ΠΑΣΟΚ: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μοναδικός υποψήφιος

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναδεικνύεται μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποφάσισε το προεδρείο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος καθώς η υποψηφιότητα Παπουτσή δεν ήταν σύμφωνη με το καταστατικό.
Ο Χρήστος Παπουτσής είχε δηλώσει ότι οι υποψηφιότητες δεν πρέπει να συνδέονται με υπογραφές, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είχε συγκεντρώσει τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών επέμενε να τηρηθεί το καταστατικό, δηλαδή υποψήφιος να είναι όποιος συγκεντρώνει το ένα τέταρτο των υπογραφών.

Έτσι εξηγείτε η αντίληψή τους για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ !!!
Σχόλια