οι μεγάλες εφημερίδες και οι σταθμοί της Τηλεοράσεως, όλοι γενικώς "κυριολεκτικά το έθαψαν". Το παραθέτουμε αυτούσιο όχι τόσο σε έκφραση συμπαραστάσεως πρός τόν Μαρτυρικό Πατριάρχη -Εκείνος θα αμειφθή από τόν Αρχιποίμενα Χριστό- όσο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας στην απρέπεια των μέσων ενημερώσεως της "καθώς πρέπει" εποχής μας, τα οποία ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ, αλλά στρεβλώνουν τα γεγονότα! Από τη θέση αυτή προσκαλώ τα μέσα ενημερώσεως του θρησκευτικού ηλεκτρονικού και εντύπου τύπου να δώσουν δημοσιότητα στο Πατραρχικό Διάγγελμα ενημερωτικώς. Δεν ζητώ να λάβουν θέση επί του προβλήματο:ς! Ζητώ να γνωστοποιήσουν στο Πλήρωμα της Εκκλησίας τήν αγωνιώδη κραυγή ενός δοκιμαζομένου Πατριάρχου, υπηρετώντας την αντικειμενική ενημέρωση!

ΠΗΓΗ και συνέχεια.
Σχόλια