Ακολουθήστε μας στο Google News

Twitter Friends Widget ver 2.0 (jQuery Plugin)<!-- Include javascript and CSS once -->
<link href="http://twitter-friends-widget.googlecode.com/svn/v2/light.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

<script src="http://foulsblog.xtgem.com/blog/jquery.twitter-friends-2.0.min.js" type="text/javascript"></script>

<!-- Required HTML -->
<div class="twitter-friends" data-options="{ username:'v_aios' }">
   <a class="tfw-info" href="http://foulscode.blogspot.gr/2012/12/twitter-friends-widget-ver-20-jquery_22.html" target="_blank">Twitter Friends/Followers Widget</a>
</div>
<!-- Required HTML -->

DEMO

αλλάξτε το όνομα και αυτό ήταν

ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη