Η πορεία μπροστά στην Βουλή, Φεβρουάριος 23, 2011

Σχόλια