Στυλ CSS στα Blogger σχόλια.2Βρείτε τον παρακάτω κώδικα.


<b:include data='post' name='comments'/>


Τώρα αντικαταστήσει τον παραπάνω κωδικό με κωδικό παρακάτω.


 <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>


Τώρα βρείτε το ]]></b:skin> και πάνω από αυτό επικολλήστε το παρακάτω.
.comments {
    clear: both;
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 0px;
    line-height: 1em;
}
.comments .comments-content {
    font-size: 12px;
    margin-bottom: 16px;
    font-family: Verdana;
    font-weight: normal;
    text-align: left;
    line-height: 1.4em;
}
.comments .continue a, .comments .comment .comment-actions a {
    display: inline;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    padding: 2px 5px;
    text-decoration: none;
    text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3);
    color: #FFF;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    border-radius: 3px;
    margin-right: 10px;
    border: 1px solid #3079ED;
    background: #0066FF;
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0099FF), to(#009999));
    background: -moz-linear-gradient(top, #0099FF, #009999);
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='
    #0099FF', endColorstr='#009999');
}
.comments .continue a:hover, .comments .comment .comment-actions a:hover {
    text-decoration: none;
    background: #0099FF;
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#009999), to(#0099FF));
    background: -moz-linear-gradient(top, #009999, #0099FF);
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='
    #009999', endColorstr='#0099FF');
}
.comments .continue a:active, .comments .comment .comment-actions a:active {
    position: relative;
    top: 1px;
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0066FF), to(#0099CC));
    background: -moz-linear-gradient(top, #0066FF, #0099CC);
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='
    #0066FF', endColorstr='#0099CC');
}
.comments .comments-content .comment-thread ol {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    text-align: none;
}
.comments .comments-content .inline-thread {
    padding: 0.5em 1em 0 1em;
}
.comments .comments-content .comment-thread {
    margin: 8px 0px 0px 0px;
}
.comments .comments-content .comment-thread:empty {
    display: none;
}
.comments .comments-content .comment-replies {
    margin-top: 1em;
    margin-left: 40px;
    font-size: 12px;
}
.comments .comments-content .comment {
    padding-bottom: 8px;
    margin-bottom: 0px
}
.comments .comments-content .comment:first-child {
    padding-top: 16px;
}
.comments .comments-content .comment:last-child {
    border-bottom: 0;
    padding-bottom: 0;
}
.comments .comments-content .comment-body {
    position: relative;
}
.comments .comments-content .user {
    font-style: normal;
    font-weight: bold;
}
.comments .comments-content .user a {
    color: #444;
}
.comments .comments-content .user a:hover {
    text-decoration: none;
    color: #555;
}
.comments .comments-content .icon.blog-author {
    width: 18px;
    height: 18px;
    display: inline-block;
    margin: 0 0 -4px 6px;
}
.comments .comments-content .datetime {
    margin-left: 6px;
    color: #999;
    font-style: italic;
    font-size: 11px;
    float: right;
}
.comments .comments-content .comment-content {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 12.5px;
    line-height: 19px;
}
.comments .comments-content .comment-content {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 12.5px;
    line-height: 19px;
    text-align: none;
    margin: 15px 0 15px;
}
.comments .comments-content .owner-actions {
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
}
.comments .comments-replybox {
    border: none;
    height: 250px;
    width: 100%;
}
.comments .comment-replybox-single {
    margin-top: 5px;
    margin-left: 48px;
}
.comments .comment-replybox-thread {
    margin-top: 5px;
}
.comments .comments-content .loadmore a {
    display: block;
    padding: 10px 16px;
    text-align: center;
}
.comments .thread-toggle {
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
}
.comments .comments-content .loadmore {
    cursor: pointer;
    max-height: 3em;
    margin-top: 3em;
}
.comments .comments-content .loadmore.loaded {
    max-height: 0px;
    opacity: 0;
    overflow: hidden;
}
.comments .thread-chrome.thread-collapsed {
    display: none;
}
.comments .thread-toggle {
    display: inline-block;
}
.comments .thread-toggle .thread-arrow {
    display: inline-block;
    height: 6px;
    width: 7px;
    overflow: visible;
    margin: 0.3em;
    padding-right: 4px;
}
.comments .thread-expanded .thread-arrow {
    background: url("
    data: image/png;
    base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAc AAAAHCAYAAADEUlfTAAAAG0lEQVR42mNgwAfKy8v/48I4FeA0AacVDFQBAP9wJkE/KhUMAAAAAElFTkSuQmCC") no-repeat scroll 0 0 transparent;
}
.comments .thread-collapsed .thread-arrow {
    background: url("
    data: image/png;
    base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA AcAAAAHCAYAAADEUlfTAAAAJUlEQVR42mNgAILy8vL/DLgASBKnApgkVgXIkhgKiNKJ005s4gDLbCZBiSxfygAAAAB JRU5ErkJggg==") no-repeat scroll 0 0 transparent;
}
.comments .avatar-image-container {
    float: left;
    overflow: hidden;
}
.comments .avatar-image-container img {
    width: 36px;
}
.comments .comment-block {
    margin-left: 48px;
    position: relative;
    padding: 15px 20px 15px 20px;
    background: #F7F7F7;
    border: 1px solid #E4E4E4;
    overflow: hidden;
    border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    border-image: initial;
}


Αποθηκεύστε και τελειώσατε.Σχόλια