Βάζουν θεμέλιους λίθους για την κάρτα του πολίτη και την παρακολούθηση των πολιτών. Τα προσωπικά δεδομένα στα χέρια ‘οποιασδήποτε τρόικας’.

Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καταργούνται οι συναλλαγές τοις μετρητοίς σε αγορές άνω των 3.000 ευρώ. Μόνο πιστωτική, χρεωστική και επιταγές από 1η Απριλίου Το μέτρο αρχικά αφορούσε αγορές άνω των 1.500 ευρώ. Αλλαγές της τελευταίας στιγμής το υπουργείο Οικονομικών
Σε μία λύση που υπήρχε ως εισήγηση στο υπουργείο Οικονομικών, καταλήγει το επιτελείο της Πλατείας Συντάγματος, ως λύση για να ξεκαθαρίσει το φορολογικό τοπίο σε εισόδημα, ελεύθερους επαγγελματίες και καταστήματα και να ελέγξει τις συναλλαγές και κατά συνέπεια τη φοροδιαφυγή.
Το υπουργείο βάζει τέλος στις αγορές με μετρητά άνω των 3.000 ευρώ, ένα μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι συναλλαγές θα γίνονται με τη χρήση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας ή μέσω επιταγών. Με το μέτρο αυτό, οι κατά τόπους εφορίες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φύλλο και φτερό τις συναλλαγές των καταναλωτών.
Με την κάρτα αυτή, στο σχήμα και τη λειτουργία της πιστωτικής λύνεται το πρόβλημα της συγκέντρωσης του αφορολόγητου με αποδείξεις, που απέτυχε παταγωδώς στο σκέλος της επαλήθευσης των στοιχείων από το μηχανισμό των εφοριών.
Οι οποίες στο τέλος του οικονομικού έτους καλούνται να παραλάβουν εκατοντάδες χιλιάδες φακέλους με αποδείξεις και στην πράξη να κάνουν δεκτό το ποσό που θα αναγράφει κάθε φορολογούμενος ότι έχει συγκεντρώσει σε αποδείξεις, χωρίς να μπορεί να ελέγξει -παρά μόνον δειγματοληπτικά- την πιστότητα των στοιχείων, αλλά και το κυριότερο, τις πηγές των αγορών ή υπηρεσιών και να τα διασταυρώσει με τη φορολογική εικόνα, καταστημάτων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Έτσι από το φορολογικό έτος 2011 - 2012 ο Γ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την καθιέρωση κάρτας συναλλαγών για κάθε πολίτη, η οποία θα χρησιμοποιείται σε κάθε εμπορική συναλλαγή και θα μεταφέρει ηλεκτρονικά τα στοιχεία, ποσού, φορολογούμενου που πραγματοποιεί τη συναλλαγή και καταστήματος ή ελεύθερου επαγγελματία που εισπράττει, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η χρήση της κάρτας
Αν οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία της συναλλαγής θα εµφανίζεται ολόκληρη στην απόδειξη, ωστόσο ο πελάτης θα επιβαρύνεται τµηµατικά κάθε µήνα µε το ποσό της άτοκης ή έντοκης δόσης, όπως ακριβώς ισχύει σήµερα.
Για παράδειγµα, αν κάποιος αγοράσει µια οικοσκευή αξίας 6.000 ευρώ και συµφωνήσει η πληρωµή της να γίνει σε 12 άτοκες δόσεις, ενώ θα πάρει απόδειξη για όλο το ποσό, θα χρεώνεται κάθε µήνα µε 500 ευρώ στον λογαριασµό της κάρτας του.
Επισηµαίνεται τέλος ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ και το µέτρο της φοροκάρτας, όπου θα καταγράφεται η αξία της κάθε συναλλαγής και την οποία θα µπορούν α χρησιµοποιούν προαιρετικά οι φορολογούµενοι στις συναλλαγές τους. Η κάρτα θα είναι ανώνυµη και ο στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι να αντικαταστήσει τις αποδείξεις.
Πρόκειται για ρύθµιση που επίσης έχει ψηφιστεί από πέρυσι αλλά καθυστέρησε να εφαρµοστεί. Αυτό που ακόµη δεν ισχύει, αλλά θα καθιερωθεί σύντοµα µε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι η υποχρέωση των συµβαλλόµενων σε κάθε συναλλαγή να ενηµερώνουν ηλεκτρονικά την κεντρική βάση δεδοµένων του υπουργείου Οικονοµικών.

Σχόλια