ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ,ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος- Διοικητής οχυρού Ρούπελ