Η σελίδα λειτουργεί σαν αποθηκευτική και ενημερωτική μηχανή αναζήτησης χρήσιμων πληροφοριών!

Γ. Εφραίμ. Η ουσία του Μοναχισμού (15-12-2011).