Απελευθέρωση των τιμολογίων στο ρεύμα ως το τέλος του 2011, προβλέπει το Μνημόνιο

Απελευθέρωση των τιμολογίων στο ρεύμα, πλην των οικιακών, ως το τέλος του 2011, προβλέπει η έκθεση της Ε. Επιτροπής για το Μνημόνιο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα μπορεί από το 2012 να καθορίζει ελεύθερα τα εμπορικά, επιχειρηματικά και αγροτικά της τιμολόγια, με βάση τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, και όχι όπως σήμερα, που ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Τα τιμολόγια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που τροφοδοτούνται από το δίκτυο της υψηλής τάσης, έχουν ήδη απελευθερωθεί.
Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, τα τιμολόγια λιανικής, πρόκειται μέσω ενός ειδικού μηχανισμού, να αρχίσουν σταδιακά αντανακλούν τις τρέχουσες τιμές χονδρικής, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Γι’ αυτές έχει θεσπιστεί το λεγόμενο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σαν ένα επόμενο βήμα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, προβλέπεται η κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τους μη οικιακούς καταναλωτές ως το τέλος του 2011.

Τι προβλέπει για το λιγνίτη

Αναφορικά με το λιγνίτη, δεν γίνεται αναφορά σε πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, όπως πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά επισημαίνει ότι η κυβέρνηση σε αντιστάθμισμα, πρότεινε το μοντέλο της ανταλλαγής ενέργειας παραγόμενης από λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ με αντάλλαγμα τη διάθεση προς την επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ίσης αξίας σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ("swaps"). Η πρόταση αυτή είναι υπό αξιολόγηση και, σύμφωνα με την ΕΕ, τα μέτρα αυτά μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τα τέλη Μαρτίου.

Επιφυλάξεις για ΙΤΟ και νερά…

Καθυστερήσεις διαπιστώνει η Κομισιόν στο θέμα του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς, αφού η πρόταση της κυβέρνησης και ο σχεδιασμός απαιτεί ακόμη περαιτέρω ανάλυση. Αναφορικά με τη διαχείριση των υδροηλεκτρικών σημειώνει ότι χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης η πρόταση της κυβέρνησης να την αναθέσει  σε μια ανεξάρτητη επιτροπή διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων, κάτω από την «ομπρέλα» του ΙΤΟ.Από  :  reporter.gr
Σχόλια