Δικαιώνεται ὁ ἀγώνας τῶν πολυτέκνων: Δὲν καταργεῖται ἡ πολυτεκνικὴ ἰδιότητα


Καταργεῖται τὸ πλαφὸν τῶν 40.000 εὐρὼ ποὺ εἶχε θέσει ἡ κυβέρνηση ὡς ἀνώτερο ὅριο οἰκογενειακοῦ εἰσοδήματος γιὰ τὴ χορήγηση τῶν πολυτεκνικῶν ἐπιδομάτων.  Αὐτα ἀνακοίνωσε ἀπὸ τὴ Βουλὴ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Ἀνδρέας Λοβέρδος, ἀναφέροντας ὅτι διατηροῦνται τὰ ἄλλα κριτήρια ποὺ ἔχει ὁρίσει ἡ κυβέρνηση.

Στὸ μεταξύ, τὸ θέμα τῶν πολυτεκνικῶν ἐπιδομάτων προκάλεσε ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στὸν κ. Λοβέρδο καὶ τὸ βουλευτὴ τοῦ ΛΑΟΣ Ἀστέριο Ροντούλης.  Ὁ κ. Ροντούλης, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναφορὰ τοῦ κ. Λοβέρδου ὅτι «στοχεύουμε νὰ ἐξοικονομηθοῦν μέχρι 150 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὴ θέσπιση εἰδικῶν ρυθμίσεων γιὰ τὶς πολυμελεῖς οἰκογένειες», κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση ὅτι....

 «πάει μὲ ἄλλους τρόπους νὰ βάλει χέρι στὰ πολυτεκνικὰ ἐπιδόματα».

Ὁ κ. Λοβέρδος ἀντέδρασε ἄμεσα καὶ ἐπιτέθηκε στὸν κ. Ροντούλη χαρακτηρίζοντας τὸν ἀπαράδεκτο.
«Θὰ σᾶς κοστίσει ἀκριβὰ κ. ὑπουργέ, προσωπικὰ ἐσᾶς. Παίζετε κορῶνα - γράμματα τὸ πολιτικό σας μέλλον. Δὲν σᾶς ἐπιβάλλει καμία τρόικα νὰ βάζετε χέρι στὰ τριτεκνικὰ καὶ πολυτεκνικὰ ἐπιδόματα. Ἐσεῖς πάτε νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ καὶ νὰ ξέρετε ὅτι ἀφορᾶ 500.000 οἰκογένειες», ἀντέτεινε ὁ κ. Ροντούλης.
skai.gr
Σχόλια