Εναέριος Χώρος - Αρχείο Παραβάσεων-Παραβιάσεων


ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΕΧ) - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕK)  ΤΟΥ ICAO  
Στοιχεία 2012

ICAO : International Civil Aviation Organization

πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σχόλια