Παρουσιάζεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας


Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία σε θέματα ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, υπογράφεται αύριο στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, θα γίνει και η πρώτη επίσημη παρουσίαση στις δύο ρυθμιστικές αρχές του έργου της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας (EuroAsia Interconnector). Η παρουσίαση θα γίνει από τη διαχειριστική επιτροπή του έργου, το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία ΔΕΗ Quantum Energy Limited (51% ΔΕΗ, 39% η κυπριακή εταιρεία Quantum Energy και 10% η Τράπεζα Κύπρου), σε συνεργασία με την ισραηλινή κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (IEC) και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα εξεταστεί η πρόοδος και οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του έργου, με γνώμονα την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής του.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εξετάζεται και η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, για τη μεταφορά προς την Ευρώπη υδρογονανθράκων από τα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει πέντε άξονες συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας των δύο χωρών. 
Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο ανταγωνισμός στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ο σχεδιασμός των αγορών αυτών, η επάρκεια, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α.

Σχόλια