(ΒΙΝΤΕΟ) ΤΟ 'ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ' ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(20/3/11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Στήν συγκέντρωση γιά τήν κάρτα τού πολίτη ό εκπρόσωπος τών Ιερών Μονών τού Αγίου Ορους.
Σχόλια