Βάλτε τον "Καιρό" στη Σελίδα σας


Σύνδεση στον Blogger
Σχεδίαση / Επεξεργασία HTML
Προσθήκη gadget - HTML/JavaScript
Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα:<div id="c_21768365901742a3084e28bdcd861ee3" class="ancho"><h2 style="color: #000000; margin: 0 0 3px; padding: 2px; font: bold 13px/1.2 Verdana; text-align: center;"><a href="http://www.okairos.gr/" style="color: #000000; text-decoration: none;">okairos</a></h2></div><script type="text/javascript" src="http://www.okairos.gr/widget/widget_loader/21768365901742a3084e28bdcd861ee3"></script>
Θα εμφανίζεται το παρακάτω gadget:Για το μαύρο gadget χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα:

<div id="c_dc7dc07df8ad3a7b6d9521e94845f2dd" class="ancho"><h2 style="color: #ffffff; margin: 0 0 3px; padding: 2px; font: bold 13px/1.2 Verdana; text-align: center;"><a href="http://www.okairos.gr/" style="color: #ffffff; text-decoration: none;">okairos</a></h2></div><script type="text/javascript" src="http://www.okairos.gr/widget/widget_loader/dc7dc07df8ad3a7b6d9521e94845f2dd"></script>
Πατήστε αποθήκευση και είστε έτοιμοι.
Περισσότεροι τύποι και μεγέθη... και άλλες πόλεις θα βρείτε στη Σελίδα www.okairos.gr


ΠΗΓΗ
Σχόλια