ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ !

Σχόλια