Δωρεάν jQuery Tooltip Plugins
Τα Tooltips χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με ένα στοιχείο όταν περνάτε πάνω από αυτό το στοιχείο. Οι επεξηγήσεις εργαλείων είναι καλές όταν θέλετε να εμφανίσετε επιπλέον πληροφορίες χωρίς να αλλάξετε τον σχεδιασμό των στοιχείων σας. Όταν περνάτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από ένα στοιχείο, ας πούμε σύνδεση ή ένα κουμπί, ένα μικρό κουτί εμφανίζεται με επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο αυτό. Τα tooltips μπορεί να είναι φιλικά προς το χρήστη, εφόσον χρησιμοποιούνται με τις κατάλληλες ενέργειες και γίνετε χρήση jQuery.Έτσι και εμείς σήμερα, έχουμε συλλέξει τα καλύτερα και δωρεάν Tooltip jQuery Plugins για εσάς.

jQuery Tooltip Plugins

qTip2

qTip2

Tooltipster

Tooltipster

Tooltipsy

Tooltipsy

clueTip

clueTip

PowerTip

PowerTip

wTooltip

wTooltip

Tipped

Tipped

Responsive and Mobile-Friendly Tooltip

Responsive and Mobile-Friendly Tooltip

tinytooltip

tinytooltip

Tipsy

Tipsy

Sticky Tooltip

Sticky Tooltip

jQuery Tools Tooltip

jQuery Tools Tooltip

EZPZ Tooltip

EZPZ Tooltip

Gips

Gips

JQuery Tooltip Plugin

JQuery Tooltip Plugin

BsTip

BsTip

ChillTip

ChillTip

TipTip

TipTip

Colortip

Colortip

jQuery and CSS3 Simple Tooltip

jQuery and CSS3 Simple Tooltip

Σχόλια