Κρυπτογραφία/ Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης book
Θεωρία Πληροφορίας και Kωδικοποίησης


Σημείωση

Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειμένων σύμφωνα με τη Μεθο-
δολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστημονική αρτιότητα και πληρότητα των συγγραμ-
μάτων την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι συγγραφείς, κριτικοί αναγνώστες και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι
που ανέλαβαν το έργο αυτό.


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΛHPOΦOPIKH
Θεματική Ενότητα
BΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑTA ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Τόμος A'
Θεωρία Πληροφορίας και
Kωδικοποίησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ
∆ιδάκτωρ Πληροφορικής, Hλεκτρολόγος Mηχανικός


Download

Σχόλια