Φόρμα αναζήτησης που αναβοσβήνει στην αναμονή.

Μια φόρμα αναζήτησης αλλιώτικη από τις άλλες. Αποκλειστικά για μαύρα πρότυπα, αφού έτσι αναδεικνύει την φωτεινότητα που εκπέμπεται όταν κάποιος πάει να την χρησιμοποιήσει.
Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας η θέση της είναι αποκλειστικά κάτω από τον header ή το μενού της Σελίδας σας.
DEMO
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε στο blog σας το Gadget αυτό:
  • Σύνδεση στον Blogger
  • Διάταξη / Προσθήκη gadget
  • Επιλέξτε HTML/JavaScript
  • Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα:


<style>
.webdesigntuts-workshop {
 text-align: center;
        padding-top:35px;
}
.webdesigntuts-workshop:before,
.webdesigntuts-workshop:after {
 content: '';
 display: block;
 height: 1px;
 left: 50%;
 margin: 0 0 0 0px;

 width: 765px;
}
.webdesigntuts-workshop:before {
 background: #444;
 background: -webkit-linear-gradient(left, #151515, #444, #151515);
 background: -moz-linear-gradient(left, #151515, #444, #151515);
 background: -o-linear-gradient(left, #151515, #444, #151515);
 background: -ms-linear-gradient(left, #151515, #444, #151515);
 background: linear-gradient(left, #151515, #444, #151515);
 top: 192px;
}
.webdesigntuts-workshop form {
 background: #111;
 background: -webkit-linear-gradient(#1b1b1b, #111);
 background: -moz-linear-gradient(#1b1b1b, #111);
 background: -o-linear-gradient(#1b1b1b, #111);
 background: -ms-linear-gradient(#1b1b1b, #111);
 background: linear-gradient(#1b1b1b, #111);
 border: 1px solid #000;
 border-radius: 5px;
 box-shadow: inset 0 0 0 1px #272727;
 display: inline-block;
 font-size: 0px;
        margin: -43px auto 0;
        padding: 20px;
 position: relative;
 z-index: 1;
}

.webdesigntuts-workshop input {
 background: #222;
 background: -webkit-linear-gradient(#333, #222);
 background: -moz-linear-gradient(#333, #222);
 background: -o-linear-gradient(#333, #222);
 background: -ms-linear-gradient(#333, #222);
 background: linear-gradient(#333, #222);
 border: 1px solid #444;
 border-radius: 5px 0 0 5px;
 box-shadow: 0 2px 0 #000;
 color: #888;
 display: block;
 float: left;
 font-family: 'Cabin', helvetica, arial, sans-serif;
 font-size: 13px;
 font-weight: 400;
 height: 40px;
 margin: 0;
 padding: 0 10px;
 text-shadow: 0 -1px 0 #000;
 width: 200px;
}

.ie .webdesigntuts-workshop input {
 line-height: 40px;
}

.webdesigntuts-workshop input::-webkit-input-placeholder {
   color: #888;
}

.webdesigntuts-workshop input:-moz-placeholder {
   color: #888;
}

.webdesigntuts-workshop input:focus {
 -webkit-animation: glow 800ms ease-out infinite alternate;
 -moz-animation: glow 800ms ease-out infinite alternate;
 -o-animation: glow 800ms ease-out infinite alternate;
 -ms-animation: glow 800ms ease-out infinite alternate;
 animation: glow 800ms ease-out infinite alternate;
 background: #222922;
 background: -webkit-linear-gradient(#333933, #222922);
 background: -moz-linear-gradient(#333933, #222922);
 background: -o-linear-gradient(#333933, #222922);
 background: -ms-linear-gradient(#333933, #222922);
 background: linear-gradient(#333933, #222922);
 border-color: #393;
 box-shadow: 0 0 5px rgba(0,255,0,.2), inset 0 0 5px rgba(0,255,0,.1), 0 2px 0 #000;
 color: #efe;
 outline: none;
}

.webdesigntuts-workshop input:focus::-webkit-input-placeholder {
 color: #efe;
}

.webdesigntuts-workshop input:focus:-moz-placeholder {
 color: #efe;
}

.webdesigntuts-workshop button {
 background: #222;
 background: -webkit-linear-gradient(#333, #222);
 background: -moz-linear-gradient(#333, #222);
 background: -o-linear-gradient(#333, #222);
 background: -ms-linear-gradient(#333, #222);
 background: linear-gradient(#333, #222);
 -webkit-box-sizing: content-box;
 -moz-box-sizing: content-box;
 -o-box-sizing: content-box;
 -ms-box-sizing: content-box;
 box-sizing: content-box;
 border: 1px solid #444;
 border-left-color: #000;
 border-radius: 0 5px 5px 0;
 box-shadow: 0 2px 0 #000;
 color: #fff;
 display: block;
 float: left;
 font-family: 'Cabin', helvetica, arial, sans-serif;
 font-size: 13px;
 font-weight: 400;
 height: 40px;
 line-height: 40px;
 margin: 0;
 padding: 0;
 position: relative;
 text-shadow: 0 -1px 0 #000;
 width: 80px;
}

.webdesigntuts-workshop button:hover,
.webdesigntuts-workshop button:focus {
 background: #292929;
 background: -webkit-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: -moz-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: -o-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: -ms-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: linear-gradient(#393939, #292929);
 color: #5f5;
 outline: none;
}

.webdesigntuts-workshop button:active {
 background: #292929;
 background: -webkit-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: -moz-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: -o-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: -ms-linear-gradient(#393939, #292929);
 background: linear-gradient(#393939, #292929);
 box-shadow: 0 1px 0 #000, inset 1px 0 1px #222;
 top: 1px;
}

@-webkit-keyframes glow {
    0% {
  border-color: #393;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,255,0,.2), inset 0 0 5px rgba(0,255,0,.1), 0 2px 0 #000;
    }
    100% {
  border-color: #6f6;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,0,.6), inset 0 0 10px rgba(0,255,0,.4), 0 2px 0 #000;
    }
}

@-moz-keyframes glow {
    0% {
  border-color: #393;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,255,0,.2), inset 0 0 5px rgba(0,255,0,.1), 0 2px 0 #000;
    }
    100% {
  border-color: #6f6;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,0,.6), inset 0 0 10px rgba(0,255,0,.4), 0 2px 0 #000;
    }
}

@-o-keyframes glow {
    0% {
  border-color: #393;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,255,0,.2), inset 0 0 5px rgba(0,255,0,.1), 0 2px 0 #000;
    }
    100% {
  border-color: #6f6;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,0,.6), inset 0 0 10px rgba(0,255,0,.4), 0 2px 0 #000;
    }
}

@-ms-keyframes glow {
    0% {
  border-color: #393;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,255,0,.2), inset 0 0 5px rgba(0,255,0,.1), 0 2px 0 #000;
    }
    100% {
  border-color: #6f6;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,0,.6), inset 0 0 10px rgba(0,255,0,.4), 0 2px 0 #000;
    }
}

@keyframes glow {
    0% {
  border-color: #393;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,255,0,.2), inset 0 0 5px rgba(0,255,0,.1), 0 2px 0 #000;
    }
    100% {
  border-color: #6f6;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,0,.6), inset 0 0 10px rgba(0,255,0,.4), 0 2px 0 #000;
    }
}


</style>

<section class="webdesigntuts-workshop">
 <form action='/search' id='searchform' method='get'>
<input id='s' name='q' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Αναζήτηση...&quot;;}' onfocus='if (this.value == &quot;Αναζήτηση...&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}' type='text' value='Αναζήτηση...'/>
  <button>Search</button>
 </form>  
</section>


Αποθήκευση και είστε έτοιμοι.
Σχόλια