ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ «Ε» ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ                VILLAJUIF 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ                FRANCE          MAX PLANK               ΕΠΟΙΖΩ
————————————————————————————————————————————————
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ :
Ε102                    ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΑΛΛΕΡΓIΕΣ
Ε104                    ΥΠΟΠΤΟ          ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ
Ε110                    ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε120                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε122                    ΥΠΟΠΤΟ          ΑΚΙΝΔΥΝΟ                ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε124                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε127                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε131                    ΚΑΡΚΙΝΙΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε141                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ
Ε142                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΥΠΟΠΤΟ
Ε150                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΓΑΣΤΡ.ΔΙΑΤΑΡ.
Ε151                    ΥΠΟΠΤΟ          ΑΚΙΝΔΥΝΟ                ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
Ε153                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
Ε171                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε173                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
Ε180                    ΥΠΟΠΤΟ          ΑΚΙΝΔΥΝΟ                ΠΙΘ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ :
Ε200                    ΔΙΑΤ.ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
                        ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ε210                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
E211                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε212                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε213                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε214                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε215                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε216                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε217                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε218                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε219                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε220                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε221                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε222                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣΔΙΑΤ           ΓΑΣΤΡΕΝΤ. ΔΙΑΤ
Ε223                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε224                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε226                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ε227                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε228                    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙ    ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤ          ΓΑΣΤΡΕΝΤ.ΔΙΑΤ
Ε230                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε231                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ε232                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ε233                    ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘ      ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ          ΥΠΟΠΤΟ
Ε239                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝ.
Ε240
Ε241
Ε249                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ             ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε250                    ΔΙΑΤΑΡ.ΠΙΕΣΗ    ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ           ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε251                    ΔΙΑΤΑΡ.ΠΙΕΣΗ    ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ           ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
Ε252                    ΔΙΑΤΑΡ.ΠΙΕΣΗ    ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ           ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ :
Ε310                    ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ      ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε311                    ΕΚΖΕΜΑΤΑ        ΔΙΑΤ.ΝΕΥΡΙΚ.ΣΥΣ         ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Ε312                    ΕΚΖΕΜΑΤΑ        ΔΙΑΤ.ΝΕΥΡΙΚ.ΣΥΣ         ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
E320                    ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ     ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ             ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Ε321                    ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ     ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ             ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
E330                    ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ     ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.         ΥΠΟΠΤΟ
Ε338                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
E339                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ. 
E340                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
E341                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ.   ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ :
Ε407                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝ
Ε450                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.
Ε461                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΥΠΟΠΤΟ
Ε462                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΥΠΟΠΤΟ
Ε463                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΑΚΙΝΔΙΝΟ
Ε465                    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑ    ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ.          ΑΚΙΝΔΙΝΟ
Ε477                    ΥΠΟΠΤΟ          ΥΠΟΠΤΟ                  ΑΚΙΝΔΙΝΟ


 Και άλλη μια λίστα από το φόρουμ του scooby.gr που μας την έστειλε ο Πάνος:
Η παρακάτω είναι μια λίστα χρωστικών ουσιών και προσθέτων για τρόφιμα που εκδόθηκε από το νοσοκομειακό κέντρο του CHAUMONT, FRANCE, βασισμένη σε πληροφορίες του ερευνητικού κέντρου VILLAJUIR, FRANCE, για να επιστηθεί η προσοχή των καταναλωτών στα αποτελέσματα των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.
Ε100 Ακίνδυνο
Ε101 Ακίνδυνο
Ε102 Επικίνδυνο
Ε103 Απαγορευμένο
Ε104 Ύποπτο
Ε105 Απαγορευμένο
Ε110 Επικίνδυνο
Ε111 Απαγορευμένο
Ε120 Επικίνδυνο
Ε121 Απαγορευμένο
Ε122 Ύποπτο
Ε123 Πολύ Επικίνδυνο
Ε124 Επικίνδυνο
Ε125 Απαγορευμένο
Ε126 Απαγορευμένο
Ε127 Επικίνδυνο
Ε130 Απαγορευμένο
Ε131 Καρκινογόνο προϊόν
Ε132 Ακίνδυνο
Ε140 Ακίνδυνο
Ε141 Ύποπτο
Ε142 Καρκινογόνο προϊόν
Ε150 Ύποπτο
Ε151 Ύποπτο
Ε152 Απαγορευμένο
Ε153 Ύποπτο
Ε160 Ακίνδυνο
Ε161 Ακίνδυνο
Ε163 Ακίνδυνο
Ε170 Ακίνδυνο
Ε171 Ύποπτο
Ε173 Ύποπτο
Ε174 Ακίνδυνο
Ε175 Ακίνδυνο
Ε180 Ύποπτο
Ε181 Απαγορευμένο
Ε200 Ακίνδυνο
Ε201 Ακίνδυνο
Ε202 Ακίνδυνο
Ε203 Ακίνδυνο
Ε210 Καρκινογόνο προϊόν
Ε211 Καρκινογόνο προϊόν
Ε212 Καρκινογόνο προϊόν
Ε213 Καρκινογόνο προϊόν
Ε214 Καρκινογόνο προϊόν
Ε215 Καρκινογόνο προϊόν
Ε217 Καρκινογόνο προϊόν
Ε220 Καταστροφή Β12
Ε221 Εντερικές Διαταραχές
Ε222 Εντερικές Διαταραχές
Ε223 Εντερικές Διαταραχές
Ε224 Εντερικές Διαταραχές
Ε226 Εντερικές Διαταραχές
Ε230 Δερματικές Διαταραχές
Ε231 Δερματικές Διαταραχές
Ε232 Δερματικές Διαταραχές
Ε233 Δερματικές Διαταραχές
Ε236 Ακίνδυνο
Ε237 Ακίνδυνο
Ε238 Ακίνδυνο
Ε239 Καρκινογόνο προϊόν
Ε240 Ύποπτο
Ε241 Ύποπτο
Ε250 Διαταραχές Πίεσης
Ε251 Διαταραχές Πίεσης
Ε252 Διαταραχές Πίεσης
Ε260 Ακίνδυνο
Ε261 Ακίνδυνο
Ε262 Ακίνδυνο
Ε263 Ακίνδυνο
Ε270 Ακίνδυνο
Ε280 Ακίνδυνο
Ε281 Ακίνδυνο
Ε282 Ακίνδυνο
Ε300 Ακίνδυνο
Ε301 Ακίνδυνο
Ε302 Ακίνδυνο
Ε303 Ακίνδυνο
Ε304 Ακίνδυνο
Ε305 Ακίνδυνο
Ε306 Ακίνδυνο
Ε307 Ακίνδυνο
Ε308 Ακίνδυνο
Ε309 Ακίνδυνο
Ε311 Έκζεμα
Ε312 Έκζεμα
Ε320 Χοληστερίνη
Ε321 Χοληστερίνη
Ε322 Ακίνδυνο
Ε325 Ακίνδυνο
Ε326 Ακίνδυνο
Ε327 Ακίνδυνο
Ε330 Καρκινογόνο προϊόν
Ε331 Ακίνδυνο
Ε332 Ακίνδυνο
Ε333 Ακίνδυνο
Ε334 Ακίνδυνο
Ε335 Ακίνδυνο
Ε336 Ακίνδυνο
Ε337 Ακίνδυνο
Ε338 Πεπτική Διαταραχή
Ε339 Πεπτική Διαταραχή
Ε340 Πεπτική Διαταραχή
Ε341 Πεπτική Διαταραχή
Ε400 Ακίνδυνο
Ε401 Ακίνδυνο
Ε402 Ακίνδυνο
Ε403 Ακίνδυνο
Ε406 Ακίνδυνο
Ε407 Πεπτική Διαταραχή
Ε408 Ακίνδυνο
Ε410 Ακίνδυνο
Ε411 Ακίνδυνο
Ε413 Ακίνδυνο
Ε414 Ακίνδυνο
Ε420 Ακίνδυνο
Ε421 Ακίνδυνο
Ε422 Ακίνδυνο
Ε450 Πεπτική Διαταραχή
Ε461 Πεπτική Διαταραχή
Ε462 Πεπτική Διαταραχή
Ε463 Πεπτική Διαταραχή
Ε465 Πεπτική Διαταραχή
Ε466 Πεπτική Διαταραχή
Ε471 Ακίνδυνο
Ε472 Ακίνδυνο
Ε473 Ακίνδυνο
Ε474 Ακίνδυνο
Ε475 Ακίνδυνο
Ε477 Ύποπτο
Ε480 Ακίνδυνο
————————————————————————–
Σημειώσεις:
Απαγορευμένο : Από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας 1/1/1977
Καρκινογόνο: Ουσία που μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη καρκινωμάτων
Ακίνδυνο: Ακίνδυνες ουσίες
Ύποπτο: Εξετάζονται παρενέργειες
Β12: Βιταμίνη που αφορά την ισορροπία του νευρικού συστήματος
Β123: Πολύ επικίνδυνο απαγορευμένο σε Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ.
Οι ουσίες αυτές επιτρέπονται προς το παρόν στη Γαλλία και στην Αγγλία υπό την προϋπόθεση να αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων. Περιορίστε τη χρήση τους διαλέγοντας τα προϊόντα που αγοράζετε.
Σκεφτείτε την υγεία των παιδιών. Χρησιμοποιείστε τη λίστα. Τυπώστε αυτή τη σελίδα και μοιράστε τη.
Κατεβάστε και ένα αναλυτικό αρχείο εδώ: http://users.hol.gr/~ccoboroz/FoodAdditives.pdf
Σχόλια