ΣΟΚ!!Η επισημη θεση του ΔΝΤ για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των αδύναμων οικονομικά κρατών!!!ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!


ΣΟΚ.Μια φράση που στον ηλεκτρονικό μου χώρο αποφεύγω να χρησιμοποιώ, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχω άλλο τρόπο να περιγράψω την παρακάτω έκθεση από το ΔΝΤ που μόλις μετέφρασα και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει πως στις χώρες χαμηλών και χαμηλότερων εισοδημάτων,το ταμείο παίρνει τον ρόλο του ειδικού σύμβουλού, ρυθμίζοντας τον τρόπο διάθεσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χωράς που ουσιαστικά δεσμεύονται και δiνονται σε εταιρίες.Η ρύθμιση αυτή γίνεται από το ταμείο.

Με αυτή την έκθεση εξηγείται και επίσημα πλέον η υποψία που σε όλους μας δημιουργήθηκε για την ξαφνική ανακάλυψη πλουτοπαραγωγικών φυσικών πόρων στην χώρα, καταρρίπτονται οι  δηλώσεις των πολιτικών ταγών περί μη εκχωρήσεις του πλούτου της χωράς, εξηγείται πλήρως η εμμονή για την μετατροπή των ομολόγων στο Αγγλικό δίκαιο και η επιθυμία του ΔΝΤ να παραμείνει στην χώρα πέρα των τριών χρόνων,επιπλέον έναν χρόνο μετά και την εισήγηση Λαγκαρντ!
Ο έχων εγκεφαλικά κυτταρα θα καταλάβει διαβάζοντας,την επίσημη επαναλαμβάνω θέση του ΔΝΤ και μετά την ανάγνωση θα τα κάψει!!!

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκούς και άλλους, ώστε να συλλέξει ιδέες σχετικά με την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων για την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η έκρηξη των διεθνών τιμών των βασικών εμπορευμάτων και οι νέες ανακαλύψεις των πόρων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα,προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες χαμηλού, μέσου και χαμηλότερου εισοδήματος .
Το ΔΝΤ ζητά να διατυπωθούν απόψεις για τους καλύτερους τρόπους στην φορολόγηση των φυσικών πόρων  και την αξιοποίηση των χρημάτων αυτών για  αύξηση του βιοτικού επιπέδου στις χώρες που τα κατέχουν.


Αποφεύγοντας τις παγίδες
 
Οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής στην προσπάθεια τους να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ανάπτυξης των φυσικών πόρων τους και τρόπους να αποφευχθούν οι παγίδες που έχουν βασανίσει παλαιότερα κάποιες χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους, αλλά συχνά δεν βλέπουν το πλήρες όφελος από αυτούς.
 
Το ΔΝΤ, το οποίο παρέχει υποδείξεις πολιτικής και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για οικονομικά θέματα, έχει ως στόχο να προωθήσει μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση των φυσικών πόρων στην ανάπτυξη και να επανεκτιμήσει την πολιτική και τις συμβουλές για τις πλούσιες σε φυσικούς πόρους,αλλα με χαμηλό εισόδημα και χαμηλότερο  εισοδήμα χώρες. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια καινούργια ματιά σε συμβουλές πολιτικής του ΔΝΤ υπό το φως της εμπειρίας του παρελθόντος, την αυξανόμενη σημασία των φυσικών πόρων σε πολλές οικονομίες, καθώς και νέα στοιχεία που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα. Σχόλια μπορεί να διοχετευθούν μέσω μιας ειδικής ιστοσελίδας . Η προθεσμία είναι 27 Απριλίου.

Οι χώρες που διαθέτουν φυσικούς πόρους αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές προκλήσεις από τα ευμετάβλητα έσοδα, περιπλέκοντας την επιθυμία να αναβαθμίσουν τις δαπάνες για να κλείσει το χάσμα των υποδομών που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές.

Πόσο γρήγορα μπορούν οι χώρες αυτές να μειώσουν τις δαπάνες χωρίς να υπονομεύεται η μακροοικονομική σταθερότητα; Ποια χαρακτηριστικά  είναι κατάλληλα για τον σχεδιασμό των δημοσιονομικών πλαισίων πολιτικής για τους τύπους αυτών των οικονομιών και πώς μπορεί η βιωσιμότητα των εξωτερικών θέσεων (όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών) να αξιολογηθούν;

Μια ευκαιρία που δεν είναι για πέταμα 

 
Για να εξασφαλιστεί ότι οι φυσικοί πόροι αποτελούν μια ευκαιρία για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την οικοδόμηση ικανοτήτων, και την μείωση του χάσματος των κενών στις υποδομές, πολλές προκλήσεις οικονομικής πολιτικής πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι προκλήσεις της πολιτικής, έχουν επεκταθεί σε τομείς όπως η φορολογία των πόρων, η δημοσιονομική πολιτική ο σχεδιασμός, η αειφορία των εξωτερικών ισορροπιών, οι επιπτώσεις της ραγδαίας αυξήσεις των πόρων για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των πόρων και των τομέων  άνευ πόρων.
Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις πρέπει να προσπαθήσουν να εξισορροπήσουν τα συμφέροντα μιας χώρας με εκείνα των εταιρειών με αποστολή την εξεύρεση, την ανάπτυξη και την εξαγωγή των πόρων. Οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο τους από τους φόρους για τον προϋπολογισμών της χώρας και πρέπει να αντιμετωπίσουν τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των εμπορευμάτων και συνεπώς,την απρόβλεπτη εισροή έσοδων.
Το ΔΝΤ ετοιμάζει δύο έγγραφα για σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής-του οργάνου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  και τη φορολογία των Φυσικών Πόρων -Ενοικίων -για τα θέματα αυτά και θα ενσωματώσει τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

Κινσάσα συνέδριο

 
Ως μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης, το ΔΝΤ διοργανώνει συνέδριο στην Κινσάσα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 21 - 22 Μαρ. για τη διαχείριση των φυσικών πόρων στην υποσαχάρια Αφρική.
Για πολλές χώρες στην υποσαχάρια Αφρική, εξορυκτικές βιομηχανίες πετρελαίου, της δασοκομίας και της εξόρυξης-αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο της παραγωγής και ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων από τις εξαγωγές. Η άνοδος των τιμών των βασικών προϊόντων έχουν ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη και τις εξαγωγές σε πολλές χώρες.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις τελευταίες αναλύσεις και σκέψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές πολιτικές και τη διαχείριση των φυσικών πόρων  και αναλύει τον τρόπο που αυτό μπορεί να επηρεάσει τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες της περιοχής. Θα καλύψει επίσης τη φορολογική πολιτική, τη διοίκηση, και τα ρυθμιστικά πλαίσια που ευνοούν την καλή διαχείριση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς να τα κάνουμε να λειτουργούν στο πλαίσιο της ανεπαρκούς θεσμικής υποδομής.Σχόλια